Skip to content Skip to footer

Daša Ciprichová

Brief info

Psychologička s dlhoročnou klinickou praxou. Má ukončené jednoodborové štúdium na Palackého Univerzite v Olomouci. V praxi má holistickú kliniku a takisto má veľký záujem o neurovedy a neuropsychoterapiu. Zaoberá sa témami ako sú vývinové etapy dieťaťa, neuroplasticita mozgu a v digiQ rozbiehame spoluprácu v hľadaní zdravých riešení aj vo virtuálnom svete. Akým spôsobom podporiť túto oblasť tak, aby sa stala prínosom a nie nesprávnym nástrojom.