Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
0-9
5G
označenie pre 5. generáciu mobilnej technológie. Ide o mobilné siete 5. generácie, pričom tie predchádzajúce sa od seba líšili nielen technologickou vyspelosťou, ale aj frekvenčným pásmom, ktoré používali. 5G umožňuje vysokú rýchlosť internetu vďaka veľkému množstvu vysielačov v zaľudnených oblastiach. Hoaxy a dezinformácie, ktoré sa s 5G spájajú, využívajú neznalosť ľudí o žiarení. Keď telefonujeme alebo pripájame sa na internet, signál sa šíri ako elektromagnetická vlna z antény mobilného telefónu alebo základ- ňovej stanice v priestore a môže by prijatý inou anténou. Na základe súčasných poznatkov je možné tvrdiť, že neexistujú dôkazy o zdravotných dôsledkoch vystavenia elektromagnetickým poliam nízkych hodnôt. Naopak, práve zariadenia starších generácií majú vyššiu intenzitu elektromagnetické- ho žiarenia.
A
Adblocker
rozšírenie internetového prehliadača (napr. Internet Explorer, Google Chrome) na filtrovanie obsahu, najmä blokovanie reklám. Mnohé verzie, ktoré si je možné jednoducho stiahnuť, sú dostupné zadarmo.
Admin
Skratka pre „administrátor“. Je to správca internetovej stránky, osoba, ktorá má prístup k nastaveniam internetovej stránky, ku ktorej koncový užívateľ prístup nemá. Spravuje obsah, štruktúru, vizuál stránky, atď. Môže ísť takisto o správcu účtu na sociálnej sieti alebo skupiny (napríklad na Facebooku). Admin má právomoci, ktoré by mal aktívne využívať na moderovanie diskusie, v prípade nevyhnutnosti zmazať vulgárny príspevok alebo vylúčiť člena zo skupiny.
Adware [advér]
softvér, ktorý automaticky zobrazuje, prehráva alebo sťahuje reklamný materiál na počítači po svojej inštalácii alebo pri používaní tohto softvéru. Reklamy v týchto programoch slúžia niekedy na pokrytie nákladov na tvorbu programu, a vďaka nim je možné, aby program bol dostupný zadarmo.
Antivírus
program vytvorený za účelom identifikovať a eliminovať
počítačové vírusy, alebo iné programy, ktorých cieľom je uškodiť užívateľovi. Najpredávanejšie na svete sú Symantec, AVAST alebo slovenský ESET
Aplikácia, appka
viď Softvér, aplikačný softvér, program.
B
Bitcoin a iné kryptomeny
Virtuálne peniaze. Väčšina virtuál- nych mien predstavuje decentrali- zované systémy (fungujúce bez centrálnej banky), ktoré sú založené na technológii blockchain. Krypto- menami sa dá v súčasnosti platiť už aj v niektorých oficiálnych e-sho- poch, väčšina transakcií sa však uskutoční počas tzv. tradingu – na kryptoburzách podobných bežné- mu trhu s akciami – hodnota jed- notky každej meny sa teda neustá- le mení. Samotný coin (z ang. minca) je produktom kryptobaníctva (ang. mining), ktorý spočíva v overovaní transakcií, za ktoré dostáva baník ako odmenu nové jednotky meny – coiny. Najstaršou, najznámejšou a najväčšou kryptomenou je Bitcoin.
Blockchain [blockchain]
je verejná kniha transakcií, ktorú udržiavajú a aktualizujú tisíce ľudí (krypto baníci) po celom svete. Všetky transakcie sú anonymné, ale sú verejne dostupné. Najčastejšie sa využíva na obchodovanie s kryptomenami, ale nie je to pojem zameniteľný s Bitcoinom. Blockchainovú databázu nikto nevlastní, zápisy v ňom sa nedajú meniť a transakcie sa vykonávajú bez prostredníka.
Bot
skr. pre internetový robot – počítačový program, ktorý pre svojho majiteľa opakovane vykonáva nejakú rutinnú činnosť na internete. Napr. niektoré stránky využívajú tzv. chatbotov – program s umelou inteligenciou, ktoré dokážu robiť sprievodcov virtuálnym priestorom a odpovedať na otázky ľudí. Niektoré profily na sociálnych sieťach sú boti vystupujúci ako bežní užívatelia a je možné zaplatiť ich tvorcom za to, že vám dajú like alebo follow z veľkého množstva takýchto účtov.
C
CAPTCHA
Verejný, kompletne automatizovaný turingov test na odlíšenie človeka od počítača (ang. Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart). Slúži na odlíšenie človeka od bota, ktorý môže byť napríklad nasadený na získanie prístupu k osobným údajom. Je to test, ktorý je jednoduchý pre človeka, ale nepravdepodobne splniteľný pre počítač. Má mnoho foriem, napr. textovú (zdeformovaný text, nerozpozna- teľný pre umelú inteligenciu, ale čitateľný pre človeka), obrázkovú, zvukovú, logickú (zakliknutie polož- ky), atď.
Clickbait [klikbejt]
z ang. návnada na klik, ide bombastické, senzačné titulky alebo príťažlivé obrázky, ktorých cieľom je prinútiť návštevníka kliknúť a následne zdieľať obsah na sociálnych sieťach. Obsah pritom nemusí byť zhodný s nadpisom. Clickbait je možné často identifikovať aj na mainstrea- mových a overených médiách, nielen tých, ktoré sú známe zdieľaním hoaxov a dezinformácií.
Cloud [klaud]
Cloudové úložisko je miesto na internete, kde je možné uložiť veľké množstvo dát v podobnom logickom modeli ako funguje ukladanie súborov v osobnom počítači. Rozoznávame súkromné úložiská (napr. Google DRIVE) a verejné úložiská, ku ktorým majú prístup všetci používatelia internetu (napr. YouTube). Rozprestiera sa na viacerých serveroch a fyzické prostredie zvyčajne vlastní hostitelská spoločnosť.
Cracker [kreker]
osoba preni- kajúca do cudzích účtov, počítačov, či databáz bez toho, aby mala prístupové práva. Bežnom jazyku je ako jeho synonymum vnímaný pojem hacker, aj keď jeho význam sa v skutočnosti líši.
Challenge [čelindž] internetová výzva
internetový trend, do ktorého sa zapojí veľké množstvo užívateľov, spočívajúci vo vykonaní nejakej špecifickej činnosti. Záznam z toho uverejní na sociálnej sieti alebo internete aj s príslušným hashtagom. Niektoré výzvy sú vtipné a neškodné, niektoré zvyšujú povedomie o rôznych chorobách, napríklad Ice bucket challenge, v ktorom bolo úlohou vyliať na seba nádobu ľadovej vody. Cieľom tejto výzvy bolo upozorniť na finančnú zbierku pre ľudí postihnutých amyotrofickou laterálnou sklerózou. Avšak veľa výziev je vyslovene škodlivých a skrýva zdravotné nástrahy (požívanie pracích tabliet, sebapoškodzovanie).
D
Dark web
Časť internetu, ktorá nie je dostupná cez bežné internetové prehliadače, len niektoré konkrétne softvéry, pretože legisla- tíva väčšiny štátov kriminalizuje určité webové obsahy vyskytujúce sa na dark webe. Sú to predovšetkým stránky ponúkajúce na predaj drogy, falošné peniaze, falošné doklady, či dokonca materiály zobrazujúce sexuálne zneužívanie detí.
Doména
webová adresa, napríklad www.digiq.sk
Doxing alebo doxxing
akt verejného prezentovania osobných údajov alebo dát bez súhlasu osoby alebo spoločnosti, ktorej sa týkajú. Medzi mladými ľuďmi je neojedinelý napr. jav doxingu fotografií s explicitným obsahom (nahé telá poškodených osôb), ktorého činiteľ si často neuvedomuje hĺbku dôsledkov svojho konania.
E
E-shop
Internetový obchod. V súčasnosti má už väčšina predajcov tovaru a služieb aj elektronickú verziu svojho podniku, niektoré predajne dokonca fungujú len na internete. Tovar je kupujúcemu doručený na dobierku alebo kuriérom.
Emotikon, emoji [emodži], smajlík
Grafický symbol zložený zvyčajne z interpunkčných a špeciálnych znakov, alebo jednoduchý piktogram, ktorý zvyčajne vyjadruje náladu, postoj, či emócie odosielateľa. Pri textovej komunikácii je pre časť ľudí veľmi dôležité používať emoticony, keďže určitým spôsobom kompenzujú niektoré neverbálne prejavy bežne prítomné počas komunikácie tvárou v tvár.
F
Filter
Funkcia kamery v smartfóne, ktorá automaticky upraví niektoré komponenty fotografie alebo videa – od jednoduchých filtrov meniacich expozíciu (jas, farebnosť, kontrast) fotografie, až po umelú inteligenciu, ktorá premení tvár mladého človeka na starca, či animovanú postavičku. Väčšina sociálnych sietí ponúka na aplikáciu výber vlastných filtrov.
Firewall [fajrvól]
Ochranný softvér, ktorého úlohou je vyhodnotiť tok internetových dát plynúcich do zariadenia. Ak vyhodnotí obsah ako nebezpečný, nepovolí otvorenie stránky alebo neprijme e-mail.
Follow [folou], subscribe [sabskrajb]
Z ang. sledovať, prihlásiť na sa odber. Aby sa používateľovi vždy zobrazovali príspevky od iných účtov, môže sa prihlásiť na odber noviniek od daného účtu, a tak nemusí prehliadať všetky profily jednotlivo.
Follower [folouvr]
z ang. ten, kto sleduje, v tomto prípade účet na sociálnej sieti. Deti často v snahe získať čo najviac followerov nastavujú svoje účty ako verejné, čo môže viesť k nevyžiadanému kontaktu s nevhodnými osobami. Počet followerov môže byť často získaný podvodne, botmi alebo falošnými účtami.
Facebook
je multiplatformová sociálna sieť (takisto ako väčšina sociálnych sietí) s najväčším ľudským dosahom, nielen na Slovensku, ale aj na celom svete (vo februári 2021 takmer 2.8 miliardy aktívnych používateľov5). Princípom Facebooku je byť v spojení so svojimi priateľmi, blízkymi či známymi. Keď má človek na Facebooku účet, môže si ľudí, ktorých pozná, “pridať do priateľov.” Vtedy sa mu pri zapnutí Facebooku budú zobrazovať príspevky od týchto ľudí a stránok, ktoré označí, že ich obsah sa mu páči. Obsahy majú pritom rôzne formy: statusy majúce textový formát, obrázky, videá, ale aj pozvánky na podujatia a produkty na predaj. Väčšina užívateľov Facebooku používa takisto Messenger – dcérska aplikácia Facebooku, ktorá slúži len na prijímanie a odosielanie osobných správ.
G
Gaming
(z ang. game – hra) hranie videohier.
Gif
Pohyblivý obrázok bez zvuku. Posiela sa v konverzácii na podčiarknutie odkazu alebo postoja. Populárnym zdrojom je giphy.com.
GDPR
z ang. General Data Protection Regulation, v preklade Všeobecné nariadenie o ochrane údajov. Patrí medzi zákony dané Európskou úniou. Hovorí o tom, že bez súhlasu druhej osoby o nej nesmieme šíriť osobné informácie (vrátane napr. fotografie tváre).
Grooming [grúmink]
Nadväzovanie citových väzieb predátora s dieťaťom (a niekedy aj s jeho rodinou), za účelom znížiť zábrany dieťaťa, smerujúc k sexuálnemu zneužívaniu.
H
Hackovanie [hekovanie]
Profesionálna práca programátora, hľadanie a aplikácia riešení pro- blémov. Nesie negatívny podtón, pretože množstvo ľudí si pod týmto pojmom predstavuje a prezentuje deje a osoby, ktoré zodpovedajú skôr popisu crackera, crackingu.
Hardvér (z ang. hardware)
Technické vybavenie počítača, všetky hmatateľné súčiastky a zariadenia. Metaforicky by sme ho vedeli nazvať telom počítača.
Hoax [houx]
Falošná správa, ktorá sa šíri najmä cez internet, sociálne siete a e-mail. Je napísaná zámerne s cieľom zmiasť alebo poškodiť prijímateľa, často sú v pozadí finančné alebo politické záujmy nejakej skupiny osôb alebo štátu.
Hackaton [hekaton]
z kombinácie anglických slov hack a maratón, teda ide o hľadanie spôsobu, ako sa vopred stanovené problémy dajú rýchlo a rafinovane riešiť. Do hackatonu sa zvyčajne môže zapojť každý, koho daná téma zaujíma. Ide o víkendové podujatia, online alebo offline, na konci ktorého je návrh na riešenie daného problému, napríklad ako moderovať nenávistné prejavy online.
Hashtag [heštek]
slovo alebo fráza označené symbolom #, ktoré na sociálnych sieťach slúžia ako kľúčové slová. Takto označené príspevky sú vďaka tomu ľahšie vyhľadateľné. Hashtag sa často používa v kampaniach.
Hoax [houx]
(z ang. žartík, trik) v kyberpriestore takto menujeme obsahy, ktorých podstatou je oklamať, dezinformovať. Sú to často nepravdivé správy, ktoré vyzývajú používateľov k prezdieľaniu samotných obsahov. Príbuzný pojem je fake news (z ang. falošné správy, novinky).
Herná konzola
je typ počítača, ktorý je vytvorený pre účel hrania videohier.
I
Influencer
z ang. influence = vplyv alebo ovplyvňovať. Influencerom sa môže stať každý, kto zaujme dostatočný počet sledovateľov. Zvyčajne ide o verejne známu osobu z oblasti showbusinessu, ale môže ísť aj o moderátorov či environmentálnych aktivistov. Pri spracovávaní obsahov ich postov je dôležité vnímať kontext, prečo zverejňujú daný post, a či ide o reklamu alebo spoluprácu. Práca influencera sa využíva v marketingu a zvyšovaní predaja produktov či služieb. Známym influencerom je napríklad kondičný tréner Maroš Molnár alebo komička Lujza Garajová Schrameková
Inkognito režim
služba, ktorú poskytuje väčšina internetových prehliadačov, ktorá zamedzí zapisovaniu dát cookies do pamäti zariadenia. Neznamená anonymitu na internete – IP adresa ostáva viditeľná. Inkognito je vhodné používať, napríklad keď nechceme aby si algoritmus zapamätal naše vyhľadávanie alebo prihlasovanie, napríklad ak sa potrebujeme prihlásiť na verejnom počítači alebo počítači niekoho iného. Na Inkognito sa dostane cez tri bodky v pravom hornom rohu.
Intranet
osobný internetový priestor zdieľaný len medzi malým množstvom ľudí, využíva sa najmä ako firemný prostriedok pre komunikáciu, či iné pracovné ciele.
IP adresa
unikátne číslo pridelené každému počítaču komunikujúcemu v internetovej sieti. Vďaka nemu môžeme prijímať a odosielať dáta z adresy na adresu iným počítačom. To znamená, že žiadne internetové pripojenie nie je anonymné – stránky ukladajú IP adresy užívateľov, a keď niekto uverejní nevhodný obsah, administrátori vedia takéhoto používateľa jednoducho vystopovať podľa adresy počítača, s ktorou sa do siete pripojil.
Instagram
sa od Facebooku líši najmä tým, že užívateľský obsah (príspevky) má vždy formát obrázkov alebo videí. Príspevky vo verejnom účte pritom môže vidieť ktokoľvek. Na Instagrame si nepridávame ľudí do priateľov, ale môžeme sa prihlásiť na odber noviniek od toho-ktorého účtu a takisto sa nám potom budú zobrazovať na hlavnej stránke.
J
K
Kyberšikanovanie
Zahŕňa využitie informačných a komunikačných technológií na podporu zámerného, opakovaného nepriateľského správania jednotlivcom alebo skupinou, ktoré má za cieľ ublížiť iným. Vďaka možnosti ostať na internete anonymným a mať k nemu neustály prístup je jednoduchšie šikanovať kyberneticky. Následky pritom môžu byť takisto fatálne.
KeyLogger
typ počítačového vírusu, ktorý zaznamenáva a ukladá stlačenia kláves, a z takto uložených dát dokáže identifikovať, ktoré dáta sú naše osobné údaje (ako napríklad prihlasovacie heslá).
Konzola
zobrazuje zdrojový kód programu vytvorený programá- tormi. Bežný používateľ s ním klasicky neprichádza do styku.
L
Like, lajk
z ang. páčiť sa. Univerzálna forma pozitívnej reakcie na používateľské internetové obsahy s vlastnými špecifikami pre každý portál. Facebook v roku 2016 na žiadosť svojich používateľov rozšíril svoju ponuku typov reakcií z 1 („páči sa mi to“) na 6, pričom každý typ reakcie znamená inú emóciu. Ľuďom totiž robilo problém reagovať pozitívne na nepríjemnejšie správy.
M
Mém, meme, mémečko
satiricky ladené obrázky, obrázkové koláže, komiksy alebo videá s krátkym textom. Väčšinou vyjadrujú emóciu, s ktorou sa stretáva a stotožňuje veľké množstvo ľudí. Situácia je aplikovaná do obrázka tak, že je vyobrazená v extrémnejšej podobe. Ich hlavnou vlastnosťou je flexibilnosť – jeden obrázok (zvyčajne známy napr. z filmu, videoklipu, interview) môže byť použitý pre množstvo situácií, ktoré zvyčajne sprevádza tá istá emócia. Hlavnou funkciou internetových mémov je humor, ktorý je zvyčajne neškodný, ale môže byť použitý aj nevhodne, napr. ako prostriedok na dehonestáciu určitých skupín ľudí.
N
O
Offline
stav zariadenia v daný moment nepripojeného k internetu,
Online
stav zariadenia v daný moment pripojeného k internetu, osoby aktuálne používajúcej internet.
P
Pamäťová karta
hardvérové zariadenie na ukladanie dát.
Malé (1 – 2 cm), kompaktné zariadenie s relatívne vysokou kapacitou. Používa sa na rozšírenie pamäte telefónov, fotoaparátov, či herných konzol. Súbory uložené na karte sú väčšinou nešifrované. Keď sa k nej dostane cudzia osoba, dokáže tieto súbory otvoriť na akomkoľvek zariadení, do ktorého kartu vloží. Pri odcudzení či strate preto nevzniká problém len v rozmedzí straty hmotného majetku, ale častokrát aj osobných či citlivých informácií alebo súborov (fotografia občianskeho preukazu, portrét len v spodnej bielizni).
Program
viď Softvér, aplikačný softvér, aplikácia
Príspevok, post, status
obsah internetu (obrázok, text, video), vytvorený samotným používateľom internetu.
Phishing [fišink]
forma útoku, pri ktorej sa útočník snaží s falošným profilom na internete získať osobné alebo prihlasovacie údaje iných užívateľov za účelom zneužiť ich. Vzniklo z anglického pojmu fishing (rybolov) ako metafora – útočník „loví“ cudzie osobné údaje v mori dát. Voči phishingu sa dá brániť opatrným prístupom k doručeným správam, dôsledným čítaním obsahu správ a zvyšovaním informovanosti o ky- bernetických útokoch.
Phubbing [fabink]
pojem, ktorým označujeme správanie človeka, ktorý pri stretnutí s iným človekom túto osobu prehliada a radšej volí venovať sa svojmu mobilnému telefónu, než konverzácii.
Pinterest
je svetom obrázkov a kreatívnych nápadov. Každý používateľ si môže vytvoriť tematickú nástenku (napr. “Záhradkárčenie”) a ukladať si na ňu príspevky, ktoré sa hodia k téme. Tieto príspevky môžu byť nové, od samotného autora, ale aj prevzaté od iných používateľov z ich násteniek.
Q
R
Ransomware
typ škodlivého softvéru, ktorý blokuje počítačový systém alebo šifruje dáta v ňom zapísané, potom vyžaduje od obete výkupné za obnovenie prístupu. Známym príkladom ransomvéru je WannaCry, ktorý v roku 2017 využil zraniteľnosť v staršej verzii Microsoft Windows. V žiadnom prípade neplaťte žiadne výkupné, obráťte sa na políciu a počítač si zabezpečte najnovším softvérom.
Rozšírená realita (AR)
z ang. augmented reality; niektoré mobilné aplikácie využívajúce fotoaparát sú obohatené o schopnosť pridať do obrazu, ktorý cez kameru aktuálne vidíme, ešte niečo navyše – napr. obrázok, alebo informáciu. Umelá inteligencia v mobile rozozná, že kamera je nasmerovaná na jablko a vyhodnotí jeho pravdepodobné výživové hodnoty, ktoré potom zobrazí používateľovi na displeji. Obľúbené sú hry využívajúce rozšírenú realitu (napr. Pokémon), ale využíva ho napr. aj IKEA, ktorá umožní potencionálnemu zákaz- níkovi virtuálne si vyskúšať, ako by vyzeral nábytok na predaj u nich doma.
Reddit
je diskusné fórum. Akýkoľvek používateľ môže otvoriť novú tému, nastoliť otázku do diskusie, alebo len zdieľať problém. Iní používatelia, ktorých téma zaujme, sa môžu zapojiť do debaty tým, že príspevok okomentujú. Aj komentáre sa dajú ďalej komentovať. Tak vzniká pri každej téme spleť názorov od rôznych ľudí.
S
Sociálna sieť
je webová služba fungujúca pomocou webovej platformy, určená na nadväzovanie a udržiavanie kontaktov medzi ľuďmi. Medzi najrozšírenejšie sociálne siete medzi žiakmi a študentmi na Slovensku sú: YouTube, TikTok, Instagram, Whatsapp, Pinterest, Snapchat, Reddit, Facebook
Softvér
operačné vybavenie počítača. Systémový softvér slúži pre samotný chod počítača (operačný systém, napr. Windows, iOS, Android, Linux), aplikačný softvér (aplikácia, appka) umožňuje užívateľovi vykonávať užitočné činnosti (napr. Google Chrome, Microsoft Word, Messenger, Kalkulačka, či Fotoparát v mobile). Metaforicky by sme mohli softvéry nazvať dušou počítača. Vytvára ho programátor – píše textový kód v jazyku počítača, ktorý keď počítač prečíta, dokáže vykonať pokyn zapísaný v kóde. Sústava takýchto pokynov vytvorí softvér.
Scam [skem]
z ang. podvod, väčšinou za účelom krádeže finan- čných prostriedkov; jednou z foriem je napr. phishing.
Screenshot [skrínšot]
snímka obrazovky, väčšina zariadení má zabudovanú funkciu jednoducho zhotoviť snímku obrazovky v reálnom čase.
Selfie, selfíčko
autoportrét, fotografia zhotovená samotným objektom fotografie. História slova sa datuje do roku 2002 a pochádza pravdepodobne z Austrálie. Auto- portrét sa hromadne rozšíril s vývojom smartfónov a skvalit- ňovaním fotoaparátov v telefónoch. Hashtag #selfie má na Instagrame 447 miliónov príspevkov a považuje sa za formu komunikácie medzi ľuďmi.
Server
Hardvér a softvér poskytujúci služby a prostredie pre činnosť internetových používateľov.
Sexting
posielanie správ cez internet alebo SMS, majúcich sexuálny alebo vyzývavý podtón. Súčasťou môžu byť explicitné fotografie (ang. nudes).
Stalking, cyberstalking
z ang. sledovanie, je cielené zisťovanie informácii o človeku pomocou internetových platforiem. Keďže profily na sociálnych sieťach sú vizitkami osobnej identity ľudí, môžeme na nich často nájsť množstvo detailných súkromných informácií. Ak si používateľ nedá pozor na to, čo a s kým zdieľa, páchatelia úkladných zločinov môžu jednoducho vysledovať napr. jeho adresu domu či pracoviska. Nepríjemné však môže byť aj stalkovanie osoby na sociálnych sieťach a obťažovanie nadmernou nevyžiadanou komunikáciou. Často býva spojené s rôznymi psychickými poruchami.
Spam [spem]
nevyžiadaná pošta, najčastejšie využívaná ako reklamný prostriedok. Väčšina e- mailových platforiem používa antispamové prostriedky a dokáže automaticky triediť nevyžiadanú poštu, ktorú nevymaže, ale presunie do osobitného priečinku.
Streaming [stríming]
prijímanie (sťahovanie) alebo odosielanie (nahrávanie) veľkého obnosu dát v krátkom čase, napr. sledovanie videa, alebo online televízie, vysielanie interview, živé zdieľanie obrazovky počas hrania videohry atď.
Signal
je služba podobná WhatsAppu – slúži len na súkromnú komunikáciu (chat). Signal, podobne ako WhatsApp, využíva technológiu zasielania šifrovaných správ. Keď sa k správam dostanú napríklad hackeri, alebo iné tretie strany, nedokážu si správy len tak prečítať, musia ich najskôr dešifrovať skúšaním rôznych dekódovacích algoritmov. Avšak Signal je open source, teda každý si môže prečítať, ako je nakódovaný. Tí, ktorí sa venujú bezpečnosti, môžu skontrolovať jeho zraniteľnosť. WhatsApp je chránená značka a kód je teda nedostupný pre ďalšie
výskumné účely.
T
Trending
situácia, kedy veľké množstvo užívateľov označuje svoje príspevky jedným hashtagom. Zvyčajne ide o momentálne spoločenské deje. Známym bolo hnutie #MeeToo, #blm (black lives matter) alebo nedávne v USA #StopAsianHate.
Troll
Človek, ktorý náročky tvorí ofenzívne alebo provokatívne internetové obsahy, ktorých účelom je oklamať alebo vyprovokovať ich čitateľov. Trola môžete objaviť kdekoľvek na sociálnych sieťach, nie sú výsadou len politických diskusií. O tom ako na internetových trollov si môžete prečítať na digiq.sk/ako-na-internetovych-trollov.
Tiktok
je takisto tvorený videami, na rozdiel od YouTube sú však tieto videá iba niekoľko sekúnd dlhé. Obľúbené sú videá s tančekmi, rôzne výzvy, vizuálne príjemné videá, aj na Tiktoku sa však nájdu aj náučné videá (napríklad tvorba používateľky PinKatS, ktorá je učiteľkou slovenského jazyka a na
Tiktoku učí správnu gramatiku). Istým psychologickým trendom, ktorý pravdepodobne čiastočne vyplýva z kontextu aktuálnej éry (doba digitálnych technológií), je zníženie tenacity pozornosti (zložka pozornosti, reprezentujúca schop- nosť udržať myseľ zameranú na jeden podnet na dlhšiu dobu). Dĺžka videa na Tiktoku je obmedzená na 15 sekúnd – čas, ktorý je veľmi nenáročný na udržanie tenacity pozornosti a to je rozhodne faktor, ktorý pridáva Tiktoku na atraktivite. Aktuálne je možné spojiť štyri 15 sekundové videá.
Twitter
je mikroblogovacia sieť. Jej používatelia tam zdieľajú svoje myšlienky, ale aj obrázky a videá. Príspevky používateľov môžu byť dlhé maximálne 280 znakov, čo znamená približne jeden odsek. Z odseku (alebo 15 sekúnd čítania) sa stala jednotka ideálneho množstva textu, ktorý dokáže myseľ človeka spracovať aj pri slabšom po- zornostnom nastavení. Bežní používatelia Twitter využívajú skôr na sledovanie príspevkov známych osobností. Ich tweety (statusy a obrázky, ktoré zdieľajú) označené hashtagmi môžu potom použí- vatelia jednoducho zdieľať ďalej, aby ich videli aj ich vlastní followeri.
U
V
Vírus (Malware)
počítačový softvér vytvorený za účelom škodiť. Existuje ich mnoho druhov a líšia sa podľa toho, akým spôsobom škodia (napr. KeyLogger, Ransomware). Vírus sa do zariadenia dostane, keď ho nechtiac prijmeme, tým, že otvoríme infikovaný e-mail alebo klikneme na falošnú stránku, ktorá sa tvári ako naša banka alebo stránka, ktorú často navštevujeme. Pred vírusmi chránia dobre nastavené antivírusové programy a pravidelná aktualizácia softvérov a aplikácií.
VPN
skratka pre Virtuálnu privátnu sieť. Je to sieť na prepojenie počítačov na rôznych miestach vo svete do jednej virtuálnej počítačovej siete. V praxi slúži bežným užívateľom na šifrovanie zdieľaných či prijímaných dát a tým aj zvýšenie bezpečnosti na internete.
Virtuálna realita (VR)
S vhodným zariadením je možné ocitnúť sa kdekoľvek na svete. Virtuálna realita ponúka (minimálne) vizuálnu a auditívnu simuláciu vybraného prostredia a interakciu s ním. V súčasnosti je najrozšírenejšia herná virtuálna realita, ale čoraz častejšie sa využíva aj vo výuke (napr. simulácia inej rasy), v medicíne (expozičná psychoterapia) a výskume (ľudské reflexy).
W
WI-FI
bezdrôtová internetová sieť. Sprostredkovacie zariadenie sa nazýva smerovač (ang. router), ktorý rozosiela internetový signál na vzdialenosť niekoľko desiatok metrov. Pripojiť sa k wi-fi zdarma je dnes už možné nie len doma pri vlastnom smerovači, ale takmer všade, kde je civilizácia. Takúto možnosť poskytuje väčšina obchodníkov vo svojich prevádzkach, ale aj samosprávy niektorých obcí či miest. Neodporúča sa pripájať k wi-fi sieti, ktorej poskytovateľa nepoznáme, kvôli počítačovým vírusom. Pre osobnú wi-fi sieť je dôležité vytvoriť kvalitné heslo, najmä, ak máme kúpený internetový balíček s obmedzenou spotrebou, inak sa k sieti môže pripojiť ktokoľvek a nepríjemne nás prekvapiť vysokým účtom za internet.
WhatsApp
je sociálna sieť, ktorá funguje trošku inak ako všetky ostatné, ktoré sme si už popísali. Po zapnutí tejto aplikácie sa nám totiž hneď nezobrazia príspevky od druhých ľudí. WhatsApp totiž slúži iba na súkromnú komunikáciu – chat medzi dvomi, alebo viacerými používateľmi. Táto komunikačná platforma je bezpečnou formou konverzácie a nie je spoplatnená. Niekedy sa šíria medzi používateľmi výzvy, že WhatsApp začne vyžadovať úhradu za používanie služby. Ide o hoaxy zamerané len na zlomyseľné šírenie poplašnej správy
X
Y
YouTube
je svetom videí. Možno tam nájsť skutočne čokoľvek, od hudobných klipov, cez roztomilé mačiatka až po náučné prednášky alebo výtvory vtipných influencerov. Osobný účet s vlastným používateľským obsahom na YouTube označujeme pojmom kanál. Nie všetci YouTubeoví influenceri majú však čisté úmysly. Niektorí využívajú svoju slávu a veľký dosah svojej tvorby na šírenie dezinformácií či nenávistných prejavov, ale aj subtilnejších negatívnych javov ako napr. normalizácie nezdravých očakávaní o vzhľade vlastného tela.
Z

NAŠI PARTNERI

digiq.sk © 2022. Všetky práva vyhradené.