Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ako sa správajú slovenské deti a dospievajúci na internete?

Slovenský tím projektu EU Kids online v prvej polovici roka 2018 realizoval prieskum, ktorý skúmal, ako sa slovenské deti správajú na internete a s akými rizikami sa v online prostredí stretávajú. Výskum EU Kids online existuje už 10 rokov, no na Slovensku sa tento prieskum prvýkrát realizoval až v roku 2018. Prinášame vám výber informácií z jeho prvej časti.

Výskum sa realizoval na vzorke takmer 1 000 detí a dospievajúcich vo veku 9 až 17 rokov, ktorí používajú internet. Medzi nimi bolo 51 percent chlapcov a 49 percent dievčat.  Jednotlivé vekové skupiny boli rovnomerne zastúpené, priemerný vek účastníkov prieskumu bol 13,2 rokov.

Koľko času trávia deti a dospievajúci na internete?

Najčastejšie sa deti a mládež pripájajú na internet cez mobil, denne 72% z nich. Mobil častejšie využívajú dievčatá (75%). Chlapci zase viac využívajú počítač (51%  – chlapci, 39% – dievčatá).

Počas školského dňa trávi na internete viac ako 4 hodiny každé piate dieťa. Cez víkend množštvo času stráveného na internete narastá, viac ako 4 hodiny denne trávi online 33% opýtaných detí. Tieto výsledky sú veľmi podobné u chlapcov i u dievčat. Niektoré deti trávia cez víkend na internete aj viac ako 7 hodín, najviac vo vekovej skupine 13 – 14 rokov.

Ako deti a dospievajúci využívajú internet najčastejšie?

Takmer 65 % detí a dospievajúcich navštevuje denne sociálne siete. Aspoň raz do týždňa využíva 84% detí a dospievajúcich internet na aktivity, ktoré súvisia so školou. 47% opýtaných cez internet denne komunikuje s rodinou alebo priateľmi. Internet používajú aj na hranie hier online, konkrétne 55% opýtaných. Každé tretie dieťa a dospievajúci aspoň raz do týždňa alebo častejšie na internete vyhľadáva správy. Opýtaní využívajú internet aj na tvorbu videí a hudby a ich zdieľanie, týka sa to 15% z nich. Len málo opýtaných je na internete občiansky aktívnych.

Dostávajú sa deti a dospievajúci v online prostredí do nebezpečných situácií?

Deti a dospievajúci sa počas svojich aktivít na internete môžu stretnúť s potenciálne rizikovými situáciami, ktoré u nich môžu vyvolať rôzne reakcie. V dotazníku experti zisťovali ich všeobecnú skúsenosť s niečím negatívnym na internete a tiež to, do akej miery ich táto negatívna skúsenosť rozrušila.

8% detí a dospievajúcich sa na internete v poslednom roku stretlo s niečím, čo ich obťažovalo alebo znepokojilo, týkalo sa to skôr dievčat a staršej vekovej skupiny od 15 do 17 rokov. Pri viac ako polovici prípadov išlo o skúsenosť, ktorú opýtaní zažili viackrát. Viac ako polovica z nich o svojej negatívnej skúsenosti hovorila s rovesníkmi, s rodičmi túto tému rozobralo 29% opýtaných. Až 26% detí a dospievajúcich o negatívnych skúsenostiach z internetu nehovorí s nikým. O takýchto skúsenostiach s a s učiteľmi rozprávalo len 5% a s odborníkom len 2% dotknutých.

Online agresia a kyberšikanovanie

Za posledný rok pred opýtaním sa obeťami agresie stalo viac ako 6% detí a dospievajúcich. Podobný je aj výskyt kyberšikovanovania medzi deťmi a dospievajúcimi vo veku od 9 do 17 rokov. Až v 92% sa stalo, že opýtaní boli prinútení urobiť niečo, čo sami nechceli. Ťažšie kyberšikanovanie znášali dievčatá a mladšie deti. 3 % detí a dospievajúcich uviedli, že na niekoho sami útočili. V 84 % prípadov to bolo tvárou v tvár a v 82 % prípadov išlo o kyberšikanovanie.

O skúsenosti so šikanovaním sa deti a dospievajúci najčastejšie rozprávali s rovesníkmi a rodičmi (26% a 20%). Učiteľovi sa zverili 3 % respondentov, no nikomu o tejto skúsenosti nepovedalo 26 %.

Viac o EU Kids online TU.

NAŠI PARTNERI

digiq.sk © 2024. Všetky práva vyhradené.