Skip to content Skip to footer
Hlavné aktivity DigiQ

Naša ponuka

Medzi najhlavnejšie aktivity digiQ patrí vzdelávanie.
Veríme, že výchovou k digitálnemu občianstvu je možné vybaviť deti a dospelých zručnosťami, ktoré im umožnia zodpovedné a digitálne inteligentné správanie v online priestore. Naš hlavný vzdelávací program má názov Cyber4Kids a je určený pre žiakov základných škôl. Viac informácií sa dozviete na stránke https://www.cyber4kids.sk. Okrem toho  pre vašich klientov, zamestnancov alebo žiakov radi zorganizujeme workshopy aj na tieto témy:

  • Ochrana súkromia a dát na internete
  • Bezpečnosť na internete
  • Bezpečné používanie sociálnych sietí (Facebook, Instagram, Twitter, Tiktok)
  • Digitálne občianstvo
  • Online závislosti a nadmerné používanie internetu
  • Intímne vzťahy, sexualita a internet
  • Online hry
  • Kyberšikana
  • Nenávistné prejavy
  • Umelá inteligencia

Workshopy môžu mať aj formu online webináru. V prípade záujmu vieme dané informácie podať aj formou newsletteru, vypracovaním vzdelávacích materiálov (leaflety, bulletiny, brožúry) alebo dlhších, poldenných kurzov. 

ODBER NOVINIEK

Prihláste sa k odberu noviniek

NAŠI PARTNERI

digiq.sk © 2024. Všetky práva vyhradené.