Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Vzdelávanie Cyber4Kids v roku 2021

Vzdelávací program Cyber4Kids funguje už takmer 4 roky. Aj napriek pretrvávajúcej pandémii sa vzdelávaniu v minulom roku darilo. Prečítajte si prehľad najvýznamnejších minuloročných krokov.

Online vs. offline

Už v roku 2020 sme, tak ako mnohé ďalšie projekty, čelili výzve prechodu na online. Kvôli pretrvávajúcej pandémii sme v online vzdelávaní pokračovali aj v uplynulom roku. Podarilo sa nám dokonca zrealizovať aj hybridné hodiny, keď deti sedeli v triedach a my sme vzdelávali z kancelárie spoza počítača.
„Spôsob výučby, ktorý sa nám zdal ešte pred dvoma rokmi nemožný, sa pre nás zrazu stal výzvou a nakoniec sme ho vyšperkovali do takej podoby, že dosiahol kvalitu a efektivitu prezenčného vzdelávania. Vďaka čiastočnému prechodu na online sme v jeden deň dokázali odučiť hodiny vo viacerých kútoch Slovenska. Okrem toho sme tiež vo väčšej miere mohli využiť inovatívne spôsoby vzdelávania a rôzne interaktívne online nástroje,“ vysvetľuje Andrea Cox, jedna zo zakladateliek programu Cyber4Kids.
Aj napriek tomu, že školy fungovali v roku 2021 vo veľkej mierne online, nakoniec sa nám priamo v triedach podarilo stráviť 60 percent všetkých školení, zvyšok sa odohral v online či hybridnej podobe.

Takmer stopercentný nárast odučených detí
Od roku 2018, keď program Cyber4Kids vznikol, sme realizovali vzdelávacie workshopy pre viac ako 3 000 detí. Až 1 100 žiakov sme odučili v minulom roku. Spolu naši lektori viedli 163 vyučovacích hodín.

Projekt Cyber4Kids pri jeho vzniku začínal so štyrmi témami – Sociálne siete, Dezinformácie a hoaxy, Osobné údaje, O hackeroch. V uplynulých dvoch rokoch sme najmä na základe potrieb, ktoré prichádzali zo strany škôl, program obohatili aj o ďalšie témy – Kyberšikanovanie, Nenávistné prejavy, Rešpektujúca komunikácia, Digi-učenie, Kritické myslenie. Pri každej návšteve školy na záver dňa zaraďujeme aj workshop zameraný na reflexiu. V rámci nej si hravou formou overíme, ako sa deťom témy páčili a hlavne, čo všetko si z celého dňa odnášajú.

„Hoci sme do programu zaradili nové témy, najväčší záujem bol práve o tie, ktoré máme v ponuke už od začiatku. Najviac hodín sme viedli na tému Sociálne siete, hneď za tým nasledovali Hackeri a číslom tri bola Ochrana osobných údajov. V tomto roku by sme chceli program obohatiť minimálne o ďalšie dve témy,“ hovorí Monika Varcholová, koordinátorka programu zo spoločnosti KPMG.

Program #Cyber4Kids spája spoločensky zodpovedné firmy, ich odborníkov, angažovanú občiansku spoločnosť a školy. Spolupracujeme so školami, ktoré chcú poskytnúť svojim žiakom čo najaktuálnejšie informácie z oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Našim cieľom je vzdelávať deti základných a stredných škôl na Slovensku v oblasti kybernetickej bezpečnosti a kritického myslenia. Vzdelávanie vedieme online a offline,

v trvaní od 45 do 180 minút, podľa vekovej vhodnosti žiakov a náročnosti témy.

Webináre a workshopy sú bezplatné, program je financovaný vlastnými zdrojmi a firemnými donormi.

www.cyber4kids.sk

NAŠI PARTNERI

digiq.sk © 2024. Všetky práva vyhradené.