Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Podstatou digitálneho občianstva je bezpečné a vedomé používanie technológií a internetu. V strede záujmu je človek a jeho zručnosti prispievajúce k lepšej komunite či spoločnosti, a to online alebo offline.Vďaka technologickým inováciam sa v posledných rokoch mnohé oblasti presunuli do digitálneho priestoru. Digitálne občianstvo zahŕňa širokú škálu aktivít, od vytvárania obsahu online, cez jeho prijímanie, zdieľanie, hranie, socializáciu, učenie či prácu. Cieľom tohto prístupu je rozvíjať tie kompetencie, ktoré pomáhajú digitálnym občanom aktívne participovať na dianí v spoločnosti. Aj v digitálnom priestore totiž exisujú práva a povinnosti, pravidlá aj nástrahy.