Skip to content Skip to footer

Šárka Šuvadová

Brief info

Vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Zameriava sa na kyberpsychológiu, rodové štúdie a patologické fenomény v sociálnej psychológii. Má rada umenie a realizuje ho spracovávaním grafiky a tetovaním.
Verí, že vývoj digitálnych technológií síce rapídne ovplyvňuje svet a psychiku ľudí, nie však nevyhnutne negatívne – práve naopak, pokiaľ zistíme negatívne prvky, podchytíme problémové časti a upravíme podľa toho svoje zaobchádzanie s technikou, bude pre nás obrovským benefitom. Šárka by chcela využiť svoje poznatky z psychológie práve na eliminovanie týchto negatívnych prvkov a zvyšovanie povedomia o tom, ako možno čo najlepšie využívať technológie, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou našich životov.

NAŠI PARTNERI

digiq.sk © 2024. Všetky práva vyhradené.