Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Záleží ti na bezpečnom internete? Tak sa prihlás na naše školenie

Deti a mladí ľudia čelia v online prostredí mnohým hrozbám. Podľa prieskumov sú ohrozené najmä kyberšikanovaním, nepravdivými správami, odcudzením osobných údajov, fotografií či sexuálnym obťažovaním. Tri slovenské a české mimovládne a neziskové organizácie preto pracujú na projekte, ktorý má deti pred týmito hrozbami uchrániť. Teraz hľadáme ľudí, ktorí nám v tejto misii pomôžu. Budeš to práve ty?

Hlavnými témami projektu (Ne)bezpečne v sieti, ktorý je spolufinancovaný z programu Európskej únie Erasmus+, je kritické myslenie, mediálna gramotnosť, digitálne občianstvo, či bezpečnosť v online priestore. V rámci projektu tvoríme internetovú webovú aplikáciu a tiež webovú príručku. Interaktívna aplikácia bude slúžiť najmä ako zdroj informácií o týchto témach, používatelia si prostredníctvom aplikácie budú zlepšovať svoje kritické myslenie a argumentáciu. Vzdelávacia príručka, ktorá má podobný cieľ, bude doplnená o informácie, ako tieto témy rozvíjať a pracovať s nimi pri práci s deťmi a mládežou, zameraná bude najmä na techniky neformálneho vzdelávania.

Súčasťou projektu je aj dvojfázové medzinárodné školenie pre mládežníckych vedúcich, pracovníkov s mládežou, študentov či pedagógov, ktorých tieto témy zaujímajú, chcú ich ďalej rozvíjať a učiť o nich aj iných.

V rámci školení chceme poskytnúť naše vedomosti a skúsenosti účastníkom, ktorým nie je dianie v online svete ľahostajné. Pod vedením odborných lektorov sa môžeš naučiť, ako kriticky myslieť, ako pracovať s informáciami, ako sa v online priestore správať bezpečne a tiež, ako tieto informácie odovzdávať učiteľom a študentom po celom Česku a Slovensku.

Na školenia sa môže prihlásiť každý, kto má minimálne 18 rokov a zaujíma sa o témy súvisiace s mediálnou gramotnosťou a digitálnym občianstvom. Podmienkou je účasť na oboch školeniach v termínoch 14.-17. apríla a 19.-22. mája 2021. Prvé školenie sa vzhľadom na aktuálne opatrenia bude konať online.

Úlohou každého účastníka bude po absolvovaní školení zorganizovať aspoň jeden workshop pre mladých ľudí, ktorí bude súvisieť s témami projektu. V našom projekte chceme nielen informovať o témach kritického myslenia, mediálnej gramotnosti a bezpečného využívania internetu, ale aj podporiť kvalitnú prácu s mládežou cez neformálne vzdelávanie, a tak rozvíjať kľúčové zručnosti mladých ľudí.

Školenia sú bezplatné a prihlásiť sa na môžeš do 1.4.2021. Stačí, ak pošleš svoj životopis a motivačný list na mail natalia.babicova@digiq.sk.

NAŠI PARTNERI

digiq.sk © 2024. Všetky práva vyhradené.