Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Veľkú časť používateľov internetu tvoria mladí ľudia. Mnohí z nich boli s kontakte s technológiami odmalička a tiež sú tými, ktorí budú technológie a internet posúvať vpred. Napriek tomu v súčastnosti nedostávajú priestor pre zdieľanie svojich skúseností alebo vyjadrenie sa k problémom. DigiQ sa snaží mládeži tento priestor ponúknuť. Súčasťou nášho tímu sú mládežnícky dobrovoľníci. Medzi aktivity našich dobrovoľníkov patrí účasť na medzinárodných stretnutiach mládeže, kde sa vzdelávajú, diskutujú o digitálnych témach a pripravujú edukatívne materiály pre rovesníkov. Nadobudnuté vedomosti potom zdieľajú na našich workshopoch.

NAŠI PARTNERI

digiq.sk © 2024. Všetky práva vyhradené.