Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Cieľ: nahlásiť 20 000 prípadov nenávistných prejavov online

DigiQ a partneri v projekte SafeNet majú za cieľ nahlásiť 20 000 prípadov nenávistných prejavov online

Európska únia poskytla finančné prostriedky na projekt SafeNet zameraný na monitorovanie a nahlasovanie nenávistných prejavov online s cieľom vytvoriť bezpečnejšie online prostredie. Do projektu je zapojených 21 partnerov konzorcia z celej Európy vrátane DigiQ. Všetci partneri sú tiež členmi International Network Against Cyber Hate (INACH).

V rámci projektu SafeNet budeme počas nasledujúcich 2 rokov monitorovať a nahlasovať nelegálne nenávistné prejavy na vybraných sociálnych sieťach ako Facebook, Instagram, TikTok, Twitter alebo Youtube, pričom budeme zbierať údaje a analyzovať reakcie sociálnych sietí na nahlásený obsah. Počas dĺžky trvania projektu plánujú všetci partneri konzorcia nahlásiť až do 20 000 ilegálnych nenávistných prejavov, čo by malo priniesť dáta o postoji jednotlivých sociálnych sietí k tomuto nebezpečnému fenoménu. Výsledky monitorovacích cvičení budeme pravidelne zdieľať na našej webovej stránke a sociálnych sieťach.

V rámci projektu plánujeme tiež rozšíriť siete dôveryhodných nahlasovateľov a definovať jasné pravidlá a podmienky spolupráce s jednotlivými sociálnymi sieťami. Dôveryhodní nahlasovateľia sú jednotlivci alebo organizácie, ktoré spolupracujú so sociálnymi sieťami s cieľom identifikovať a nahlásiť škodlivý obsah.

Spustenie projektu SafeNet predstavuje dôležitý míľnik v boji proti nenávistným prejavom online. Vďaka tejto spolupráci budú partneri konzorcia schopní výrazne ovplyvniť vytváranie bezpečnejšieho online prostredia pre všetkých.

NAŠI PARTNERI

digiq.sk © 2024. Všetky práva vyhradené.