Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Krok k etickejšej reklame na Facebooku

Facebook zareagoval na dlhodobú kritiku a začne regulovať reklamu falošných správ a senzáciechtivých titulkov.

S okamžitou platnosťou Facebook sprísnil pravidlá regulujúce, kto môže zarábať na reklame na Facebooku a s akým obsahom. O tomto kroku sa diskutovalo už celý rok. Duopol, Facebook a Google, je v paľbe kritiky mediálnych domov za to, že ich oberá o zdroje z reklamy, pričom umožňuje šírenie zavádzajúcich informácií. Zjednodušene ide o to, že stránky, ktoré postovali falošné správy (fake news), nebudú môcť inzerovať na Facebooku. Tí, ktorí zdieľajú obsah pravidelne porušujúci Pravidlá speňažovania (Content Guidelines for Monetization), zdieľajú clickbait, teda príspevky, ktoré zveličene či falošne popisom lákajú na kliknutie a prezretie príspevku; senzačné správy, či postujú dezinformácie  alebo zavádzajúce správy, nebudú môcť zarábať na reklame na Facebooku.

Čo možno vyhodnotiť z tohto kroku?

Zodpovedné podnikanie nie je len povinnou kolónkou vo výročnej správe, prihodené k oddeleniu marketingu. Je podstatou základnej činnosti firmy. Áno, klišé, no tak to má byť. Zodpovedné podnikanie musí mať firma vo svojej DNA. Facebook dnes vytvára obsah na internete, formuje diskurz a má spoluzodpovednosť za vývoj v našich spoločnostiach. Nie politickú, no morálnu určite.

Normy komunity sa stávajú čoraz viac dôležitým dokumentom. Mnohí kritizujeme prístup Facebooku k odstraňovaniu nenávistných prejavov. Ten sa obraňuje, že nahlasované príspevky, komentáre, fotografie neporušujú normy komunity, a teda nemá dôvod ich odstrániť. My pritom veríme, že porušujú slovenské zákony. Je teda Facebook nad zákonom? Aj preto treba pozorne sledovať aktualizáciu pravidiel, akými sa Facebook riadi a správne riadeným tlakom, najmä v spolupráci v rámci EÚ, sa snažiť prispieť k vytváraniu takých noriem komunity, ktoré budú modelovať rámce dobrej spoločnosti.  Je dobré, že normy komunity nie sú nemenné, vyvíjajú sa, no o to viac ich treba sledovať a usilovať sa o ich aktívne vytváranie.

Stránky, ktoré šírili fake news, nebudú môcť využívať reklamný systém Facebooku. Ten im zablokuje prístup k reklame, ak na nejakú stránku dostane opakované hlásenia o šírení klamlivých informácií. Ten sa však o tom dozvie len tak, že im bude zavádzajúce správy budú nahlasované. Je otázne, či to majú byť bežní užívatelia Facebooku alebo tretia nezávislá organizácia v krajine, kde Facebook ponúka svoje služby. Je nevyhnutné, aby bežní užívatelia vedeli o tejto možnosti. Zároveň je potrebné apelovať, aby tak urobili, nahlasovali, spolu pomáhali vytvárať obsah, ktorý sa zdieľa medzi 1,86 miliardy ľuďmi globálne.

Musíme neustále venovať aktívnu pozornosť tomu, ako Facebook a Google pristupujú k  potieraniu nenávistných prejavov na svojich platformách a zamedzeniu šírenia klamlivých informácií. Tlak Nemecka, ktoré v júni schválilo zákon o pokutách pre sociálne médiá, ak po nahlásení bezodkladne neodstránia nenávistný obsah zo svojich sietí, prináša svoje prvé výsledky. V Nemecku v stredu, počas návštevy svojej prevádzkovej riaditeľky Sheryl Sandberg,  Facebook oznámil, že zdvojnásobí tím, ktorý monitoruje nenávistný obsah, na tritisíc.  Toto číslo je však potrebné vidieť v kontexte celkového počtu užívateľov Facebooku.  Tlak Slovenska na čistotu a pravdivosť diskurzu na internete bude úspešný len vtedy, pokiaľ využije snahy Európskej komisie v rámci implementácie Kódexu správania sa, ktorý podpísali IT spoločnosti s EK v máji 2016.

Potvrdzuje sa dôležitosť nezávislých organizácií. Či už Media Ratings Council, neziskovej organizácie v USA, ktorú Facebook požiadal o akreditáciu, alebo mimovládnych organizácií, ktoré monitorujú prítomnosť fake news na internete. Na Slovensku nemôže stáť slušnosť diskurzu na aktivistoch a semiguerillovských projektoch. Spolupráca IT priemyslu s tretím sektorom je vhodným návodom, ako to môže fungovať.

Čo z tohto kroku nevyplýva?

Hovoríme stále iba o platenej, reklamnej časti Facebooku. Teda stránky, ktoré sa zobrazujú ako navrhované v pravom stĺpci, či medzi linkami od priateľov ako sponzorované príspevky. Neznamená to, že stránky falošných médií, či nenávistné skupiny na Facebooku prestanú existovať, alebo by boli cenzurované.

Reklamné príspevky budú teda pod väčším dohľadom a bude sa klásť väčší dôraz na tlak užívateľov smerom k obsahu. Vzhľadom na túto zmenu sa pravdepodobne zvýši opatrnosť a vycibrí písomný prejav tých, ktorí šíria nenávistné posty či dezinformácie. Predpokladáme, že takéto správy budú sofistikovanejšie a ich odkaz viac zahmlený.

Napriek tomu súčasný krok Facebooku vnímame pozitívne, treba počkať na aplikáciu ich vlastných pravidiel v praxi a ako ju po čase vyhodnotí samotný Facebook.

NAŠI PARTNERI

digiq.sk © 2024. Všetky práva vyhradené.