Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Oslavujme mladých

Vedeli ste, že už 17 rokov oslavujeme 12. augusta Medzinárodný deň mládeže?

Podľa kritérií OSN pod označením mladí ľudia alebo mládež rozumieme osoby vo veku 15-24 rokov.

 

V roku 1991 sa konalo vo Viedni prvé Svetové fórum mládeže, ktoré organizovala Organizácia spojených národov (OSN). Už vtedy sa uvažovalo o vyhlásení Medzinárodného dňa mládeže. Valné zhromaždenie OSN ho však schválilo až v roku 1999 v rezolúcii č. 54/120 po odporúčaniach Svetovej konferencie ministrov mládeže z  augusta 1998 v Lisabone. Prvýkrát sa teda Medzinárodný deň mládeže slávil 12. augusta 2000.

zdroj: https://i0.wp.com/revistaemagrecer.com.br/wp-content/uploads/2016/02/vida-saudc3a1vel.jpg?fit=525%2C410

Každoročne je príležitosťou pre všetky krajiny, aby uznali, že mládež zohráva významnú rolu v rozvoji spoločnosti a pri podpore mieru.

 

Prečo my v občianskom združení DigiQ prioritizujeme účasť mladých na aktívnom občianstve v digitálnom priestore? V online priestore sa dnes pohybujeme minimálne tak často ako na chodníkoch ulíc a tento trend sa pravdepodobne len tak neotočí. Oplatí sa investovať energiu, aby sa o tento priestor vedeli zodpovedne starať práve tí, ktorým v najväčšej miere patrí.

 

V prostredí internetu okrem iného čelíme informačnej explózii, hoaxom a dezinformáciám, potenciálne škodlivým obsahom a fóram, porušovaniu ľudských práv a ďalším rizikám, ktoré online prostredie robia akýmsi komplikovanejším v porovnaní s prechádzkou ulicami. V komunikácii je navyše v hre dizinhibičný efekt, teda pocit relatívnej anonymity a toho, že nás zrazu žiadne spoločenské normy nebrzdia. Aké oslobodzujúce! Človek sa môže zvidieteľniť, zaujať, preraziť. Možno aj vďaka tomu komunikácia mladých a angažovanosť do aktivít prebieha v online priestore nenútene, živo, slobodne, tvorivo, živelne. Čo však neraz ústi aj v správanie nezákonné, v správanie porušujúce ľudské práva druhých.

Oplatí sa teda mladých naučiť túto energiu na internete užitočne viesť. Oplatí sa preskúmať, ako online fenomény šikovne využiť a spraviť z démonov prospešných džinov.

 

Zodpovedné občianstvo znamená vedieť rozpoznať a rešpektovať hranice, kde sa sloboda jedného dotýka slobody druhých.

 

V digiQ vieme, že je prioritou viesť deti k sociálnym i digitálnym zručnostiam tak, aby z nich vyrástli mladí ľudia, ktorí sa vedia a chcú správať digitálne inteligentne. Tím digiQ pripravuje aktivity s mladými a pre mladých a rovnako tak pre dospelých, ktorí sú s  deťmi a mládežou vo výchove a vzdelávaní.

 

Pretože nastal čas správať sa digitálne inteligentne.