Skip to content Skip to footer

Udalosti pre 4 októbra - 8 mája 22

Vzdelávací pobyt digi+

Tále

Pre najaktívnejších účastníkov programu digiPEERS, ktorí sa zapojili do našej februárovej výzvy spraviť aktivity pre školy v oblasti digitálneho občianstva, sme pripravili 3-dňový vzdelávací pobyt. Budeme sa vzdelávať, zdieľať skúsenosti a učiť sa, ako preniesť témy digitálneho občianstva do outdooru.

Školenie pre mentorov

Hotel Bystrina Hotel Bystrina 23, Demänovská Dolina

Budeme sa zlepšovať, ako byť čo najlepšími mentormi pre našich účastníkov programu digiPEERS. 4-dňové školenie zamerané na rozvoj zručností potrebných pre pracovníkov s mládežou.

digiCAMP

Manín Kostolec 68, Považská Bystrica

Už po tretíkrát zorganizujeme v rámci programu digiPEERS letný tábor pre účastníkov programu. Tentokrát bude zameraný na rozvoj vedomostí a zručností, ako si udržiavať vlastnú digitálnu rovnováhu. Odbornú garanciu zabezpečuje český partner Replug me.

ROK S DIGIPEERS: HODNOTIACA KONFERENCIA 3.0

Bratislava

Účastníci 3. ročníka rozvojového programu digiPEERS zhodnotia, ako pretavili získané zručnosti a vedomosti v oblasti digitálneho občianstva do konkrétnych výstupov a aktivít. Pripravené máme pre vás  čísla, grafy a ... nechajte sa prekvapiť.