Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Reakcia na nenávistné prejavy zo strany sociálnych sietí cez leto klesla

Cez leto sme v rámci projektu Op Code realizovali druhý tieňový monitoring a nahlasovanie nenávistných prejavov na sociálnych sieťach. Naprieč sociálnymi sieťami vo všetkých krajinách, ktoré sú do projektu zapojené, neprišla odozva až na 43% nahláseného obsahu.

Druhé tieňové monitorovanie sa uskutočnilo medzi 15. júnom a 15. augustom. Okrem DigiQ sa ho zúčastnili členovia projektu Op Code z Rumunska (ActiveWatch), Estónska (Estónske stredisko pre ľudské práva), Poľska (Združenie Nikdy viac), Španielska (Movimento Contra la Intolerancia).

Tím z každej krajiny mal dvoch členov – jedného, ktorého mohli sociálne siete registrovať z predchádzajúcich monitoringov a druhého, ktorého sociálne siete nepoznali a jeho IP adresa bola skrytá. Takýto postup mal preveriť, či zamestnanci sociálnych sietí, ktorí príspevky preverujú, nepristupujú k ich hodnoteniu subjektívne.

Všetky ostatné kroky v monitoringu kopírovali metodológiu nahlasovania nenávistných prejavov, ktorú používa aj Európska komisia.

Najviac nenávistných prejavov bolo nahlásených Facebooku, zároveň bolo na tejto sociálnej sieti najviac príspevkov aj odstránených. Hodnotitelia sa zaoberali 68% nahláseného obsahu, z ktorého 71% bolo odstráneného, Twitter preskúmal 52% nahláseného obsahu, 25% z nahlásených prejavov bolo odstránených. Horšie reagoval YouTube, ktorý sa zaoberal len 6% nahláseného obsahu, vymazal dva príspevky z 31, ktoré boli tejto sociálnej sieti nahlásené.

Počas monitoringu sa ukázalo, na ktoré skupiny sú nenávistné prejavy mierené najčastejšie. Podobne ako pri predchádzajúcom monitoringu mali nenávistné prejavy najmä protirómsky charakter (hlavne v Rumunsku a na Slovensku), javili známky antisemitizmu (najviac v Poľsku a Rumunsku) či rasizmu (najviac na Slovensku). Prejavy mierené proti utečencom sa taktiež v najväčšej miere vyskytovali medzi používateľmi sociálnych sietí zo Slovenska.

Celú správu z výskumu v slovenskom jazyku si môžete prečítať TU.

NAŠI PARTNERI

digiq.sk © 2024. Všetky práva vyhradené.