Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Aký bol druhý ročník digiPEERS?

Druhý ročník rozvojového programu pre mladých digiPEERS sme ukončili záverečnou konferenciou. Vystúpili na nej absolventi a absolventky programu, ktorí porozprávali o svojich nových zážitkoch a skúsenostiach. Program doplnili aj zástupcovia z našich spriatelených organizácií a dokonca aj trio komikov. Aký teda bol 2. ročník programu digiPEERS?

Druhý ročník programu v číslach

Druhý ročník programu digiPEERS sme ukončili záverečnou konferenciou Rok s digiPEERS v priestoroch Starej jedálne v bratislavskej Rači. V druhom ročníku sa do programu prihlásilo 16 mladých ľudí z 8 krajov Slovenska. Zároveň sa k nim pripojili aj deviati absolventi programu z predchádzajúceho roka, ktorí chceli pokračovať vo svojich aktivitách.

„S našimi dobrovoľníkmi sme sa počas roka stretli na troch víkendových školeniach, zažili sme spoločný letný camp v Česku a naši lektori pre nich pripravili 11 odborných online workshopov,“ vymenúva Lucia Macaláková, koordinátorka programu digiPEERS.

Naši dobrovoľníci si v programe najčastejšie vyberali úlohu lektora. Chodili na základné a stredné školy po celom Slovensku, kde vzdelávali svojich spolužiakov v témach digitálneho občianstva. „Spolu s mojimi dobrovoľníckymi kolegami sme navštívili 43 škôl v 27 obciach a mestách. Dokopy sa našich aktivít zúčastnilo 3 643 účastníkov. Oproti minulému roku je to poriadny rozdiel. Vtedy sme totiž odškolili len 367 detí a tínedžerov,“ porovnáva Radoslav Blaško, absolvent programu a komunitný manažér.

Plány na ďalší rok

Na konferencii sme ukončili druhý a oficiálne otvorili tretí ročník programu digiPEERS. Cez víkend sme v Bratislave privítali nový tím dobrovoľníkov z celého Slovenska na ich prvom víkendovom stretnutí. Okrem nich sa s nami rozhodli v programe pokračovať aj niektoré účastníčky z predchádzajúceho ročníka.

„Na tento rok máme veľké plány. Chceli by sme sa s našimi mladými viac zamerať na tvorbu inovatívnych vzdelávacích materiálov. Našim cieľom je pripraviť aj metodiku pre seniorov. Tvorili by ju práve naši dobrovoľníci, a tak by sme využili metódu medzigeneračného vzdelávania. Zároveň chceme otestovať Buddy program, v ktorom by absolventi digiPEERS podporovali súčasných účastníkov,“ vysvetľuje Lucia Macaláková.

DigiPEERS a akreditácia

Od prvého nápadu až po dnešok prešiel program digiPEERS mnohými kozmetickými úpravami. Praxou sa trochu učesal, pribudli nové nápady a ubudli veci, ktoré sa neosvedčili. S takto vybrúseným programom sme sa uchádzali o akreditáciu od Národného inštitútu vzdelávania a mládeže, ktorý funguje pod Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu.

„11-členná odborná komisia uznala, že náš program svojou odbornosťou, prístupom a ľuďmi, ktorí sú v ňom zapojení, spĺňa všetky kritériá, ktoré má kvalitný vzdelávací program mať,“ dopĺňa Andrea Cox, riaditeľka digiQ.

V nadchádzajúcom roku sa s programom digiPEERS chceme uchádzať aj o akreditáciu dobrovoľníckeho programu od Ministerstva vnútra.

DigiPEERS je rozvojový vzdelávací program pre mladých ľudí, ktorý je založený na princípe rovesníckeho vzdelávania. Úlohou účastníkov je šírenie osvety o digitálnom občianstve medzi rovesníkmi vo svojich regiónoch.

Program podporujú:

Nadácia Kooperativa

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR