Oslavujme mladých

Posted on Aug 11, 2017 |


Vedeli ste, že už 17 rokov oslavujeme 12. augusta Medzinárodný deň mládeže?

Podľa kritérií OSN pod označením mladí ľudia alebo mládež rozumieme osoby vo veku 15-24 rokov.

 

V roku 1991 sa konalo vo Viedni prvé Svetové fórum mládeže, ktoré organizovala Organizácia spojených národov (OSN). Už vtedy sa uvažovalo o vyhlásení Medzinárodného dňa mládeže. Valné zhromaždenie OSN ho však schválilo až v roku 1999 v rezolúcii č. 54/120 po odporúčaniach Svetovej konferencie ministrov mládeže z  augusta 1998 v Lisabone. Prvýkrát sa teda Medzinárodný deň mládeže slávil 12. augusta 2000.

zdroj: https://i0.wp.com/revistaemagrecer.com.br/wp-content/uploads/2016/02/vida-saudc3a1vel.jpg?fit=525%2C410

Každoročne je príležitosťou pre všetky krajiny, aby uznali, že mládež zohráva významnú rolu v rozvoji spoločnosti a pri podpore mieru.

 

Prečo my v občianskom združení DigiQ prioritizujeme účasť mladých na aktívnom občianstve v digitálnom priestore? V online priestore sa dnes pohybujeme minimálne tak často ako na chodníkoch ulíc a tento trend sa pravdepodobne len tak neotočí. Oplatí sa investovať energiu, aby sa o tento priestor vedeli zodpovedne starať práve tí, ktorým v najväčšej miere patrí.

 

V prostredí internetu okrem iného čelíme informačnej explózii, hoaxom a dezinformáciám, potenciálne škodlivým obsahom a fóram, porušovaniu ľudských práv a ďalším rizikám, ktoré online prostredie robia akýmsi komplikovanejším v porovnaní s prechádzkou ulicami. V komunikácii je navyše v hre dizinhibičný efekt, teda pocit relatívnej anonymity a toho, že nás zrazu žiadne spoločenské normy nebrzdia. Aké oslobodzujúce! Človek sa môže zvidieteľniť, zaujať, preraziť. Možno aj vďaka tomu komunikácia mladých a angažovanosť do aktivít prebieha v online priestore nenútene, živo, slobodne, tvorivo, živelne. Čo však neraz ústi aj v správanie nezákonné, v správanie porušujúce ľudské práva druhých.

Oplatí sa teda mladých naučiť túto energiu na internete užitočne viesť. Oplatí sa preskúmať, ako online fenomény šikovne využiť a spraviť z démonov prospešných džinov.

 

Zodpovedné občianstvo znamená vedieť rozpoznať a rešpektovať hranice, kde sa sloboda jedného dotýka slobody druhých.

 

V digiQ vieme, že je prioritou viesť deti k sociálnym i digitálnym zručnostiam tak, aby z nich vyrástli mladí ľudia, ktorí sa vedia a chcú správať digitálne inteligentne. Tím digiQ pripravuje aktivity s mladými a pre mladých a rovnako tak pre dospelých, ktorí sú s  deťmi a mládežou vo výchove a vzdelávaní.

 

Pretože nastal čas správať sa digitálne inteligentne.