Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Facebook na Slovensku odstránil viac nenávistných prejavov ako pred rokom

Odstraňovanie nenávistných prejavov sociálnymi sieťami stúpa. V rámci posledného monitorovacieho cvičenia Code of Conduct, ktoré prebiehalo koncom minulého roka, bolo do 24 hodín preverených až 90 % nahlásených nenávistných prejavov. Viac ako 70% prevádzkovatelia sociálnych sietí odstránili. Slovensko dosiahlo v miere odstraňovania nenávistných prejavov takmer najlepšie výsledky.

Monitorovacieho cvičenia sa zúčastnilo 39 organizácií z 23 krajín Európskej únie a Veľkej Británie. Súčasťou bola už po štvrtý raz, ako jediná slovenská organizácia, aj DigiQ. Za 6 týždňov organizácie dokopy nahlásili 4 364 nenávistných prejavov. Viac ako 2 500 bolo nahlásených bežným spôsobom, ktorý môže využiť ktorýkoľvek používateľ sociálnych sietí, zvyšok bol nahlásený špeciálnym spôsobom, ktorý je dostupný len oficiálnym nahlasovateľom, medzi ktorých patria všetci účastníci monitoringu.

Najviac príspevkov bolo nahlásených Facebooku

Najviac upozornení na nenávistné prejavy bolo smerovaných na Facebook (2 348), nasledoval Twitter, ktorému bolo odoslaných 1 396 upozornení, ďalej YouTube s takmer 500 upozorneniami, Instagramu bolo nahlásených viac ako 100 nenávistných prejavov. Súčasťou monitoringu boli aj dve video platformy – Jeuxvideo.com a Dailymotion, prvej bolo nahlásených 40 nenávistných prejavov a druhej 7 prejavov.

Takmer všetky príspevky boli skontrolované do jedného dňa

Viac ako 90% príspevkov bolo preverených do 24 hodín, takmer 5% do 48 hodín a zvyšok za menej ako týždeň. Len necelé percento príspevkov bolo preverené až po viac ako týždni. Tento výsledok sa dá rozhodne hodnotiť pozitívne, rok pred tým totiž sociálne siete do jedného dňa reagovali len na 89% príspevkov. Najrýchlejšie príspevky preveroval Facebook, za ním Instagram, YouTube a následne Twitter.

Niektoré prípady boli nahlásené nielen sociálnym sieťam, ale tiež postúpené orgánom činným v trestnom konaní.

Nahlásim príspevok. A čo ďalej?

Sociálne siete odstránili 71% nahlásených príspevkov, ostatné ostali uverejnené naďalej. Tento výsledok je veľmi podobný ako pred rokom, keď bolo odstránených 71,7% príspevkov.

Facebook odstránil takmer 88% nahlásených príspevkov, YouTube takmer 80%, v prípade Twitteru to bolo necelých 36%. Mierny progres spravili sociálne siete aj v informovaní nahlasovateľov o odstránení či neodstránení príspevkov. O výsledku sociálne siete informovali viac ako 67% nahlasovateľov, čo je o 2% viac ako počas predchádzajúceho monitorovacieho cvičenia. Len Facebook však informuje nahlasovateľov systematicky.

Na koho sú smerované nenávistné prejavy najčastejšie?

Sexuálna orientácia bola najčastejším dôvodom publikovania nenávistných prejavov (33,1%), na druhom mieste je xenofóbia (vrátane prejavov mierených proti migrantom). Takmer 10% tvorili príspevky mierené proti rómskej komunite, čím v počte nenávistných prejavov v celkovom rebríčku obsadili 3. miesto.

DigiQ ako súčasť štyroch monitorovacích cvičení

Prvé monitorovacie cvičenie v rámci projektu Code of Conduct sme spolu s ostatnými krajinami realizovali už v máji 2017, vtedy sociálne siete odstránili 71,4% nami nahlásených príspevkov. V decembri 2019 sme v rámci 5. monitorovacieho cvičenia nahlásili 141 nenávistných prejavov, z ktorých bolo odstránených viac ako 94%. Pre porovnanie, v Českej republike bolo v rámci posledného monitorovacieho cvičenia odstránených len necelých 58% nenávistných prejavov, v Poľsku necelých 57%. Najlepšie výsledky dosiahlo Bulharsko, kde boli zo sociálnych sietí odstránené všetky nahlásené nenávistné prejavy. Rovnaký výsledok dosiahla táto krajina aj pred rokom.

Kompletný report 5. monitorovacieho cvičenia nájdete TU.