Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Každé desiate dieťa niekto na internete žiada o intímne fotky

Slovenský tím projektu EU Kids online v prvej polovici roka 2018 realizoval prieskum, ktorý skúmal, ako sa slovenské deti správajú na internete a s akými rizikami sa v online prostredí stretávajú. Výskum EU Kids online existuje už 10 rokov, no na Slovensku sa tento prieskum prvýkrát realizoval až v roku 2018. Prinášame vám výber informácií z jeho druhej časti, ktorá sa zaoberá vplyvom sexuálneho obsahu na deti.

Výskum sa realizoval na vzorke takmer 1 000 detí a dospievajúcich vo veku 9 až 17 rokov, ktorí používajú internet. Medzi nimi bolo 51 percent chlapcov a 49 percent dievčat.  Jednotlivé vekové skupiny boli rovnomerne zastúpené, priemerný vek účastníkov prieskumu bol 13,2 rokov.

Sexuálny obsah môže pokriviť pohľad detí na ľudskú sexualitu

So zvýšeným používaním a dostupnosťou internetu prostredníctvom rôznych zariadení – telefónu, tabletu či notebook, ľahšieho zdieľania a prenášania obsahu sa znížil vek, v ktorom sa deti dostávajú k sexuálnemu obsahu. Ak sa dieťa dostane k sexuálnemu obsahu príliš skoro, môže to skresliť a pokriviť jeho obraz o ľudskej sexualite. Následne sa v tejto oblasti môže správať riskantne.

Deti medzi 9 a 12 rokom sa so sexuálnym obsahom na internete nestretávajú až tak často. Ak áno, ide skôr o dievčatá, ktorých sa to týka v 9%, u chlapcov ide o 6% opýtaných. S narastajúcim vekom sa situácia mení, vo veku 13-17 rokov sa so sexuálnym obsahom stretávajú skôr chlapci (31%), čo sa týka dievčat, so spomínaným obsahom sa stretáva 25% z opýtaných.

Rôzni sa aj vnímanie sexuálneho obsahu zo strany detí a dospievajúcich. Zatiaľ čo 20% dospievajúcich takýto obsah rozrušuje, 8% hodnotí skúsenosť pozitívne. O pozitívnej skúsenosti hovoria skôr chlapci. Najviac znepokojené boli deti od 9 do 10 rokov.

Z prieskumu vyplýva, že až 30% detí a dospievajúcich sa za posledný rok stretlo so sexuálnym obsahom, pričom 20% z toho v online prostredí.

Dospievajúci praktizujú aj sexting

Odborníci v preskume zisťovali aj to, akú skúsenosť majú dospievajúci s takzvaným sextingom. Sexting je šírenie sexuálnych obsahov formou zasielania textových, či obrazových správ alebo videí so sexuálnym obsahom prostredníctvom mobilného telefónu. Tieto správy môžu mať formu klasickej SMSky či MMSky ale aj správy cez aplikáciu. Otázky o sextingu dostali len účastníci prieskumu vo veku 11 až 17 rokov. Takmer 10% z nich má so sextingom skúsenosti. Pričom nie je veľký rozdiel medzi chlapcami a dievčatami. Najčastejšie majú s touto aktivitou skúsenosti dospievajúci vo veku 15 až 17 rokov.

Každé desiate dieťa má skúsenosť, že od neho niekto na internete za posledný rok žiadal intímne informácie v podobe textu, fotky či videa. Častejšie sa do takejto situácie dostávajú dievčatá.

Kompletné výsledky prieskumu nájdete TU.

NAŠI PARTNERI

digiq.sk © 2024. Všetky práva vyhradené.