Skip to content Skip to footer

Natália Babicová

Brief info

Natália študovala žurnalistiku na Univerzite Komenského v Bratislave. O to viac si uvedomuje, aké dôležité je overovanie informácií a ich pravdivosť. Preto je jej obľúbenou témou boj proti hoaxom a dezinformáciám. Počas vzdelávaní, ktoré realizuje na základných a stredných školách, sa však venuje aj iným témam internetovej bezpečnosti – nenávistným prejavom, sociálnym sieťam či kyberšikanovaniu.
Pri práci s mládežou nadväzuje na svoje skúsenosti, ktoré nadobudla počas štúdia pedagogiky na strednej škole, kde stála pri zrode Mestského mládežníckeho parlamentu Turčianske Teplice. Počas strednej školy tiež pôsobila ako predsedníčka Krajského centra Študentskej rady stredných škôl, ktorá sa venovala zefektívňovaniu fungovania žiackych školských rád a mládežníckych parlamentov.
Okrem vzdelávaní sa v DigiQ venuje aj tvorbe obsahu – písaniu článkov a spravovaniu sociálnych sietí.

NAŠI PARTNERI

digiq.sk © 2024. Všetky práva vyhradené.