Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Facebook nebude dovoľovať popieranie holokaustu

Nenávistné prejavy proti rôznym skupinám ľudí sa v online prostredí stále stupňujú. Sociálna sieť Facebook uvádza, že za ostatné obdobie zrušila profily viac ako 250 rasistických organizácií. Okrem toho dostali zákaz aj mnohé ďalšie stránky, ktoré porušovali pravidlá Facebooku, v druhom štvrťroku Facebook odstránil viac ako 22,5 milióna nenávistných prejavov. Po novom zakazuje príspevky, ktoré popierajú holokaust.

Po roku konzultácií s externými odborníkmi sa sociálna sieť rozhodla eliminovať príspevky súvisiace s prezentovaním prejavov, ktoré sú antisemitické a hovoria o kolektívnej sile Židov, ktorí majú ovládať svet a jeho hlavné inštitúcie.

Facebook novým pravidlom reagoval aj na nedávny prieskum, podľa ktorého takmer štvrtina mladých Američanov vo veku 18 až 39 rokov označuje holokaust za mýtus, nie sú si istí či sa naozaj stal, alebo informácie o ňom považujú za prehnané.

Okrem toho, že Facebook nebude povoľovať prejavy mierené proti Židom chce v tejto oblasti aj vzdelávať. Každý, kto bude na Facebooku vyhľadávať informácie o holokauste alebo o jeho popieraní, bude odkázaný na relevantné a overené informácie súvisiace s touto témou.

Podľa Facebooku nie je možné všetky zmeny, ktoré majú viesť k zmierňovaniu antisemitických prejavov, zaviesť zo dňa na deň. V súčasnosti sa sociálna sieť zameria najmä na zaškoľovanie pracovníkov, ktorí budú mať moderovanie takéhoto obsahu na starosti.

NAŠI PARTNERI

digiq.sk © 2024. Všetky práva vyhradené.