Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Report_Hate: 7 krajín EU sa spojilo v boji proti nenávistným prejavom

Nenávistné prejavy online, nehumánne komentáre a protidemokratická propaganda na sociálnych sieťach sú na vzostupe. Po útoku Hamásu na Izrael 7. októbra sa prudko zvýšil počet antisemitských prejavov. Konzorcium organizácií zo siedmich krajín, ktoré koordinuje Nemecká agentúra pre mládež (German Youth Agency), teraz vytvára prvú možnosť nahlasovania a dokumentovania takýchto nenávistných prejavov naprieč hranicami jednotlivých štátov.

29. a 30. novembra sa stretli zástupcovia organizácií z Nemecka, Maďarska, Slovenska, Izraela, Španielska, Severného Macedónska a Chorvátska, aby začali portál budovať. Webstránka pre nahlasovanie by mala byť spustená na jeseň 2024 a prostredníctvom kampane by mala osloviť najmä mladých ľudí. Prijaté nahlásenia sa budú dokumentovať a analyzovať v rámci medzinárodného porovnania s cieľom vypracovať ďalšie opatrenia proti nenávistným prejavom. Projekt je spolufinancovaný EÚ v rámci programu ERASMUS+. Zodpovednosť za projekt nesie Agentúra pre mládež v Sersheime, v nemeckej spolkovej krajine Bádensko-Württembersko. Projektová manažérka Stella Loock: „Prostredníctvom projektu Report_Hate pomáhame zabezpečiť, aby sa najmä mladí ľudia dokázali účinne brániť proti nenávisti na internete. Dôležité je to najmä preto, pretože práve ich sa nenávistné prejavy dotýkajú obzvlášť často.“ Poradcom Agentúry pre mládež je Günter Bressau, ktorý v minulosti pomáhall založiť nemecký portál na nahlasovanie nenávistných prejavov Respect! Bressau: „Vo februári budúceho roka vstúpi do platnosti zákon o digitálnych službách (DSA), európsky súbor pravidiel na boj proti nenávistným prejavom. Avšak, vidím minimálnu spoluprácu medzi európskymi krajinami. Chceme to zmeniť prostredníctvom nadnárodného portálu na nahlasovanie.“

NAŠI PARTNERI

digiq.sk © 2024. Všetky práva vyhradené.