Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

PROJEKT SAFENET V ČÍSLACH

AKÝ POSTOJ MAJÚ SOCIÁLNE SIETE K NENÁVISTNÝM PREJAVOM NA ICH PLATFORMÁCH?

21 európskych organizácií sa spojilo v projekte SafeNet a pustilo sa do nahlasovania nenávistných prejavov na sociálnych sieťach. Slovenský online priestor v rámci tohto projektu monitoruje mimovládna organizácia digiQ. Prvých 6 mesiacov monitoringu vrhá svetlo nielen na postoj sociálnych sietí k nenávistným prejavom na ich platformách, ale ponúka aj obraz o tom, ktoré skupiny ľudí čelia najväčšiemu počtu nenávistných prejavov na internete.

Gro projektu SafeNet je nahlasovanie nelegálnych nenávistných prejavov online s cieľom analyzovať reakcie sociálnych médií na nahlásený obsah. Do projektu sa zapojilo 20 krajín Európskej únie a počas 20 mesiacov monitoringu plánujú nahlásiť až 20 000 nelegálnych nenávistných prejavov.

Po prvých 6 mesiacoch monitoringu (február – júl 2023)  všetci členovia konzorcia SafeNet nahlásili spolu 3885 nelegálnych nenávistných prejavov z toho 316 v slovenskom jazyku. Poďme sa pozrieť, aké dáta nám to prinieslo. V grafe na ľavej strane obrazovky nájdete vždy údaje za celé konzorcium spolu a na pravej strane iba za Slovensko.

Voči komu boli nenávistné prejavy mierené?

Najväčšia časť nenávistných prejavov bola adresovaná osobám z LGBTQ menšiny. V rámci celého konzorcia to bola takmer jedna tretina. Na Slovensku však prejavy proti sexuálnej orientácii tvorili až 70% nahláseného obsahu. Veľké zastúpenie mali tiež protirómske prejavy, rasistické prejavy a prejavy proti utečencom. Na Slovensku boli v pomerne veľkom počte zastúpené aj antisemitské prejavy, a to podielom 9% z nahláseného obsahu.

graf Grounds for reporting hate
graf Voči komu boli nenávistné prejavy mierené
Koľko nenávistných prejavov sociálne siete odstránili?

Počet nenávistných prejavov, ktoré sociálne média po nahlásení odstránili bol nízky. TikTok a Twitter odstránili zhruba 50% nahlásených prejavov. Facebook odstránil 36% nahláseného obsahu, Instagram iba 22% a YouTube 8%. Niektoré prejavy boli odstránené až po požiadaní o ďalšiu kontrolu pomocou statusu dôveryhodného nahlasovateľa, ktorého držiteľom je aj digiQ. Komentáre, ktoré jednoznačne porušujú zákon, napríklad: „do plynu s nimi!“ sociálne siete neodstránili ani po opakovanom upozornení. Facebook často nerozpozná nenávistné prejavy, keď majú podobu obrázka. TikTok zase nedokáže rozpoznať nenávistný prejav, ak je napísaný v ruskom jazyku latinko

graf Removals per IT company
Graf Koľko nenávistných prejavov sociálne siete odstránili
Ako rýchlo sociálne siete reagujú?

„Nesledujeme iba to, koľko z nahlásených nenávistných prejavov sociálne siete odstránia, ale aj rýchlosť ich reakcie. Práve tento atribút je pri boji s nenávistnými prejavmi kľúčový, pretože pomáha minimalizovať škodu a zabraňuje ďalšiemu šíreniu,“ zdôrazňuje Simona Šintalová, projektová manažérka z digiQ. Z pohľadu rýchlosti reakcie si najlepšie viedol TikTok, ktorý posúdil až 86% nahláseného obsahu do 24 hodín od nahlásenia. Sociálne siete spoločnosti Meta, čiže Instagram a Facebook, boli schopné reagovať do 24 hodín v zhruba 30% prípadov. Twitter v takmer 50% nahlásených prípadov. Najhoršie si viedol YouTube, ktorý do jedného dňa zreagoval iba na 10% nahláseného obsahu.

graf Time of assesment
graf ako rýchlo sociálne siete reagujú
Na koľko nahlásení sme nedostali spätnú väzbu?

Na niektoré nahlásené prejavy sociálne siete nereagovali vôbec. Najhoršie na tom bol opäť YouTube, ktorý nezareagoval až na 70% nahlásení. Nenávistné prejavy v slovenskom jazyku ostali na sociálnej sieti YouTube bez odpovede a bez riešenia až v 100% prípadov. Najlepšie si opäť viedol TikTok, ktorý nezareagoval iba na 5% z celkového počtu nahlásených prejavov.

graf number of notifications with no feedback
graf na koľko nahlásení sme nedostali spätnä väzbu

Líder projektu International Network Against Cyber Hate (INACH) pravidelne organizuje stretnutia so zástupcami sociálnych sietí, aby im prezentoval dáta z monitoringu a opísal problémy, s ktorými sa členovia projektu stretli pri nahlasovaní s cieľom problémy riešiť.

NAŠI PARTNERI

digiq.sk © 2024. Všetky práva vyhradené.