Skip to content Skip to footer
Venujte občianskemu združeniu digiQ

2% z dane

Aj tento rok môžete darovať 2 % zo svojich daní na rôzne účely. Ak sa rozhodnete pre nás, vedzte, že váš príspevok poputuje na dobrú vec. Workshopy na základných a stredných školách, pomoc pri krádeži identity na internete či pri poškodzovaní povesti alebo pred zlomyseľnými falošnými profilmi, prevencia pred nenávistnými prejavmi na internete. To sú aktivity, v ktorých budeme môcť pokračovať aj vďaka vašim príspevkom.

Tvorme spolu lepší život online aj offline. 

Ďakujeme!

digiq siet

Naše údaje:

  • Obchodné meno (názov): Digitálna inteligencia
  • Sídlo – obec, PSČ, ulica, súpisné/orientačné číslo: Bratislava- Nové Mesto 83152, Rubínová 12852/28
  • Právna forma: občianske združenie
  • Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 50934511


Dôležité termíny

15. február 2024 – posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb.

31. marec 2024 – posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov). Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne.

31. marec 2024 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2023 môže poukázať iba 1,0% z dane. Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak “2%” poukazuje v tomto predĺženom termíne! Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.

1. máj 2024 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane).

Ako na to?

NAŠI PARTNERI

digiq.sk © 2024. Všetky práva vyhradené.