Skip to content Skip to footer

Aktivity a ciele

Aktivity a ciele

Analýza nezákonného obsahu

Zvyšovanie povedomia o ochrane ľudských práv a základných slobôd a o inteligentom používaní internetu so zameraním na cieľovú skupinu detí a mladých.

Spracovávanie nahláseného a proaktívne vyhľadaného nezákonného obsahu na internete

Vzdelávanie pre odborníkov

Zvyšovanie povedomia o ľudských právach a základných slobodách a prevencii ich porušovania. Poskytovanie informácií, realizovanie prednášok, konferencií, školiacich programov a iných aktivít zameraných na zvýšenie informovanosti odborníkov o ochrane ľudských práv a základných slobôd a o problematike bezpečného používania internetu deťmi a dospievajúcimi.

Mládežnícki lídri a žiacka participácia

Na dobrovoľníckej báze aktívne zapájame mládež od 13 rokov do dizajnovania a realizácie aktivít pre ich rovesníkov a aj aktivít pre skupiny starších (rodičov, seniorov). Mládežnícki lídri zastupujú Slovensko na okrúhlych stoloch, diskusiách, medzinárodných stretnutiach Youth Panel v Luxemburgu, V Prahe, Bruseli, pod našim vedením i európskym vedením Janice Richardson, poradkyne pre bezpečný internet.

Deň bezpečného internetu

Druhý utorok druhého mesiaca v roku slávia zodpovedné štáty a spoločnosti po celom svete Deň bezpečného internetu. V ten deň organizujeme vzdelávacie podujatia ako bezpečne v online priestore pre odborníkov a mládež na Slovensku.

Prieskum a výskum

Realizovanie prieskumu a výskumu v oblasti ochrany ľudských práv a základných slobôd a v oblasti bezpečného používania internetu deťmi a dospievajúcimi.

Technológie a digitálne médiá 21. storočia umožňujú komunikáciu, spoluprácu, dialóg a diskusiu na všetkých úrovniach spoločnosti. Pokrok, ktorý odstránil hranice medzi občanmi, nás zároveň vedie k tomu, že si viac uvedomujeme základné hodnoty a vlastný svetonázor. Neexistujúce virtuálne hranice preverujú úctu k druhým, ich názorom, tradíciám, náboženstiev. Veríme, že výchovou k digitálnemu občianstvu a interdisciplinárnym a medzisektorovým prístupom je možné vybaviť mladých zručnosťami a podporiť ich toleranciu a porozumenie, ktoré tak úzko súvisí s prijatím, citlivosťou a pokorou. Digitálne občianstvo má za cieľ rozvíjať zmenu myslenia o tom, čo znamená bezpečnosť v transparentnom digitálnom svete. Podstatou digitálneho občianstva je uvedomenie si zodpovednosti za vlastné správanie v online priestore.

Sme presvedčení, že deti a mladí ľudia vedia a chcú byť digitálne inteligentní.
Umožnime im to.

Odber noviniek

Prihláste sa k odberu noviniek

NAŠI PARTNERI

digiq.sk © 2024. Všetky práva vyhradené.