Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Andrea Cox je novou členkou Rady pre mediálne služby

Naša riaditeľka Andrea Cox je novou členkou Rady pre mediálne služby.

Poslanci Národnej rady SR zvolili 29. marca 2023 Andreu Cox za novú členku Rady pre mediálne služby. O dve voľné miesta v Rade pre mediálne služby sa uchádzalo 12 kandidátov. Mandát člena RpMs je šesťročný, pričom tú istú osobu možno za člena rady zvoliť najviac na dve funkčné obdobia.

Takto na zvolenie reagovala Andrea:

„Verím, že prispejem kvalifikovaným názorom k podnetom, ktoré rada dostáva v súvislosti s novými médiami. Sociálne siete a platformy na zdieľanie videí majú obrovský dopad na našu spoločnosť a my musíme reflektovať túto realitu. V neposlednom rade treba spomenúť, že zákon o mediálnych službách dal rade široké právomoci v oblasti koordinácie budovania mediálnej gramotnosti. Vďaka efektívnemu využitiu týchto právomocí môžeme byť bližšie k tomu, že online priestor bude bezpečnejším a vľúdnejším prostredím.“

Verejné vypočutie kandidátov na členov Rady pre mediálne služby

Rada pre mediálne služby je orgánom dohľadu nad vysielaním elektronických médií. Vznikla z bývalej Rady pre vysielanie a retransmisiu po prijatí nového mediálneho zákona, ktorý platí od augusta 2022. Rozhoduje napríklad o sťažnostiach na vysielanie, ale aj o prideľovaní frekvencií pre vysielateľov. Po novom môže žiadať globálne internetové platformy ako Facebook alebo YouTube, aby stiahli nelegálny a škodlivý obsah.

Andrea Cox vyštudovala učiteľstvo predmetov anglický jazyk a literatúra – portugalský jazyk a literatúra Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave. Pracovné skúsenosti získavala v práci pre Úrad vlády, Národnú radu Slovenskej republiky či v Nadácii Pontis. Od roku 2017 pôsobí ako riaditeľka organizácie digiQ.

NAŠI PARTNERI

digiq.sk © 2024. Všetky práva vyhradené.