Skip to content Skip to footer

Martin Šušol

Brief info

Má na starosti monitorovanie a hlásenie nenávistných prejavov, trestných činov z nenávisti a dezinformácií na internete a sociálnych sieťach. Jeho zodpovednosťou je tiež tvorba a spracovanie databáz a analýza a vyhodnocovanie údajov získaných z monitorovania.
Zúčastnil sa viacerých školení zameraných na trestné činy z nenávisti, vhodných postupoch v boji proti trestným činom z nenávisti a nenávistných prejavov v Záhrebe a rôznych konferencií k danej téme.
Väčšinu profesionálneho života strávil v obchode, no blízke sú mu aj humanitné vedy. Zaujíma sa o spoločenské a politické dianie. Vyznáva hodnoty humanizmu, solidarity, boj za ľudské práva a spravodlivosť. Odmieta prejavy nenávisti, uplatňovanie kolektívnej viny, verbálne a neverbálne útoky na ľudí vo všeobecnosti, ale hlavne na ľudí, ktorí patria k rôznym menšinám alebo sú nejakou formou znevýhodnení či sú súčasťou nejakej marginalizovanej skupiny. Je dlhoročným členom Amnesty International Slovakia. Napĺňa ho zdieľanie pozitívnych zážitkov, ako sú koncerty, filmy a rôzne kultúrne eventy s ďalšími ľuďmi. Aktívne hrá na bicie nástroje.

NAŠI PARTNERI

digiq.sk © 2024. Všetky práva vyhradené.