Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ako medzigeneračná komunikácia pomáha seniorom zvládnuť digitálny svet

Predstavte si svet, kde seniori a tínedžeri spolupracujú na zvládnutí digitálnych výziev. Takýto svet sme vytvorili na konferencii digiSapiens 2024.

 

Prečo je digitálne vzdelávanie seniorov dôležité

Digitálne zručnosti a kritické myslenie sú dnes nevyhnutnosťou, najmä pre seniorov, ktorí sú často vystavení rôznym online hrozbám. Seniori, ktorí sa nedokážu bezpečne pohybovať v digitálnom svete, sú náchylnejší na podvody, dezinformácie a stratu osobných údajov.

Podľa prieskumu Eurostatu z roku 2022 sa viac ako 60 % seniorov na Slovensku stretlo s nejakou formou online podvodu. Tento alarmujúci fakt poukazuje na naliehavú potrebu digitálneho vzdelávania pre starších občanov.

 

Skúsenosti z konferencie digiSapiens

Na konferencii digiSapiens sa konal workshop kritického myslenia pre seniorov, ktorý viedli dvaja mladí tínedžeri, Tomáš a Radko, ktorí sú členovia nášho mentoringového programu digiPEERs. Tomáš nám o svojich dojmoch povedal: „Bolo úžasné vidieť, ako seniori reagovali na naše otázky a aktívne sa zapájali. Cítili sme sa ako ich kamaráti a nie len ako lektori.“

Seniori, ktorí sa zúčastnili workshopu, sa naučili, ako rozpoznať podozrivé e-maily a odkazy, a ako správne reagovať na potenciálne podvody. Tomáš uviedol príklad, kde jedna zo seniorek rozprávala o tom, ako sa jej podarilo vyhnúť podvodu vďaka tomu, že konzultovala podozrivý e-mail so svojím vnukom.

 

Výzvy, ktorým čelia seniori online

Seniori často čelia výzvam, ako sú dezinformácie, falošné správy a phishingové útoky. Jedna z účastníčok workshopu sa podelila o svoju skúsenosť, keď omylom zadala svoje údaje na falošnej bankovej stránke a prišla o 800 eur. Tento prípad zdôrazňuje, aké dôležité je byť opatrný a kriticky myslieť pri používaní internetu.

Podľa prieskumu od Pew Research Center z roku 2021 až 58 % seniorov má problémy s rozpoznaním falošných správ

 

Medzigeneračná komunikácia ako cesta k úspechu

Medzigeneračný dialóg je kľúčom k úspechu v digitálnom vzdelávaní seniorov. Keď mladí ľudia a seniori spolupracujú, nielenže sa učia nové technické zručnosti, ale tiež budujú vzájomné porozumenie a rešpekt. Seniori sa môžu od mladých ľudí naučiť, ako sa bezpečne pohybovať v online svete, zatiaľ čo mladí môžu získať cenné životné skúsenosti a rady od starších generácií.

„Práve táto medzigeneračná spolupráca nám pomohla dosiahnuť skvelé výsledky,“ hovorí Tomáš. „Seniori nás brali ako svojich kamarátov a to vytvorilo príjemnú a otvorenú atmosféru.“

 

Praktické tipy pre bezpečný pohyb na internete

  1. Buďte opatrní pri otváraní e-mailov a odkazov: Ak dostanete e-mail od neznámeho odosielateľa, neotvárajte odkazy ani prílohy. Overte si ich pravosť so svojimi blízkymi.
  2. Používajte silné heslá: Silné heslá obsahujú kombináciu veľkých a malých písmen, čísel a špeciálnych znakov. Heslá pravidelne meňte.
  3. Overujte informácie: Predtým, než uveríte alebo zdieľate informácie, overte si ich pravosť na dôveryhodných stránkach.
  4. Využívajte bezpečnostné nastavenia: Na sociálnych sieťach a iných online službách využívajte bezpečnostné nastavenia a súkromie.

 

záver

Vzdelávanie seniorov v digitálnych zručnostiach a kritickom myslení je kľúčové pre ich bezpečnosť a sebestačnosť v modernom svete. Ochrana seniorov v digitálnom svete je spoločnou zodpovednosťou nás všetkých. Podporte svojich starších príbuzných a známych v ich digitálnom vzdelávaní, aby sa mohli bezpečne a sebavedomo pohybovať v online svete.

Medzigeneračný dialóg nie je len o učení sa technických zručností, ale aj o vzájomnom pochopení a podpore. Keď sa seniori a mladší ľudia stretávajú a zdieľajú svoje skúsenosti, obohacujú sa navzájom a budujú silnejšie komunity. Spoločné vzdelávanie a komunikácia môžu výrazne prispieť k lepšiemu pochopeniu a riešeniu výziev, ktorým čelíme v digitálnom veku.