Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Výsledky februárovej výzvy digiPEERS #SID23

Hlavná myšlienka tohtoročného Dňa bezpečného internetu (Safer internet day) bola „Spolu pre lepší internet„. Rozhodli sme sa teda pre dobrovoľníkov nášho rozvojového programu #digiPEERS vyhlásiť výzvu. Ich úlohou bolo počas celého februára zrealizovať aktivity, ktorými nám pomôžu šíriť myšlienku bezpečného internetu medzi ich rovesníkov.

Už druhý rok realizujeme ročný rozvojový program #digiPEERS, do ktorého sa môžu zapájať mladí ľudia z celého Slovenska. Počas roka sa vzdelávajú v témach bezpečnosti na internete a digitálneho občianstva a prostredníctvom rovesníckeho vzdelávania šíria tieto témy vo svojich regiónoch.

Pri príležitosti Dňa bezpečného internetu, ktorý si pripomíname vždy začiatkom februára, sme pre nich vymysleli výzvu s názvom „Buďte tvorcami lepšieho online sveta!“. Úlohou dobrovoľníkov a dobrovoľníčiek bolo v rámci februára zrealizovať čo najviac aktivít zameraných na spomínané témy. Pri hodnotení sa však prihliadalo nielen na kvantitu, ale aj na kvalitu aktivít. Mohli pripravovať vzdelávacie workshopy, vymýšľať príspevky na sociálne siete, moderovať podcasty, písať blogy, alebo akýmkoľvek iným spôsobom prejaviť svoju kreativitu.

Koľko aktivít digiPEERS zorganizovali?

Za 24 dní zrealizoval náš dobrovoľnícky tím 130 aktivít.
„Naši dobrovoľníci a dobrovoľníčky odlektorovali 96 hodín workshopov, vytvorili 28 vzdelávacích príspevkov na sociálne siete, vytvorili 4 kreatívne materiály a tiež dva 4-hodinové LARPY,“ hovorí Lucia Macaláková, koordinátorka programu digiPEERS.

LARP (Live Action Role Play) je v rolová hra. Podstatou takejto hry je, že človek nehrá sám za seba, ale stáva sa nejakou inou konkrétnou postavou. Tá má svoj vlastný charakter, ciele a dilemy. Má svoju minulosť, charakterové plusy aj mínusy. LARP slúži nielen na zábavu, ale predovšetkým na vzdelávanie.

„Tieto aktivity sa realizovali vo 8 mestách, na 14 základných a stredných školách a mali dosah na viac ako 6 800 mladých ľudí,“ dopĺňa Lucia.

Výsledky súťaže

Lektorom výzvy #SID2023 s počtom 24 odlektorovaných workshopov sa stal Radoslav Blaško.

Manažérkou sociálnych médií výzvy #SID2023 za 20 príspevkov na sociálnych sieťach sa stáva Michaela Ružičková.

Najsilnejším tandemom výzvy #SID2023 s najväčším počtom kreatívnych výstupov sa stala Anita Pudmerická a Michal Marhofer.

DigiPEERS pri preberaní ocenenia. foto: Jakub Holek

ŠPECIÁLNU CENU VÝZVY získala Michaela Ružičková, ktorá zrealizovala 7 workshopov, 2 LARPy, uverejnila 20 príspevkov na sieťach a vyrobila originálnu nášivku a obal na notebook s logom programu #digiPEERS.

Michaela Ružičková získala špeciálnu cenu. Foto: Jakub Holek

Všetci spomenutí za odmenu vycestujú do Dublinu, kde navštívia sídlo sociálnej siete, ďalší zapojení sa za odmenu zúčastnia workshopu Design Thinking Workshop s lektorkou Alexandrou Guttmann. Všetci, ktorí sa do výzvy zapojili, si zahrajú spoločenskú hru Follow me a absolvujú workshop s jej tvorcami z Impact games.     

NAŠI PARTNERI

digiq.sk © 2024. Všetky práva vyhradené.