novinky


Počas depresie hľadajú pomoc na sociálnych sieťach. To však môže stav mladých ľudí ešte zhoršiť

Posted by on 14:40 in Nezaradené | 0 comments

Počas depresie hľadajú pomoc na sociálnych sieťach. To však môže stav mladých ľudí ešte zhoršiť

Pri vyhľadávaní informácií o koronavíruse sociálne siete už niekoľko mesiacov používateľov odkazujú na relevantné informačné zdroje. Facebook, Twitter a Instagram však okrem kľúčových slov súvisiacich s pandémiou reagujú aj na heštegy spojené s duševným zdravím....

read more

Reakcia na nenávistné prejavy zo strany sociálnych sietí cez leto klesla

Posted by on 17:08 in Nezaradené | 0 comments

Reakcia na nenávistné prejavy zo strany sociálnych sietí cez leto klesla

Cez leto sme v rámci projektu Op Code realizovali druhý tieňový monitoring a nahlasovanie nenávistných prejavov na sociálnych sieťach. Naprieč sociálnymi sieťami vo všetkých krajinách, ktoré sú do projektu zapojené, neprišla odozva až na 43% nahláseného obsahu....

read more

Vzniká nástroj na zmierňovanie nenávistných prejavov na internete

Posted by on 17:18 in Nezaradené | 0 comments

Vzniká nástroj na zmierňovanie nenávistných prejavov na internete

Črtá sa preventívny nástroj, vďaka ktorému môžu diskusie na sociálnych sieťach obsahovať menej nenávisti. Koncom septembra sa konal hackathon Code against hate (Kóduj proti nenávisti). Počas trojdňového podujatia, online hackathonu, (25.9 – 27.9.2020) účastníci z celého sveta diskutovali o inovatívnych riešeniach, ktoré môžu pomôcť znížiť množstvo nenávistných prejavov na internete. Otvorený softvér bude dostupný pre všetkých po celom svete....

read more

Facebook nebude dovoľovať popieranie holokaustu

Posted by on 18:04 in Nezaradené | 0 comments

Facebook nebude dovoľovať popieranie holokaustu

Nenávistné prejavy proti rôznym skupinám ľudí sa v online prostredí stále stupňujú. Sociálna sieť Facebook uvádza, že za ostatné obdobie zrušila profily viac ako 250 rasistických organizácií. Okrem toho dostali zákaz aj mnohé ďalšie stránky, ktoré porušovali pravidlá Facebooku, v druhom štvrťroku Facebook odstránil viac ako 22,5 milióna nenávistných prejavov. Po novom zakazuje príspevky, ktoré popierajú holokaust....

read more

Code against hate – podujatie, ktoré chce zmeniť internet na lepšie miesto

Posted by on 16:39 in Nezaradené | 0 comments

Code against hate – podujatie, ktoré chce zmeniť internet na lepšie miesto

Sociálna sieť Facebook evidovala v prvých troch mesiacoch tohto roka viac ako 22 miliónov nenávistných prejavov. Rovnaký problém majú aj ďalšie sociálne siete a online platformy. Organizácia Digitálna inteligencia (digiQ), ktorá sa zaoberá kybernetickou bezpečnosťou a zmierňovaním nenávistných prejavov na internete, koncom septembra organizuje virtuálne podujatie Code against hate (Kóduj proti nenávisti). Počas trojdňového online hackathonu (25.9 – 27.9.2020) budú účastníci z celého sveta hľadať inovatívne riešenia, ktoré by mali nenávistné prejavy na internete eliminovať. Používať ho budú môcť sociálne siete a online platformy po celom svete....

read more

Ako sa správali Slováci na internete počas prvej vlny pandémie? – druhá časť z výskumu

Posted by on 17:03 in Nezaradené | 0 comments

Ako sa správali Slováci na internete počas prvej vlny pandémie? – druhá časť z výskumu

Počas prepuknutia prvej vlny pandémie nového koronavírusu sme spolu s partnerskými organizáciami zo štyroch krajín (Estónsko, Rumunsko, Španielsko, Poľsko) realizovali prieskum zameraný na analýzu trendov šírenia nenávistných prejavov v online médiách a na sociálnych sieťach. Prieskum bol realizovaný od februára 2020 do mája 2020. Takáto bola situácia na Slovensku. 

read more

Ako vyzeralo online správanie Európanov počas prvej vlny pandémie? – prvá časť z výskumu

Posted by on 16:42 in Nezaradené | 0 comments

Ako vyzeralo online správanie Európanov počas prvej vlny pandémie? – prvá časť z výskumu

Počas prepuknutia prvej vlny pandémie nového koronavírusu sme spolu s partnerskými organizáciami zo štyroch krajín (Estónsko, Rumunsko, Španielsko, Poľsko) realizovali prieskum zameraný na analýzu trendov šírenia nenávistných prejavov v online médiách a na sociálnych sieťach. Prieskum bol realizovaný od februára 2020 do mája 2020....

read more

V rámci tieňového monitoringu sociálne siete odstránili viac nenávistných prejavov ako počas oficiálneho

Posted by on 9:25 in Nezaradené | 0 comments

V rámci tieňového monitoringu sociálne siete odstránili viac nenávistných prejavov ako počas oficiálneho

V rámci medzinárodných spoluprác sa pravidelne zapájame do monitorovania nenávistných prejavov na internete, ich hodnotenia a tiež nahlasovania. Súčasťou medzinárodného shadow monitoringu v rámci projektu Op Code (Open Code for Hate-free Communication) sme boli aj na prelome januára a februára tohto roka. Monitoring trval 40 dní.

read more

Výzva na predloženie ponuky

Posted by on 21:31 in Nezaradené | 0 comments

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“)...

read more

Facebook na Slovensku odstránil viac nenávistných prejavov ako pred rokom

Posted by on 19:50 in Nezaradené | 0 comments

Facebook na Slovensku odstránil viac nenávistných prejavov ako pred rokom

Odstraňovanie nenávistných prejavov sociálnymi sieťami stúpa. V rámci posledného monitorovacieho cvičenia Code of Conduct, ktoré prebiehalo koncom minulého roka, bolo do 24 hodín preverených až 90 % nahlásených nenávistných prejavov. Viac ako 70% prevádzkovatelia sociálnych sietí odstránili. Slovensko dosiahlo v miere odstraňovania nenávistných prejavov takmer najlepšie výsledky....

read more