Skip to content Skip to footer

Attila Dénes

Brief info

Ako vyštudovaný pedagóg Attila celý profesionálny život venoval spoločenským zmenám a zlepšovaniu životných podmienok človeka. Na Slovensku a v Maďarsku pracoval pre významné medzinárodné organizácie ako Medzinárodný výbor Červeného kríža, Rozvojový program OSN, mimovládne organizácie ako Nadácia pre podporu občianskych aktivít a štátny sektor. Medzi jeho hlavné zručnosti patria projektový a programový manažment v práci s mládežou, Rómami a inými príslušníkmi rôznych národností, v kultúre, migrácii, klimatickej zmene a krízovom manažmente. Attila je amatérskym fotografom a v čase lockdownu intenzívne cestoval po prírodných krásach online.

NAŠI PARTNERI

digiq.sk © 2024. Všetky práva vyhradené.