Skip to content Skip to footer

Daniel Bunda

Brief info

Študent psychológie na University of Essex, aktívny dobrovoľník v oblasti zážitkového vzdelávania v n.o. Eduma, poradca pre adoptované rómske deti v nerómskom prostredí a ambasádor pre národné priority: vzdelanie a inklúzia, o ktorých prednášal v OSN. Hraním online MMORPG hier sa vzdelával pomocou komunikácie s hráčmi, programovaniu a práci na projektoch v medzinárodnom tíme. V LEAF Academy sa aktívne zapájal pri zrode rezidenčného výboru a viedol multikultúrnu chlapčenskú chodbu. Svoje schopnosti si doplnil o letnú školu v Japonsku, kde mal možnosť vstrebávať témy zážitkového vzdelávania a inklúzie na svetovej úrovni. Daniel vníma svet ako globálnu dedinu, ktorú spája internet. Vníma však aj jeho nástrahy: psychická nepohoda, kyberšikanovanie, nenávistné prejavy a dezinformácie. V DigiQ sa venuje tvorbe materiálov k týmto témam, spravuje sociálne siete a skúma nenávistné prejavy na slovenskom webe. Okrem tvorby obsahu, vzdeláva ako lektor v programe Cyber4Kids.