Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

0-9

5G
označenie pre 5. generáciu mobilnej technológie. Ide o mobilné siete 5. generácie, pričom tie predchádzajúce sa od seba líšili nielen technologickou vyspelosťou, ale aj frekvenčným pásmom, ktoré používali. 5G umožňuje vysokú rýchlosť internetu vďaka veľkému množstvu vysielačov v zaľudnených oblastiach. Hoaxy a dezinformácie, ktoré sa s 5G spájajú, využívajú neznalosť ľudí o žiarení. Keď telefonujeme alebo pripájame sa na internet, signál sa šíri ako elektromagnetická vlna z antény mobilného telefónu alebo základňovej stanice v priestore a môže by prijatý inou anténou. Na základe súčasných poznatkov je možné tvrdiť, že neexistujú dôkazy o zdravotných dôsledkoch vystavenia elektromagnetickým poliam nízkych hodnôt. Naopak, práve zariadenia starších generácií majú vyššiu intenzitu elektromagnetického žiarenia.

A

Adblocker
rozšírenie internetového prehliadača (napr. Internet Explorer, Google Chrome) na filtrovanie obsahu, najmä blokovanie reklám. Mnohé verzie, ktoré si je možné jednoducho stiahnuť, sú dostupné zadarmo.
Admin
Skratka pre „administrátor“. Je to správca internetovej stránky, osoba, ktorá má prístup k nastaveniam internetovej stránky, ku ktorej koncový užívateľ prístup nemá. Spravuje obsah, štruktúru, vizuál stránky, atď. Môže ísť takisto o správcu účtu na sociálnej sieti alebo skupiny (napríklad na Facebooku). Admin má právomoci, ktoré by mal aktívne využívať na moderovanie diskusie, v prípade nevyhnutnosti zmazať vulgárny príspevok alebo vylúčiť člena zo skupiny.
Adware [advér]
softvér, ktorý automaticky zobrazuje, prehráva alebo sťahuje reklamný materiál na počítači po svojej inštalácii alebo pri používaní tohto softvéru. Reklamy v týchto programoch slúžia niekedy na pokrytie nákladov na tvorbu programu, a vďaka nim je možné, aby program bol dostupný zadarmo.
Aktívna digitálna stopa
Všetky obsahy, ktoré používateľ vedome na internete vytvorí a/alebo zverejní: odoslaný e-mail, zverejnený príspevok v sociálnych médiách, zverejnený blog na webových stránkach, pridaný komentár alebo lajk k obsahu na sociálnych médiách, zdieľané video alebo text na sociálnej sieti, písaný text v čete a pod.
Algoritmus
Ide o súbor pravidiel a výpočtov, ktoré predurčujú, kedy se vám zobrazia aké príspevky. Okrem času zverejnenia príspevku zohľadňujú tiež správanie užívateľa na sociálnej sieti, reakcie ostatných užívateľov na daný príspevok alebo aktuálne trendy v spoločnosti.
Antivírus
program vytvorený za účelom identifikovať a eliminovať
počítačové vírusy, alebo iné programy, ktorých cieľom je uškodiť užívateľovi. Najpredávanejšie na svete sú Symantec, AVAST alebo slovenský ESET
Aplikácia
– alebo aj používateľský aplikačný program v IKT (informačno-komunikačných technológiách) je počítačový program pomáhajúci používateľovi pri uskutočňovaní činností určitého konkrétneho typu, napríklad pri práci s textami, číslami, grafikou a pod. Aplikácie môžu byť združené do aplikačných balíkov, napr. do kancelárskych, ako je Microsoft Office.
Iným druhom aplikácií sú internetové aplikácie alebo mobilné aplikácie
Autentifikácia
Proces overenia identity používateľa pred poskytnutím prístupu k systému alebo účtu.

B

Big data
Pojem označuje enormný objem dát, ktoré ľudia vytvárajú. Ich objem je tak obrovský, že ich v rozumnom čase nezvládajú spracovať bežné počítačové softvéry. Tieto „veľké dáta” sa skladajú z miliónov až biliónov záznamov činností miliárd ľudí na svete – či už ide o činnosti vo fyzickom alebo online prostredí. Využívajú ich napríklad obchodné reťazce, banky alebo prevádzkovatelia webových stránok – sledujú správanie ľudí a prispôsobujú im svoje služby; alebo i zdravotníctvo či výskum.
Bitcoin a iné kryptomeny
Virtuálne peniaze. Väčšina virtuálnych mien predstavuje decentralizované systémy (fungujúce bez centrálnej banky), ktoré sú založené na technológii blockchain. Kryptomenami sa dá v súčasnosti platiť už aj v niektorých oficiálnych e-shopoch, väčšina transakcií sa však uskutoční počas tzv. tradingu – na kryptoburzách podobných bežnému trhu s akciami – hodnota jednotky každej meny sa teda neustále mení. Samotný coin (z ang. minca) je produktom kryptobaníctva (ang. mining), ktorý spočíva v overovaní transakcií, za ktoré dostáva baník ako odmenu nové jednotky meny – coiny. Najstaršou, najznámejšou a najväčšou kryptomenou je Bitcoin.
Blockchain [blockchain]
je verejná kniha transakcií, ktorú udržiavajú a aktualizujú tisíce ľudí (krypto baníci) po celom svete. Všetky transakcie sú anonymné, ale sú verejne dostupné. Najčastejšie sa využíva na obchodovanie s kryptomenami, ale nie je to pojem zameniteľný s Bitcoinom. Blockchainovú databázu nikto nevlastní, zápisy v ňom sa nedajú meniť a transakcie sa vykonávajú bez prostredníka.
Bot
Počítačový program, ktorý opakovane a automaticky vykonáva rutinnú aktivitu na internete. Niektorí boti sú neškodní, či dokonca nápomocní. Napríklad chatbot je bot, s ktorým je možné četovať – automaticky odpovedá na webových stránkach na otázky užívateľov a nahrádza tak živých operátorov. Iný bot zvaný web crawler slúži k vyhľadávaniu vo webových vyhľadávačoch. Systematicky navštevuje dostupné webové stránky a zaznamenáva, ktoré slová kde „videl” a dokáže tak odpovedať na otázky užívateľov, ktorí vyhľadávač používajú. Iní boti sú vyvinutí s účelom, aby páchali škodu. Môžu napr. automaticky generovať klamlivé príspevky, zahlcovať sociálne médiá neoverenými informáciami či úmyselnými dezinformáciami.
Bulvarizácia
Farby, fotky, veľké titulky, výkričníky, senzácie, emócie, životy celebrít. To sú hlavné prvky bulvárneho média. Aj napriek svojej neserióznosti a častej povrchnosti si nachádza viac recipientov ako seriózne médiá. Jednoduchosťou a hraním sa s emóciami zaujmú bulvárne správy ľahšie ako prosté fakty. Preto majú aj niektoré seriózne médiá tendenciu bulvarizovať, teda preberať praktiky bulváru, aby pritiahli pozornosť väčšieho množstva čitateľov alebo divákov, a teda dosiahli vyšší zisk, čítanosť, počúvanosť či sledovanosť.

C

CAPTCHA
Verejný, kompletne automatizovaný turingov test na odlíšenie človeka od počítača (ang. Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart). Slúži na odlíšenie človeka od bota, ktorý môže byť napríklad nasadený na získanie prístupu k osobným údajom. Je to test, ktorý je jednoduchý pre človeka, ale nepravdepodobne splniteľný pre počítač. Má mnoho foriem, napr. textovú (zdeformovaný text, nerozpozna- teľný pre umelú inteligenciu, ale čitateľný pre človeka), obrázkovú, zvukovú, logickú (zakliknutie polož- ky), atď.
Cache
Cache je ako malá skrinka, kde si ukladáš veci, ktoré často potrebuješ. Keďže sú veci uložené blízko teba, je oveľa jednoduchšie ich nájsť a použiť, čím sa ti ušetrí čas a energiu. Na počítači cache funguje podobne – je to priestor, ktorý si ukladá často používané dáta, aby sa programy rýchlejšie načítavali a pracovali efektívnejšie.
Challenge [čelindž] internetová výzva
internetový trend, do ktorého sa zapojí veľké množstvo užívateľov, spočívajúci vo vykonaní nejakej špecifickej činnosti. Záznam z toho uverejní na sociálnej sieti alebo internete aj s príslušným hashtagom. Niektoré výzvy sú vtipné a neškodné, niektoré zvyšujú povedomie o rôznych chorobách, napríklad Ice bucket challenge, v ktorom bolo úlohou vyliať na seba nádobu ľadovej vody. Cieľom tejto výzvy bolo upozorniť na finančnú zbierku pre ľudí postihnutých amyotrofickou laterálnou sklerózou. Avšak veľa výziev je vyslovene škodlivých a skrýva zdravotné nástrahy (požívanie pracích tabliet, sebapoškodzovanie).
Clickbait
Bait v angličtine znamená nástraha alebo návnada. Clickbait je návnada na rozkliknutie online obsahu, ktorá sa vyskytuje tradične vo
forme klamlivého, chytľavého, šokujúceho alebo záhadného titulku. Cieľom clickbaitu je vzbudiť zvedavosť v čo najviac ľuďoch, aby si na daný web klikli a zvýšili tak jeho návštevnosť, čím sa zlepší jeho ziskovosť. Samotný obsah potom
nemusí zodpovedať sľubovanému lákadlu, väčšinou je bulvárny alebo zavádzajúci.
Cloud [klaud]
Cloudové úložisko je miesto na internete, kde je možné uložiť veľké množstvo dát v podobnom logickom modeli ako funguje ukladanie súborov v osobnom počítači. Rozoznávame súkromné úložiská (napr. Google DRIVE) a verejné úložiská, ku ktorým majú prístup všetci používatelia internetu (napr. YouTube). Rozprestiera sa na viacerých serveroch a fyzické prostredie zvyčajne vlastní hostitelská spoločnosť.
Cookies
sú malé textové súbory, ktoré webový prehliadač ukladá na počítač používateľa. Tieto súbory obsahujú údaje o používateľovi a jeho interakcii s webovou stránkou. Používajú sa na rôzne účely, vrátane zapamätania si preferencií používateľa, sledovania aktivity na webových stránkach a poskytovania personalizovaného obsahu.

Cracker [kreker]
osoba preni- kajúca do cudzích účtov, počítačov, či databáz bez toho, aby mala prístupové práva. Bežnom jazyku je ako jeho synonymum vnímaný pojem hacker, aj keď jeho význam sa v skutočnosti líši.

D

Dark web
Časť internetu, ktorá nie je dostupná cez bežné internetové prehliadače, len niektoré konkrétne softvéry, pretože legisla- tíva väčšiny štátov kriminalizuje určité webové obsahy vyskytujúce sa na dark webe. Sú to predovšetkým stránky ponúkajúce na predaj drogy, falošné peniaze, falošné doklady, či dokonca materiály zobrazujúce sexuálne zneužívanie detí.
Deep fake
Falošné video, v ktorom sa nahradí tvár, celé
telo alebo hlas so zámerom oklamať diváka,
a vytvoriť tak vierohodnú novú realitu.
Deepweb/ Darkweb
Časť internetu, ku ktorému nemá prístup bežný užívateľ hľadajúci informácie cez konvenčné webové vyhľadávače. K jeho zobrazeniu je potrebný užívateľský účet a heslo. Môže ísť napríklad o vedecké či lekárske informácie, ktoré by nemali byť prístupné všetkým. Pod Deepweb spadajú i vládne údaje či iné legálne dokumenty. Niektoré zdroje vyčleňujú z Deepwebu ešte Darkweb. Ten predstavuje webový obsah, ktorý nie je prístupný bez zvláštneho softvéru (ako je napríklad Tor). Je zložený z platforiem často využívaných pre ilegálnu činnosť, ako je predaj a nákup drog, zbraní či dokonca na zháňanie nájomných vrahov. Dalo by sa povedať, že ide o online čierne trhy.
Dezinformácia
Viac alebo menej zámerne vytvorená skreslená alebo chybná informácia, ktorá chce mýliť alebo zavádzať adresáta. Dezinformácia vedie
k nesprávnym záverom alebo rozhodnutiam.
Digitálna stopa
Je označenie pre súbor dát, teda všetky obrázky, kliknutia na online obsah, dokumenty, texty a videá, ktoré používateľ svojimi online aktivitami aktívne alebo pasívne vytvára. To všetko zostáva na internete a je to možné vyhľadať aj po vymazaní viditeľných obsahov.
Digitálne občianstvo
Jeho podstata stojí na aktívnom človeku, ktorý používa digitálne technológie vedome a bezpečne, zúčastňuje sa na verejnom živote, zapája sa do diania v spoločnosti s využitím informačno-komunikačných technológií (digitálny občan). Medzi základné charakteristiky vedomého prístupu v rámci digitálneho občianstva patrí používanie technológií na ciele, ktoré sú zhodné s cieľmi demokratickej spoločnosti, právnym štátom a dodržiavaním ľudských práv; rešpektujúca komunikácia online aj s ľuďmi iného názoru a vyhodnocovanie kvality online
zdrojov informácií. Digitálne občianstvo využíva výdobytky moderných technológií, ktoré by mali slúžiť pre dobro ľudstva.
Disinhibičný efekt
Zmena spôsobu správania a komunikácie jedincov predovšetkým v internetovom prostredí. Disinhibované správanie sa líši prevažne tým, že jedinec odkladá svoje zábrany či už podvedome alebo vedome, pozitívne či negatívne. Za faktory spôsobujúce tento typ správania považujeme anonymitu, neviditeľnosť atď.
Domnienka
Nepotvrdená mienka, dohad, predpoklad.
Doména
webová adresa, napríklad www.digiq.sk
Doxing alebo doxxing
akt verejného prezentovania osobných údajov alebo dát bez súhlasu osoby alebo spoločnosti, ktorej sa týkajú. Medzi mladými ľuďmi je neojedinelý napr. jav doxingu fotografií s explicitným obsahom (nahé telá poškodených osôb), ktorého činiteľ si často neuvedomuje hĺbku dôsledkov svojho konania.

E

E-shop
Internetový obchod. V súčasnosti má už väčšina predajcov tovaru a služieb aj elektronickú verziu svojho podniku, niektoré predajne dokonca fungujú len na internete. Tovar je kupujúcemu doručený na dobierku alebo kuriérom.
Emotikon, emoji [emodži], smajlík
Grafický symbol zložený zvyčajne z interpunkčných a špeciálnych znakov, alebo jednoduchý piktogram, ktorý zvyčajne vyjadruje náladu, postoj, či emócie odosielateľa. Pri textovej komunikácii je pre časť ľudí veľmi dôležité používať emoticony, keďže určitým spôsobom kompenzujú niektoré neverbálne prejavy bežne prítomné počas komunikácie tvárou v tvár.

F

Facebook
je multiplatformová sociálna sieť (takisto ako väčšina sociálnych sietí) s najväčším ľudským dosahom, nielen na Slovensku, ale aj na celom svete (vo februári 2021 takmer 2.8 miliardy aktívnych používateľov5). Princípom Facebooku je byť v spojení so svojimi priateľmi, blízkymi či známymi. Keď má človek na Facebooku účet, môže si ľudí, ktorých pozná, “pridať do priateľov.” Vtedy sa mu pri zapnutí Facebooku budú zobrazovať príspevky od týchto ľudí a stránok, ktoré označí, že ich obsah sa mu páči. Obsahy majú pritom rôzne formy: statusy majúce textový formát, obrázky, videá, ale aj pozvánky na podujatia a produkty na predaj. Väčšina užívateľov Facebooku používa takisto Messenger – dcérska aplikácia Facebooku, ktorá slúži len na prijímanie a odosielanie osobných správ.
Fake news
V preklade „falošné správy“ sú žáner tzv. žltej žurnalistiky (bulvárnej či neetickej novinárčiny) úmyselne šíriaci dezinformácie či hoaxy s účelom ovplyvniť a zmanipulovať príjemcov. Do tejto kategórie nepatrí paródia či satira. Hlavnou doménou pre šírenie fake news v súčasnosti bývajú dezinformačné weby a sociálne siete.
Fakt
Niečo objektívne, skutočné, to, čo je alebo čo sa deje. Je to v protiklade k všetkému iluzórnemu alebo vymyslenému.
Filter
Funkcia kamery v smartfóne, ktorá automaticky upraví niektoré komponenty fotografie alebo videa – od jednoduchých filtrov meniacich expozíciu (jas, farebnosť, kontrast) fotografie, až po umelú inteligenciu, ktorá premení tvár mladého človeka na starca, či animovanú postavičku. Väčšina sociálnych sietí ponúka na aplikáciu výber vlastných filtrov.
Firewall [fajrvól]
Ochranný softvér, ktorého úlohou je vyhodnotiť tok internetových dát plynúcich do zariadenia. Ak vyhodnotí obsah ako nebezpečný, nepovolí otvorenie stránky alebo neprijme e-mail.
Follow [folou], subscribe [sabskrajb]
Z ang. sledovať, prihlásiť na sa odber. Aby sa používateľovi vždy zobrazovali príspevky od iných účtov, môže sa prihlásiť na odber noviniek od daného účtu, a tak nemusí prehliadať všetky profily jednotlivo.
Follower [folouvr]
z ang. ten, kto sleduje, v tomto prípade účet na sociálnej sieti. Deti často v snahe získať čo najviac followerov nastavujú svoje účty ako verejné, čo môže viesť k nevyžiadanému kontaktu s nevhodnými osobami. Počet followerov môže byť často získaný podvodne, botmi alebo falošnými účtami.

G

GDPR
z ang. General Data Protection Regulation, v preklade Všeobecné nariadenie o ochrane údajov. Patrí medzi zákony dané Európskou úniou. Hovorí o tom, že bez súhlasu druhej osoby o nej nesmieme šíriť osobné informácie (vrátane napr. fotografie tváre).
Gaming
(z ang. game – hra) hranie videohier.
Gatekeeper
V mediálnom svete je gatekeeperom niekto, kto má moc rozhodnúť, aké informácie budú v danom médiu publikované a naopak, aké uverejnené nebudú. Môže ním byť poverený novinár, editor alebo sám šéfredaktor. Gatekeeper je poverený filtrovaním informácií pred ich vysielaním alebo zverejnením v novinách či na webovej stránke. Uverejňovanie určitých príspevkov môže byť podmienené ich dôležitosťou pre cieľovú skupinu čitateľov. Pokiaľ nimi budú napr. obyvatelia Prahy, gatekeeper skôr uprednostní správy týkajúce sa napr. znovuotvorenia Národného múzea či hromadnej nehody na Štefánskej ulici pred správami vzťahujúcimi sa k zemetraseniu na Haiti. V dobe, kedy je mnoho súkromných médií vlastnených politikmi, môže byť rola (a samozrejme tiež nemusí) gatekeepera ovplyvňovaná a kontrolovaná práve vlastníkom mediálneho domu. Politik tak napríklad môže kontrolovať tok správ, pričom správy, ktoré by písali o jeho údajnej korupcii, do svojho mediálneho výstupu (napríklad novín) pravdepodobne nezahrnie
Gif
Pohyblivý obrázok bez zvuku. Posiela sa v konverzácii na podčiarknutie odkazu alebo postoja. Populárnym zdrojom je giphy.com.
Grooming [grúmink]
Nadväzovanie citových väzieb predátora s dieťaťom (a niekedy aj s jeho rodinou), za účelom znížiť zábrany dieťaťa, smerujúc k sexuálnemu zneužívaniu.

H

Hackaton [hekaton]
z kombinácie anglických slov hack a maratón, teda ide o hľadanie spôsobu, ako sa vopred stanovené problémy dajú rýchlo a rafinovane riešiť. Do hackatonu sa zvyčajne môže zapojť každý, koho daná téma zaujíma. Ide o víkendové podujatia, online alebo offline, na konci ktorého je návrh na riešenie daného problému, napríklad ako moderovať nenávistné prejavy online.
Hackovanie [hekovanie]
Profesionálna práca programátora, hľadanie a aplikácia riešení pro- blémov. Nesie negatívny podtón, pretože množstvo ľudí si pod týmto pojmom predstavuje a prezentuje deje a osoby, ktoré zodpovedajú skôr popisu crackera, crackingu.
Hardvér (z ang. hardware)
Technické vybavenie počítača, všetky hmatateľné súčiastky a zariadenia. Metaforicky by sme ho vedeli nazvať telom počítača.
Hashtag [heštek]
slovo alebo fráza označené symbolom #, ktoré na sociálnych sieťach slúžia ako kľúčové slová. Takto označené príspevky sú vďaka tomu ľahšie vyhľadateľné. Hashtag sa často používa v kampaniach.
Herná konzola
je typ počítača, ktorý je vytvorený pre účel hrania videohier.
Hoax
V preklade podvod, žart, je predovšetkým prostredníctvom internetu šírená správa, ktorá napriek svojej nezmyselnosti vyzýva, aby bola preposielaná ďalším používateľom systému.
Hybridná vojna
Vo vojenskej stratégii je to zmes konvenčnej vojny, nekonvenčnej vojny a kybernetickej vojny. Pojem sa používa ako metafora pre zveličenie hrozby kybernetických útokov. Vo vojenských kruhoch je chápaná táto vojna ako podporná popri bežných konvenčných operáciách.
Hyperlink
Aktívny odkaz. Po kliknutí myšou na takýto odkaz, ste presmerovaný tam, kam odkaz smeruje.
Hypotéza
Tvrdenie alebo systém tvrdení, o ktorom/ktorých v čase jeho/ich formulovania nemožno rozhodnúť, či sú pravdivé alebo nepravdivé.

I

IP Adresa
Identifikačné číslo každého zariadenia pripojeného v internetovej sieti. Pomáha lokalizovať približnú geografickú polohu používateľa a poskytovateľa internetu, cez ktorého sa dotyčný v tom momente pripojil s jeho zariadením na internet. Aktuálnu IP adresu vám pridelil poskytovateľ internetu, na ktorý je používateľ práve pripojený.
Influencer
z ang. influence = vplyv alebo ovplyvňovať. Influencerom sa môže stať každý, kto zaujme dostatočný počet sledovateľov. Zvyčajne ide o verejne známu osobu z oblasti showbusinessu, ale môže ísť aj o moderátorov či environmentálnych aktivistov. Pri spracovávaní obsahov ich postov je dôležité vnímať kontext, prečo zverejňujú daný post, a či ide o reklamu alebo spoluprácu. Práca influencera sa využíva v marketingu a zvyšovaní predaja produktov či služieb. Známym influencerom je napríklad kondičný tréner Maroš Molnár alebo komička Lujza Garajová Schrameková
Infotainment
Jeden z dôsledkov bulvarizácie, ktorý s popularitou sociálnych médií získal omnoho viac priestoru. Za infotainment (spojenie slov information a entertainment – informácie a zábava) sú označované mediálne obsahy, ktoré sa tvária ako spravodajské, ale majú primárny cieľ pobaviť a vyvolať emócie, čomu podriaďujú výber tém.
Inkognito režim
služba, ktorú poskytuje väčšina internetových prehliadačov, ktorá zamedzí zapisovaniu dát cookies do pamäti zariadenia. Neznamená anonymitu na internete – IP adresa ostáva viditeľná. Inkognito je vhodné používať, napríklad keď nechceme aby si algoritmus zapamätal naše vyhľadávanie alebo prihlasovanie, napríklad ak sa potrebujeme prihlásiť na verejnom počítači alebo počítači niekoho iného. Na Inkognito sa dostane cez tri bodky v pravom hornom rohu.
Instagram
sa od Facebooku líši najmä tým, že užívateľský obsah (príspevky) má vždy formát obrázkov alebo videí. Príspevky vo verejnom účte pritom môže vidieť ktokoľvek. Na Instagrame si nepridávame ľudí do priateľov, ale môžeme sa prihlásiť na odber noviniek od toho-ktorého účtu a takisto sa nám potom budú zobrazovať na hlavnej stránke.
Internetový troll
Trollom je v internetovom slangu označovaný účastník online diskusií, ktorý vyvoláva spory, provokuje užívateľov internetu (najmä na sociálnych sieťach) a zverejňuje zámerne urážlivé, dráždivé, klamlivé alebo irelevantné príspevky k rôznym témam. Snaží sa podnietiť ostatných užívateľov k ostrej reakcii, upútať pozornosť, úmyselne narušuje diskusiu a odkláňa sa od témy debaty a častokrát vedome šíri poplašné správy. Trollovia môžu byť najatí alebo „trollovať“ z vlastného presvedčenia.
Intranet
osobný internetový priestor zdieľaný len medzi malým množstvom ľudí, využíva sa najmä ako firemný prostriedok pre komunikáciu, či iné pracovné ciele.
J

K

KeyLogger
typ počítačového vírusu, ktorý zaznamenáva a ukladá stlačenia kláves, a z takto uložených dát dokáže identifikovať, ktoré dáta sú naše osobné údaje (ako napríklad prihlasovacie heslá).
Konzola
zobrazuje zdrojový kód programu vytvorený programá- tormi. Bežný používateľ s ním klasicky neprichádza do styku.
Konšpiračná teória
Názor na ľubovoľnú tému, ktorý tvrdí, že istá skupina ľudí vedome a tajne (konšpiračne) pôsobí v neprospech inej skupiny ľudí alebo celého ľudstva. Konšpiračné teórie vysvetľujú historické alebo súčasné udalosti ako výsledok tajného sprisahania skupiny mocných činiteľov.
Konšpirácia
Sprisahanie, ilegálna činnosť, komplot, tajná dohoda/spolčenie. V minulosti napríklad so zámerom odstránenia panovníka. Pojem je dnes používaný (nesprávne) aj na označenie konšpiračnej teórie.
Kritické myslenie
Snaha o pochopenie akejkoľvek informácie v čo najširších súvislostiach. Kriticky mysliaci človek pri akomkoľvek tvrdení, argumente, štúdii či článku pozerá pod povrch. Skúma motívy a kvalifikáciu autorov, logickú súdržnosť prezentovaných tvrdení, dôveryhodnosť použitých dôkazov, poctivosť vo vyvodzovaní dôsledkov či
vernosť vedeckej metodológii. Chápe, že na jednu vec sa dá pozerať z rôznych uhlov pohľadu a miesto toho, aby si z nich vybral jeden konkrétny a ostatné zavrhol, snaží sa ich pochopiť viacero. Kritické myslenie je tiež neustála snaha o zdokonaľovanie vlastného citu pre presnosť vo vyjadrovaní. Výsledkom tejto snahy je štruktúrovaný, konzistentný a logický prejav. Kriticky mysliaci človek totiž neskúma len myslenie iných a informácie z okolitého sveta. Rovnako systematicky a pozorne skúma vlastné pohnútky, myšlienkové pochody a vznik vlastných názorov a rozhodnutí. A na základe tohto pozorovania potom upravuje svoju komunikáciu tak, aby bola jasnejšia a zrozumiteľnejšia.
Kyberšikanovanie
Je zneužívanie informačných a komunikačných technológií s účelom zámerného ubližovania druhým, a to najmä prostredníctvom mobilných telefónov, smartfónov a internetu. Ide teda o také správanie, ktoré je obeti nepríjemné, ale zo subjektívneho alebo objektívneho dôvodu sa nedokáže alebo nemôže brániť. Elektronickou formou sa môže diať široké spektrum neakceptovateľného správania s cieľom ublížiť obeti, ako napr. vyhrážanie, zastrašovanie, prenasledovanie, zosmiešňovanie pred okolím, urážanie, poškodenie povesti, ignorovanie, sociálne vylúčenie a pod.

L

Lajk
Vyjadrenie určitého druhu pochvaly, uznania, súhlasu, kladného postoja voči niečomu (napr. príspevku, komentáru) na sociálnych sieťach alebo webových stránkach prostredníctvom kliknutia na ikonku so slovom like (lajk)/páči sa mi.
Like, lajk
z ang. páčiť sa. Univerzálna forma pozitívnej reakcie na používateľské internetové obsahy s vlastnými špecifikami pre každý portál. Facebook v roku 2016 na žiadosť svojich používateľov rozšíril svoju ponuku typov reakcií z 1 („páči sa mi to“) na 6, pričom každý typ reakcie znamená inú emóciu. Ľuďom totiž robilo problém reagovať pozitívne na nepríjemnejšie správy.

M

Mainstream
Je termín, ktorý sa používa pre označenie prevládajúceho spoločenského konsenzu a výberu v kultúre, v umení a v názore na spoločenské dianie.
Manipulácia
Vo všeobecnosti snaha ovládať myslenie druhej osoby či skupiny osôb. V médiách je to cielená činnosť, kedy sa manipulátor snaží druhej osobe alebo skupine osôb vnútiť názory, postoje či až konanie, ktoré im nie sú vlastné. Zámerom manipulácie je udržať si finančné zisky alebo moc konkrétnej skupiny. Často využívanými metódami je apelovanie na ľudské hodnoty, cenené spoločenské javy a zdôrazňovanie spoločenských rozdielov v neprospech napádanej skupiny (zdravie, Boh, demokracia, sloboda, sociálne zvýhodnenie, verejné zdroje – vaše dane a podobne)
Mediálna gramotnosť
Súbor zručností, ktoré ľuďom umožňujú efektívne a bezpečné využívanie médií. Je to schopnosť najmä vyhľadávať, prijímať, analyzovať, kriticky hodnotiť, ale i vytvárať rôzne mediálne príspevky. Mediálne gramotný človek sa s prehľadom orientuje v záplave mediálnych výstupov a do jeho základnej výbavy patrí schopnosť kriticky myslieť.
Mediálny príspevok
Informácia, ktorú zverejní nejaké médium, sa v tej chvíli stáva mediálnym príspevkom. Niektoré médiá si dávajú veľký pozor na to, čo publikujú a vynakladajú veľké úsilie, aby mali overené informácie a dôveryhodné zdroje. Iné médiá sa sústredia na pravdivosť informácií a vierohodnosť zdrojov menej a sledujú prevažne svoje záujmy (ekonomické, politické, osobné). U médií, ako sú sociálne siete, je kontrola vzniku a šírenia príspevkov minimálna.
Memes
Memes – (niekedy skrátene meme či slengovo memečko) je označenie pre myšlienkový pojem, ktorý sa šíri prostredníctvom internetu. Popisuje nejaký nápad, myšlienku či informáciu, ktorá sa rýchlo šíri po internete. V prostredí webu môže mať také meme formu obrázku, odkazu, videa, celej webovej stránky, a dokonca to môže byť len nejaké slovo, ktoré sa začne objavovať a šíriť na internete (mnohé četovacie skratky). Meme je pojem silne spätý s virálnym marketingom (prípadne s nekonvenčným nízkonákladovým guerilla marketingom), kde je viditeľná snaha o vytvorenie nejakého fenoménu, o ktorom si ľudia budú rozprávať a posielať si medzi sebou odkazy (prípadne zdieľať na sociálnych sieťach).
Mém, meme, mémečko
satiricky ladené obrázky, obrázkové koláže, komiksy alebo videá s krátkym textom. Väčšinou vyjadrujú emóciu, s ktorou sa stretáva a stotožňuje veľké množstvo ľudí. Situácia je aplikovaná do obrázka tak, že je vyobrazená v extrémnejšej podobe. Ich hlavnou vlastnosťou je flexibilnosť – jeden obrázok (zvyčajne známy napr. z filmu, videoklipu, interview) môže byť použitý pre množstvo situácií, ktoré zvyčajne sprevádza tá istá emócia. Hlavnou funkciou internetových mémov je humor, ktorý je zvyčajne neškodný, ale môže byť použitý aj nevhodne, napr. ako prostriedok na dehonestáciu určitých skupín ľudí.

N

Netiketa
Pojem vznikol spojením dvoch slov net – sieť a etiketa – súhrn zásad spoločenského správania. Netiketa je teda súhrn všeobecných pravidiel slušného správania užívateľov na internete.

O

Offline
stav zariadenia v daný moment nepripojeného k internetu,
Online
stav zariadenia v daný moment pripojeného k internetu, osoby aktuálne používajúcej internet.

P

Pamäťová karta
hardvérové zariadenie na ukladanie dát.
Malé (1 – 2 cm), kompaktné zariadenie s relatívne vysokou kapacitou. Používa sa na rozšírenie pamäte telefónov, fotoaparátov, či herných konzol. Súbory uložené na karte sú väčšinou nešifrované. Keď sa k nej dostane cudzia osoba, dokáže tieto súbory otvoriť na akomkoľvek zariadení, do ktorého kartu vloží. Pri odcudzení či strate preto nevzniká problém len v rozmedzí straty hmotného majetku, ale častokrát aj osobných či citlivých informácií alebo súborov (fotografia občianskeho preukazu, portrét len v spodnej bielizni).
Pasívna digitálna stopa
Informácie zanechané používateľom v online priestore nevedome. Nebývajú priamo viditeľné, ale ktokoľvek ich vie vyhľadať cielene. Príkladom sú informácie v histórii navštívených stránok, ktoré zbiera prehliadač alebo aj IP adresa uložená webom alebo online službou, ktorú navštívil používateľ.
Phishing [fišink]
forma útoku, pri ktorej sa útočník snaží s falošným profilom na internete získať osobné alebo prihlasovacie údaje iných užívateľov za účelom zneužiť ich. Vzniklo z anglického pojmu fishing (rybolov) ako metafora – útočník „loví“ cudzie osobné údaje v mori dát. Voči phishingu sa dá brániť opatrným prístupom k doručeným správam, dôsledným čítaním obsahu správ a zvyšovaním informovanosti o ky- bernetických útokoch.
Phubbing [fabink]
pojem, ktorým označujeme správanie človeka, ktorý pri stretnutí s iným človekom túto osobu prehliada a radšej volí venovať sa svojmu mobilnému telefónu, než konverzácii.
Pinterest
je svetom obrázkov a kreatívnych nápadov. Každý používateľ si môže vytvoriť tematickú nástenku (napr. “Záhradkárčenie”) a ukladať si na ňu príspevky, ktoré sa hodia k téme. Tieto príspevky môžu byť nové, od samotného autora, ale aj prevzaté od iných používateľov z ich násteniek.
Program
viď Softvér, aplikačný softvér, aplikácia
Propaganda
Je charakteristická dlhodobým pôsobením, je koncepčná a má za cieľ ovplyvnenie myslenia, postojov a konania, často s celospoločenským pôsobením (v kontexte krajín, národov, spoločenstiev). Propagandisti systematicky spájajú viacero upravených ideí, teórií až ideológií. Najčastejšie býva inštitucionalizovaná, teda je cieleným pôsobením politickej strany či vplyvného spoločenstva. Využíva dezinformácie, manipuláciu verejnej mienky cez prvky, na ktoré spoločnosť reaguje citlivo (národnosť, sloboda, nezávislosť, bezpečnosť a pod.). Často sa stretávame s očierňovaním iných štátov, národností či spoločenstiev.
Príspevok, post, status
obsah internetu (obrázok, text, video), vytvorený samotným používateľom internetu.
Q

R

Ransomware
typ škodlivého softvéru, ktorý blokuje počítačový systém alebo šifruje dáta v ňom zapísané, potom vyžaduje od obete výkupné za obnovenie prístupu. Známym príkladom ransomvéru je WannaCry, ktorý v roku 2017 využil zraniteľnosť v staršej verzii Microsoft Windows. V žiadnom prípade neplaťte žiadne výkupné, obráťte sa na políciu a počítač si zabezpečte najnovším softvérom.
Reddit
je diskusné fórum. Akýkoľvek používateľ môže otvoriť novú tému, nastoliť otázku do diskusie, alebo len zdieľať problém. Iní používatelia, ktorých téma zaujme, sa môžu zapojiť do debaty tým, že príspevok okomentujú. Aj komentáre sa dajú ďalej komentovať. Tak vzniká pri každej téme spleť názorov od rôznych ľudí.
Reziliencia
Určitá odolnosť človeka, ktorý sa dokáže vyrovnávať s prekážkami a nepriaznivými podmienkami života. Odolnosť môžeme označiť ako spôsobilosť systému (v našom prípade jednotlivca) spoľahlivo pracovať bez ohľadu na to, aké vplyvy naň pôsobia z okolia systému; schopnosť vyrovnať sa so záťažovými situáciami a zmenami.
Robotická žurnalistika
Počítačové programy za pomoci umelej inteligencie môžu písať texty, ktoré se podobajú alebo sú k nerozoznaniu od tých, písaných človekom. Využíva sa hlavne na písanie krátkych textov založených na číslach a štatistikách, ako sú finančné analýzy, rekapitulácie športových podujatí alebo počasia.
Rozšírená realita (AR)
z ang. augmented reality; niektoré mobilné aplikácie využívajúce fotoaparát sú obohatené o schopnosť pridať do obrazu, ktorý cez kameru aktuálne vidíme, ešte niečo navyše – napr. obrázok, alebo informáciu. Umelá inteligencia v mobile rozozná, že kamera je nasmerovaná na jablko a vyhodnotí jeho pravdepodobné výživové hodnoty, ktoré potom zobrazí používateľovi na displeji. Obľúbené sú hry využívajúce rozšírenú realitu (napr. Pokémon), ale využíva ho napr. aj IKEA, ktorá umožní potencionálnemu zákaz- níkovi virtuálne si vyskúšať, ako by vyzeral nábytok na predaj u nich doma.

S

Scam [skem]
z ang. podvod, väčšinou za účelom krádeže finan- čných prostriedkov; jednou z foriem je napr. phishing.
Screenshot [skrínšot]
snímka obrazovky, väčšina zariadení má zabudovanú funkciu jednoducho zhotoviť snímku obrazovky v reálnom čase.
Sebaodhaľovanie alebo zdieľanie informácií o sebe s verejnosťou
Akákoľvek informácia, ktorú o sebe osoba
v komunikácii s druhými odhaľuje iným.
Sebareflexia
Uvažovanie nad sebou samým. Sebareflexiu možno označiť aj za akúsi osobnú analýzu. Niekedy sa označuje aj ako autoreflexia.
Selfie, selfíčko
autoportrét, fotografia zhotovená samotným objektom fotografie. História slova sa datuje do roku 2002 a pochádza pravdepodobne z Austrálie. Auto- portrét sa hromadne rozšíril s vývojom smartfónov a skvalit- ňovaním fotoaparátov v telefónoch. Hashtag #selfie má na Instagrame 447 miliónov príspevkov a považuje sa za formu komunikácie medzi ľuďmi.
Server
Hardvér a softvér poskytujúci služby a prostredie pre činnosť internetových používateľov.
Sexting
posielanie správ cez internet alebo SMS, majúcich sexuálny alebo vyzývavý podtón. Súčasťou môžu byť explicitné fotografie (ang. nudes).
Signal
je služba podobná WhatsAppu – slúži len na súkromnú komunikáciu (chat). Signal, podobne ako WhatsApp, využíva technológiu zasielania šifrovaných správ. Keď sa k správam dostanú napríklad hackeri, alebo iné tretie strany, nedokážu si správy len tak prečítať, musia ich najskôr dešifrovať skúšaním rôznych dekódovacích algoritmov. Avšak Signal je open source, teda každý si môže prečítať, ako je nakódovaný. Tí, ktorí sa venujú bezpečnosti, môžu skontrolovať jeho zraniteľnosť. WhatsApp je chránená značka a kód je teda nedostupný pre ďalšie
výskumné účely.
Sociálna bublina
Sociálny okruh, v ktorom je človek obklopený ľuďmi s rovnakými alebo podobnými názormi, aké má on sám. Každý užívateľ internetu žije vo svojej sociálnej bubline, kde Facebook, Twitter, Youtube alebo Google ukazujú príspevky z nášho okruhu známych, zo stránok, ktoré sledujeme alebo na tému, s ktorou najčastejšie
prichádzame do kontaktu a spájajú ju s typovo podobnými médiami, ktoré sa nám páčia. Je to náš vlastný svet unikátnych informácií vytvorených práve pre nás na základe nášho online správania.
Sociálna sieť
je webová služba fungujúca pomocou webovej platformy, určená na nadväzovanie a udržiavanie kontaktov medzi ľuďmi. Medzi najrozšírenejšie sociálne siete medzi žiakmi a študentmi na Slovensku sú: YouTube, TikTok, Instagram, Whatsapp, Pinterest, Snapchat, Reddit, Facebook
Softvér
operačné vybavenie počítača. Systémový softvér slúži pre samotný chod počítača (operačný systém, napr. Windows, iOS, Android, Linux), aplikačný softvér (aplikácia, appka) umožňuje užívateľovi vykonávať užitočné činnosti (napr. Google Chrome, Microsoft Word, Messenger, Kalkulačka, či Fotoparát v mobile). Metaforicky by sme mohli softvéry nazvať dušou počítača. Vytvára ho programátor – píše textový kód v jazyku počítača, ktorý keď počítač prečíta, dokáže vykonať pokyn zapísaný v kóde. Sústava takýchto pokynov vytvorí softvér.
Spam
Nevyžiadaná a hromadne rozosielaná správa prakticky rovnakého obsahu. Ide o zneužívanie elektronickej komunikácie, najmä e-mailu. Zväčša je používaný ako reklama. Rozlišujeme dva druhy spamu – prvý je poslanie správy do množstva diskusných skupín (tzv. fórum). Tieto správy sú väčšinou zamerané na distribúciu pornografického materiálu, resp. na propagáciu určitých produktov, napr. z oblasti farmácie. Druhý typ je emailový spam, zaslaný konkrétnemu človeku priamo na jeho emailovú adresu. Tieto adresy sa získavajú často prehľadávaním
diskusných skupín alebo prehľadávaním webových stránok.
Stalking, cyberstalking
z ang. sledovanie, je cielené zisťovanie informácii o človeku pomocou internetových platforiem. Keďže profily na sociálnych sieťach sú vizitkami osobnej identity ľudí, môžeme na nich často nájsť množstvo detailných súkromných informácií. Ak si používateľ nedá pozor na to, čo a s kým zdieľa, páchatelia úkladných zločinov môžu jednoducho vysledovať napr. jeho adresu domu či pracoviska. Nepríjemné však môže byť aj stalkovanie osoby na sociálnych sieťach a obťažovanie nadmernou nevyžiadanou komunikáciou. Často býva spojené s rôznymi psychickými poruchami.
Streaming [stríming]
prijímanie (sťahovanie) alebo odosielanie (nahrávanie) veľkého obnosu dát v krátkom čase, napr. sledovanie videa, alebo online televízie, vysielanie interview, živé zdieľanie obrazovky počas hrania videohry atď.

T

Tiktok
je takisto tvorený videami, na rozdiel od YouTube sú však tieto videá iba niekoľko sekúnd dlhé. Obľúbené sú videá s tančekmi, rôzne výzvy, vizuálne príjemné videá, aj na Tiktoku sa však nájdu aj náučné videá (napríklad tvorba používateľky PinKatS, ktorá je učiteľkou slovenského jazyka a na
Tiktoku učí správnu gramatiku). Istým psychologickým trendom, ktorý pravdepodobne čiastočne vyplýva z kontextu aktuálnej éry (doba digitálnych technológií), je zníženie tenacity pozornosti (zložka pozornosti, reprezentujúca schop- nosť udržať myseľ zameranú na jeden podnet na dlhšiu dobu). Dĺžka videa na Tiktoku je obmedzená na 15 sekúnd – čas, ktorý je veľmi nenáročný na udržanie tenacity pozornosti a to je rozhodne faktor, ktorý pridáva Tiktoku na atraktivite. Aktuálne je možné spojiť štyri 15 sekundové videá.
Trending
situácia, kedy veľké množstvo užívateľov označuje svoje príspevky jedným hashtagom. Zvyčajne ide o momentálne spoločenské deje. Známym bolo hnutie #MeeToo, #blm (black lives matter) alebo nedávne v USA #StopAsianHate.
Troll
Človek, ktorý náročky tvorí ofenzívne alebo provokatívne internetové obsahy, ktorých účelom je oklamať alebo vyprovokovať ich čitateľov. Trola môžete objaviť kdekoľvek na sociálnych sieťach, nie sú výsadou len politických diskusií. O tom ako na internetových trollov si môžete prečítať na digiq.sk/ako-na-internetovych-trollov.
Twitter
je mikroblogovacia sieť. Jej používatelia tam zdieľajú svoje myšlienky, ale aj obrázky a videá. Príspevky používateľov môžu byť dlhé maximálne 280 znakov, čo znamená približne jeden odsek. Z odseku (alebo 15 sekúnd čítania) sa stala jednotka ideálneho množstva textu, ktorý dokáže myseľ človeka spracovať aj pri slabšom po- zornostnom nastavení. Bežní používatelia Twitter využívajú skôr na sledovanie príspevkov známych osobností. Ich tweety (statusy a obrázky, ktoré zdieľajú) označené hashtagmi môžu potom použí- vatelia jednoducho zdieľať ďalej, aby ich videli aj ich vlastní followeri.
U

V

VPN
skratka pre Virtuálnu privátnu sieť. Je to sieť na prepojenie počítačov na rôznych miestach vo svete do jednej virtuálnej počítačovej siete. V praxi slúži bežným užívateľom na šifrovanie zdieľaných či prijímaných dát a tým aj zvýšenie bezpečnosti na internete.
Virtuálna mena
Virtuálna mena – (alebo tiež kryptomena, virtuálne peniaze, virtuálne platidlo, cryptocurrency) je digitálne platidlo, ktoré je určené na on-line obchodovanie. Je založená na kryptografii, ktorej cieľom je zvýšiť bezpečnosť virtuálnej meny. Hlavná definícia kryptomeny je, že využíva a implementuje princípy kryptografie na vytvorenie distribuovanej a bezpečnej digitálnej meny. Virtuálne peniaze sú novým odvetvím virtuálnej ekonomiky, čo prináša mnohé výhody i úskalia. Prvá kryptomena, s ktorou sa začalo obchodovať, bol Bitcoin. V ďalšej vlne po ňom vznikla druhá generácia coinov, ako sú Peercoin, Litecoin a ďalšie.
Virtuálna realita (VR)
S vhodným zariadením je možné ocitnúť sa kdekoľvek na svete. Virtuálna realita ponúka (minimálne) vizuálnu a auditívnu simuláciu vybraného prostredia a interakciu s ním. V súčasnosti je najrozšírenejšia herná virtuálna realita, ale čoraz častejšie sa využíva aj vo výuke (napr. simulácia inej rasy), v medicíne (expozičná psychoterapia) a výskume (ľudské reflexy).
Vírus (Malware)
počítačový softvér vytvorený za účelom škodiť. Existuje ich mnoho druhov a líšia sa podľa toho, akým spôsobom škodia (napr. KeyLogger, Ransomware). Vírus sa do zariadenia dostane, keď ho nechtiac prijmeme, tým, že otvoríme infikovaný e-mail alebo klikneme na falošnú stránku, ktorá sa tvári ako naša banka alebo stránka, ktorú často navštevujeme. Pred vírusmi chránia dobre nastavené antivírusové programy a pravidelná aktualizácia softvérov a aplikácií.
Výrok
Každá oznamovacia veta (tvrdenie), o ktorej má zmysel uvažovať. Môže byť pravdivý alebo nepravdivý.

W

WI-FI
bezdrôtová internetová sieť. Sprostredkovacie zariadenie sa nazýva smerovač (ang. router), ktorý rozosiela internetový signál na vzdialenosť niekoľko desiatok metrov. Pripojiť sa k wi-fi zdarma je dnes už možné nie len doma pri vlastnom smerovači, ale takmer všade, kde je civilizácia. Takúto možnosť poskytuje väčšina obchodníkov vo svojich prevádzkach, ale aj samosprávy niektorých obcí či miest. Neodporúča sa pripájať k wi-fi sieti, ktorej poskytovateľa nepoznáme, kvôli počítačovým vírusom. Pre osobnú wi-fi sieť je dôležité vytvoriť kvalitné heslo, najmä, ak máme kúpený internetový balíček s obmedzenou spotrebou, inak sa k sieti môže pripojiť ktokoľvek a nepríjemne nás prekvapiť vysokým účtom za internet.
WhatsApp
je sociálna sieť, ktorá funguje trošku inak ako všetky ostatné, ktoré sme si už popísali. Po zapnutí tejto aplikácie sa nám totiž hneď nezobrazia príspevky od druhých ľudí. WhatsApp totiž slúži iba na súkromnú komunikáciu – chat medzi dvomi, alebo viacerými používateľmi. Táto komunikačná platforma je bezpečnou formou konverzácie a nie je spoplatnená. Niekedy sa šíria medzi používateľmi výzvy, že WhatsApp začne vyžadovať úhradu za používanie služby. Ide o hoaxy zamerané len na zlomyseľné šírenie poplašnej správy
X

Y

YouTube
je svetom videí. Možno tam nájsť skutočne čokoľvek, od hudobných klipov, cez roztomilé mačiatka až po náučné prednášky alebo výtvory vtipných influencerov. Osobný účet s vlastným používateľským obsahom na YouTube označujeme pojmom kanál. Nie všetci YouTubeoví influenceri majú však čisté úmysly. Niektorí využívajú svoju slávu a veľký dosah svojej tvorby na šírenie dezinformácií či nenávistných prejavov, ale aj subtilnejších negatívnych javov ako napr. normalizácie nezdravých očakávaní o vzhľade vlastného tela.

Z

Zdieľanie (Sharing)
Akcia poskytovania prístupu k súborom alebo informáciám s inými používateľmi.
Zdieľaná sieť (Shared network)
Sieť, ktorá umožňuje viacerým zariadeniam komunikovať a zdieľať zdroje, ako sú súbory alebo tlačiarne.
Zdrojový kód (Source code)
Ľudsky čitateľná forma programu, ktorú počítač môže interpretovať a vykonať.
Zálohovanie (Backup)
Proces ukladania dát na externé úložisko na ochranu pred strátou.

NAŠI PARTNERI

digiq.sk © 2024. Všetky práva vyhradené.