Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Pripravujeme cvičebnicu k bezpečnému internetu pre deti vo veku 8-12 rokov

Pripravujeme cvičebnicu k bezpečnému internetu pre deti vo veku 8-12 rokov

V digiQ si uvedomujeme, že bezpečný internet je globálnou otázkou a je nevyhnutné zaoberať sa ním na európskej a celosvetovej úrovni. Preto vytvárame príležitosti na to, aby mladí ľudia mohli porovnávať svoje skúsenosti s používaním internetu s ostatnými mládežníkmi na celoeurópskej úrovni. Jednou z takých príležitostí je platforma European Council for Digital Good. Jej cieľom je umožniť mladým ľuďom vyjadriť svoje myšlienky o tom, ako môžeme všetci spolu vytvoriť lepší, bezpečnejší a zdravší internet a ako sa stať proaktívnym digitálnym občanom.

ECDG každoročne organizuje rôzne kreatívne meetingy, kde sa stretávajú mladí ľudia od 13 do 20 rokov z celej Európy (Nemecko, Francúzsko, Chorvátsko, Island, Cyprus, Grécko a Slovensko). Na prelome júna a júla tohto roku sa uskutočnilo takéto stretnutie v Aténach. Jeho náplňou bolo za 4 dni vytvoriť zborník cvičení pre deti od 8 do 12 rokov, ktorý bude žiakov hravou formou učiť ako byť zodpovedným používateľom internetu a bude ho možné použiť napríklad aj ako pracovný zošit na hodinách informatiky.

Kniha bude deti učiť napríklad ako si vytvoriť čo najbezpečnejšie heslo, ako sa nenechať oklamať pri nakupovaní cez internet, ale aj o empatii, kyberšikanovaní a právach a povinnostiach digitálnych občanov.

Malí čitatelia budú knihou sprevádzaní tromi protagonistami – dievčatkom @nnou, chlapcom @lexom a ich robotickým kamarátom Robom. V rámci 60 úloh budú deťom pomáhať učiť sa základy bezpečného internetu bez toho, aby deti mali vôbec pocit, že sa učia. Medzi cvičenia patria napríklad puzzle, rôzne hlavolamy, kvízy, komixy, či hádanky.

DigiQ vyslalo na meeting troch členov slovenského tímu – pätnásťročného Števka, osemnásťročného Peťa (ktorí sú členmi panelu mládežníckych lídrov) a mentorku Šárku. Všetci cestu hodnotia ako skvelú skúsenosť a výbornú príležitosť uplatniť svoje kreatívne schopnosti v praxi.

“Celý čas som cítila, že naša práca má obrovský zmysel. Technológie prinášajú mnoho nástrah, ale to neznamená, že by sme sa mali od nich izolovať, naopak, prinášajú obrovské množstvo výhod. Ale na to, aby sme ich mohli plnohodnotne využívať, sa musíme naučiť byť digitálne inteligentnými. A keďže dnes sa v digitálnom prostredí pohybujú už tie najmenšie deti, učiť ich ako zaobchádzať s technologickými zariadeniami je nevyhnutné. A pomôcky ako táto kniha sú na to úžasným nástrojom.” – Šárka

Veríme, že práca tridsiatich členov tímu padne na úrodnú pôdu a že európske deti sa budú aj vďaka cvičebnici na internete správať rozumne a bezpečne.

NAŠI PARTNERI

digiq.sk © 2024. Všetky práva vyhradené.