Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Jeseň s Cyber4Kids v školách

Po letnej pauze a otvorení škôl sme opäť nabrali sily, dali dokopy našich lektorov a zamierili do škôl. Workshopy naživo v školách sme realizovali najmä na západnom Slovensku, no online sme zavítali aj na východ.

52 workshopov v jednej škole

Tento školský rok sme otvorili návštevou Gymnázia Ladislava Sáru v Bratislave, s ktorým spolupracujeme už dva roky. V októbri sme zavítali na druhý stupeň Základnej školy Podolie v okrese Nové Mesto nad Váhom. Online vzdelávanie na tému kyberšikanovanie sme zrealizovali na Strednej odbornej škole sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach.

Workshop na Základnej škole Podolie

Workshopy v jesennej sezóne sme ukončili v Základnej škole Budatínska v Bratislave, kde sme pre druhostupniarov počas troch piatkov zrealizovali 52 workshopov.
„Okrem základných tém, ktorým sa v rámci workshopov venujeme, sa vždy na konci dňa snažíme zaradiť aj reflexiu, ktorú považujeme za jednu z najdôležitejších častí. Lektorom ukáže, aké vedomosti a pocity si deti z workshopov odnášajú a pomáha nám náš projekt zdokonaľovať,“ vysvetľuje Andrea Cox, riaditeľka DigiQ.

Reflexia

Nové témy

Počas troch rokov fungovania projektu sme rozpracovali metodické materiály na viaceré témy. Program sa až do pandémie niesol v piatich hlavných tematických okruhoch – Sociálne siete, Hoaxy a dezinformácie, Osobné údaje, O hackeroch, Kyberšikanovanie.

Prechod škôl na dištančnú výučbu nám priniesol nielen prechod projektu aj do online prostredia, ale tiež novú tému – Ako na digi-učenie, na ktorú sa špecializuje najmä lektor Juraj Hanuš z KPMG.
„V rámci tejto témy deťom vysvetľujeme, prečo by sa nemali báť online vzdelávania. Poskytujeme im rady, ako z internetu vyťažiť čo najviac a tiež odporúčania na dobré a overené zdroje pre učenie v digitálnej podobe. Spolu prichádzame aj na to, aké má online vzdelávanie výhody oproti tomu bežnému,“ vysvetľuje Juraj.

Na základe požiadavky priamo od škôl sme medzi témy zaradili aj Gaming, kde nám s odbornou prípravou a vedením workshopov pomáhajú najmä naši lektorskí kolegovia z DELLu a Lenova.

Na základe stále stúpajúceho množstva nenávistných prejavov na sociálnych sieťach sme program rozšírili aj o tému Láskavosť online.
„Chceme deťom ukázať, že láskavosť na internete je cool a pomáha nám budovať pevné a zdravé vzťahy v online aj offline prostredí. V rámci workshopu sa venujeme nenávistným prejavom, tipom, ako ich eliminovať a tiež, ako sa s nimi vysporiadať, keď sa staneme ich terčom. Učíme mladých ľudí, ako si voči nenávisti v online priestore budovať odolnosť,“ vysvetľuje Andrea Cox, ktorá sa dlhodobo venuje témam kyberšikanovania.

Juraj Hanuš vedie workshopy o sociálnych sieťach, hoaxoch a digi-učení

Program #Cyber4Kids spája spoločensky zodpovedné firmy, ich odborníkov, angažovanú občiansku spoločnosť a školy. Spolupracujeme so školami, ktoré chcú poskytnúť svojim žiakom čo najaktuálnejšie informácie z oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Našim cieľom je vzdelávať deti základných a stredných škôl na Slovensku v oblasti kybernetickej bezpečnosti a kritického myslenia. Vzdelávanie vedieme online a offline,
v trvaní od 45 do 180 minút, podľa vekovej vhodnosti žiakov a náročnosti témy.
Webináre a workshopy sú bezplatné, program je financovaný vlastnými zdrojmi a firemnými donormi.
www.cyber4kids.sk

Cyber4Kids a DigiPEERS

Do lektorského tímu Cyber4Kids sa zapojili aj účastníci programu DigiPEERS.
DigiPEER Michal Marhofer zhodnotil svoj prvý workshop takto: „Pred mojim prvým workshopom som bol v strese. Okrem skutočnosti, že som išiel prezentovať plnej triede dospievajúcich detí, som zmeškal aj autobus, ktorý ma mal na miesto dopraviť. Vošiel som do školy a o chvíľu som už stál v triede. Tu sa zo mňa na nasledujúcich 45 minút stal lektor. Prvé vety boli ťažké. Predstavenie, potom úvod do témy, no čím dlhšie som tam stál, čím dlhšie sme sa so žiakmi vzdelávali, tým viac som mal pocit, že je to ono. Že je to to, čomu sa chcem venovať a čo, rovnako ako žiakov na hodinách, posunie dopredu aj mňa.“

Michal počas jeho workshopu o sociálnych sieťach

NAŠI PARTNERI

digiq.sk © 2024. Všetky práva vyhradené.