Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ako Akt o digitálnych službách chráni deti?

V novembri minulého roka nadobudol v Európskej únii účinnosť takzvaný Zákon o digitálnych službách. Ten má prispieť k bezpečnejšiemu a zodpovednejšiemu online prostrediu. Koncom júna sa v Bruseli uskutočnilo stretnutie, ktoré spájalo všetky zainteresované strany. Jeden z diskusných panelov, ktorý bol zameraný na bezpečnosť detí v online priestore, moderovala naša riaditeľka Andrea Cox.

Zákon o digitálnych službách

Zákon o digitálnych službách sa vzťahuje na všetky digitálne platformy, ktoré sa zaoberajú predajom tovarov, služieb, alebo umožňujú používateľom zverejňovať obsah. Spomínané platformy majú podľa tejto legislatívy nové povinnosti, ktoré majú pomôcť zabojovať proti rizikám v online prostredí a používateľov online platforiem viac chrániť.

Každý členský štát musel určiť koordinátora digitálnych služieb, ktorý má dohliadať na dodržiavanie Aktu o digitálnych službách. U nás je to Rada pre mediálne služby, ktorej členkou je od marca aj naša riaditeľka Andrea Cox. „Bytostne verím, že platformy a štát musia spraviť oveľa viac pre bezpečnosť online, na sociálnych sieťach či v online hrách. Musia viac bojovať proti materiálu, ktorý zobrazuje sexuálne zneužívanie detí a podporovať mediálnu gramotnosť. Z pozície členky rady sa snažím prispieť k tomu, aby internet dával príležitosti na vzdelávanie, aby si používatelia vedeli vytvoriť názory a základe objektívnych informácií a zažívali bezpečnú a zábavnú socializáciu,“ vysvetľuje Andrea Cox.

Stretnutie stakeholderov

27. júna 2023 sa uskutočnilo vôbec prvé stretnutie všetkých strán, ktorých sa Akt o digitálnych službách týka. Na jednom mieste diskutovali zástupcovia Európskej komisie, zástupcovia online platforiem, ale aj tvorcovia politík či odborníci na oblasť digitálnych technológií.

V rámci diskusných panelov účastníci rozobrali rôzne témy, napríklad zodpovednosť sociálnych sietí vo vzťahu k blahobytu mladých ľudí, zvyšovanie bezpečnosti online nakupovania, ochrana online priestoru pred dezinformáciami, boj proti nenávistným prejavom a extrémizmu. Jednou z tém bola aj ochrana detí v online priestore. Práve panelovú diskusiu „Keeping children safe online“ moderovala naša riaditeľka Andrea Cox.
Diskutujúcimi bola uznávaná akademička Eva Lievens, spoločnosť Meta zastupovala Nicole Lopez, za francúzskeho regulátora Arcom to bol Benoit Loutrel. Jednou z diskutérok bola aj Savannah Badalich z platformy Discord.

Diskusia nadväzovala na článok 28 Aktu o digitálnych službách. Ten poskytovateľom online platforiem nariaďuje, aby na svojich sieťach zaviedli opatrenia, ktoré budú chrániť súkromie a bezpečnosť detí.

„V rámci diskusiu odznelo mnoho zaujímavých a vecných podnetov. Podľa diskutujúcich by mala Európska komisia vydať jasné usmernenie, akým konkrétnym spôsobom majú siete splniť svoje povinnosti. Zástupcovia sociálnych sietí sa vyjadrili, že potrebujú spätnú väzbu od tvorcov politík a akademikov, na základe ktorej sa im opatrenia na ochranu maloletých budú nastavovať jednoduchšie. Účastníci a účastníčky diskusie sa tiež zhodli, že pre implementáciu Aktu o digitálnych službách je nutné mať profesionálne personálne zastúpenie. Mysleli tým kvalitných koordinátorov digitálnych služieb a dôveryhodných nahlasovateľov nezákonného a škodlivého obsahu,“ dodáva Andrea Cox.

Tu si môžete prečítať dokument v angličtine, v ktorom Európska komisia vysvetľuje, ako budú podľa Zákona o digitálnych službách chránené deti a mladí ľudia. 

NAŠI PARTNERI

digiq.sk © 2024. Všetky práva vyhradené.