Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Nenávistný prejav je verejný prejav, ktorý podnecuje nenávisť voči jednotlivcom alebo skupinám osôb pre ich pohlavie, národnosť, jazyk, náboženstvo, rasu, etnickú príslušnosť, farbu pleti, pôvod, sexuálnu orientáciu, telesné postihnutie či inú obdobnú charakteristiku. Nenávistné prejavy patria medzi najčastejšie negatívne prejavy, ktoré nám priniesol rozvoj internetu a sociálnych sietí. Šírenie nenávistných prejavov sa môže pretaviť do násilných trestných činov. Preto je dôležité hľadať spôsoby ako eliminovať nenávistné prejavy a zabrániť tak šíreniu nenávisti vo verejnom priestore. V digiQ vnímame boj proti nenávistným prejavom v troch hlavných pilieroch: monitoring, vzdelávanie/prevencia a hľadanie softvérových riešení.