Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Strategický plán 2022-2026

Rok 2022 sme začali strategickým stretnutím, na ktorom sme si vytýčili ciele na nadchádzajúce roky a stratégie, ktorými k nim chceme pristúpiť. Strategický plán 2022 až 2026 nájdete kliknutím na odkaz. https://digiq.sk/wp-content/uploads/2022/01/Strategicky-plan-2022-26.pdf

Jednou z aktivít, ktorej sa v ďalších rokoch chceme venovať, je dobrovoľnícky program DigiPEERS. DigiPEERS je jedinečný program pre našich natívnych digitálnych domorodcov. Prináša im príležitosti učiť sa od odborníkov, pracovať na sebarozvoji s podporou mentorov a lektorov v úzkej spolupráci, vytvárať prospešný digitálny obsah a zdieľať svoje skúsenosti s rovesníkmi na školách.

Program odštartoval svoju púť v októbri 2021 víkendovým stretnutím mladých ľudí z celého Slovenska v bratislavskej Rači. Víkendový program bol plný záujmových, teambuildingových a projektových aktivít a v priestoroch sa niesla atmosféra neformálneho vzdelávania. Učili sme sa, spoznávali sme sa a pracovali na spoločných cieľoch zábavnou formou.

Viac o programe DigiPEERs sa môžete dočítať TU.

Medzi naše základné hodnoty patria spravodlivosť, nezávislosť, sloboda slova,
participácia cieľovej skupiny na riešení, informovanie o problematike nášho záujmu
bez morálnej paniky. Zakotvenie stanovených hodnôt v našich aktivitách zaručuje etický rámec, ktorý sme si nastavili spísaním etického kódexu.

Viac o charakteristike organizácie digiQ a o tom, na čom si zakladáme, si môžete prečítať v stanovách našej organizácie, ktoré nájdete kliknutím na tento odkaz.

NAŠI PARTNERI

digiq.sk © 2024. Všetky práva vyhradené.