Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

V rámci tieňového monitoringu sociálne siete odstránili viac nenávistných prejavov ako počas oficiálneho

V rámci medzinárodných spoluprác sa pravidelne zapájame do monitorovania nenávistných prejavov na internete, ich hodnotenia a tiež nahlasovania. Súčasťou medzinárodného shadow monitoringu v rámci projektu Op Code (Open Code for Hate-free Communication) sme boli aj na prelome januára a februára tohto roka. Monitoring trval 40 dní.

Prvého monitorovacieho cvičenia v rámci Op Code sa zúčastnilo 5 krajín – Slovensko, Poľsko, Estónsko, Španielsko a Rumunsko.

Cieľom shadow monitoring je preveriť, či sociálne siete reagujú na nahlasované príspevky rovnako aj v čase, keď nemajú nahlásený oficiálny monitoring zo strany Európskej komisie. Všetci účastníci tieňového monitoringu však využívali rovnakú metodológiu ako Európska komisia počas oficiálnych monitoringov.

Najlepšie dopadol Facebook

Predmetom výskumu bol Facebook, Twitter a Youtube. Z výsledkov vyplýva, že najlepšie na nahlásené nenávistné prejavy reagoval Facebook. Ukázalo sa to najmä v prípade Rumunska, Estónska a Slovenska. Na základe prieskumu sa však dá povedať, že odstraňovanie nenávistných prejavov zo strany sociálnych sietí je na pomerne nízkej úrovni.

V rámci monitorovacieho cvičenia všetci účastníci nahlásili sociálnym sieťam spolu 302 nenávistných až ilegálnych prejavov. Väčšina z nich (67 % – 201 prejavov) bola adresovaná Facebooku, nasledoval Twitter a najmenej nenávistných prejavov bolo nahlásených sieti YouTube.

Len 168 príspevkov (56%) z celkového nahláseného obsahu dostalo od sociálnych sietí spätnú väzbu o ich odstránení či neodstránení. 155 príspevkov bolo skontrolovaných do 24 hodín. Odstránených bolo 136 príspevkov, čo predstavuje 81%. Až 134 zo všetkých odstránených príspevkov vymazal Facebook, ostatné sociálne siete mali len veľmi malý záujem vyriešieť problémy s nahlásenými príspevkami.

Situácia na Slovensku

DigiQ, ako jediná slovenská organizácia, ktorá sa monitoringu zúčastnila, nahlásila dokopy 53 príspevkov. Z toho všetky smerovali Facebooku. Pôvodne Facebook odstránil 41 nami nahlásených nenávistných prejavov, avšak po našej následnej eskalácii, sociálna sieť opätovne prehodnotila 8 pôvodne zamietnutých prípadov. Šesť z nich po prehodnotení odstránila. Spolu tak Facebook odstránil 47 nami nahlásených prejavov.

Najviac nenávistných prejavov bolo u nás smerovaných na rómsku komunitu a utečencov. Využívané boli najmä rôzne hanlivé a ponižujúce výrazy či prianie smrti týmto skupinám.

Celý report v slovenskom jazyku nájdete TU.

Celý report v anglickom jazyku nájdete TU.

Pre porovnanie si pozrite výsledky aj výsledky oficiálneho monitoringu realizovaného (za našej účasti) Európskou komisiou koncom roka 2019.

NAŠI PARTNERI

digiq.sk © 2024. Všetky práva vyhradené.