Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Deti a počítače: Je viac hodín pred obrazovkou OK?

Viac hodín pred obrazovkou je OK, štúdia hovorí.

Aj keď by deti strávili päť hodín denne pri obrazovke – či už ide o počítače, televíziu alebo pri písaní rôznych správ – nezdá sa, že by to bolo škodlivé.


To je to, čo výskumníci na University of Colorado Boulder zistili po analýze údajov získaných od takmer 12 000 účastníkov štúdie kognitívneho rozvoja mozgu u dospievajúcich. Ide o najväčšiu dlhodobú štúdie svojho druhu, aká bola kedy v USA.

Účastníkmi tejto štúdie boli deti vo veku od 9 do 10 rokov z rôznych prostredí, výšky príjmov ich rodičov (životnej úrovne) či etnických skupín. Skúmali, ako bol čas strávený pred obrazovkou spojený s niektorými z najdôležitejších aspektov života: spánok, duševné zdravie, správanie a priateľstvá.

Výsledky, nedávno publikované v časopise PLOS One, nenašli žiadnu súvislosť medzi obrazovkami a detskou depresiou alebo úzkosťou. Väčšie množstvo času stráveného pred obrazovkou bolo spojené so silnejšími rovesníckymi vzťahmi – a to aj u chlapcov ale aj u dievčat – mali tak viacej priateľov. Používanie sociálnej obrazovky môže viesť k tejto asociácii; videohry sú napríklad spoločenskou aktivitou, ktorá podľa všetkého podporuje viac priateľstiev. Rovnako tak sociálne siete a písanie správ.

Prečo na tom záleží

Americké deti trávia pri obrazovkách viac času ako kedykoľvek predtým. Rodičia sa často obávajú, že technológia nepriaznivo ovplyvňuje mladých ľudí, najmä tých, ktorí vstupujú do dospievania – kritického obdobia vývoja.

Čo stále nie je známe

Štúdia tiež zistila negatívne korelácie: Viac času stráveného pred obrazovkou predpovedalo vyššiu úroveň problémov s pozornosťou, horší spánok, horší akademický výkon a nárast agresivity a zlého správania.

Tieto kontrastné pozitívne a negatívne korelácie sú pri nominálnej hodnote mätúce. Je čas strávený pred obrazovkou dobrý alebo zlý?

Možno ani jedno z toho.

Pri pohľade na silu korelácií vidíme len veľmi malé ​​asociácie. To znamená, že akékoľvek spojenie medzi časom stráveným pred obrazovkou a rôznymi výsledkami, či už dobrými alebo zlými, je také malé, že je nepravdepodobné, že by bolo dôležité na klinickej úrovni.

Niektoré deti dosiahli v týchto výsledkoch nižšie skóre ako iné, niektoré vyššie; čas strávený pred obrazovkami vysvetlil iba 2 % rozdielu v skóre. To naznačuje, že rozdiely sú vysvetlené mnohými premennými, nielen časom stráveným pred obrazovkou.

Štúdia je tiež skôr korelačná ako kauzálna. Korelačný výskum ukazuje, že dve zdanlivo súvisiace premenné nemusia nevyhnutne generovať vzájomné zmeny. Kauzálny výskum naznačuje, že jedna premenná spôsobila priamu zmenu druhej.

Zistilo sa napríklad, že dospievajúci, ktorí trávia viac času pri obrazovkách, môžu vykazovať viac príznakov agresie. Ale nemôžeme povedať, že čas pri obrazovkách spôsobuje symptómy; namiesto toho možno agresívnejším deťom dáva technológia priestor odvrátiť ich pozornosť a upokojiť ich správanie.

Záver: Zatiaľ čo rodičia by sa mali uistiť, že ich deti používajú technologické zariadenia vhodným spôsobom, výskum naznačuje, že dlhý čas strávený na obrazovke pravdepodobne neprinesie strašné následky.

Čo bude ďalej

V súčasnosti neexistuje žiadna stanovená hranica pre „prijateľné“ množstvo času stráveného pred obrazovkou. Odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie ohľadne času stráveného pred obrazovkou sú dobrým odrazom na diskusiu v rodinách pri manažovaní času ako takého.

Autorka článku: Katie Paulich

Zdroj článku: https://theconversation.com/kids-and-their-computers-several-hours-a-day-of-screen-time-is-ok-study-suggests-168022

NAŠI PARTNERI

digiq.sk © 2024. Všetky práva vyhradené.