#SID2018 #bezpecneonline

Posted on Feb 5, 2018 |


Vyhlásenie ku Dňu bezpečného internetu

Deň bezpečného internetu začal ako iniciatíva jedného európskeho projektu v roku 2004 a dnes sa pripomína rôznymi aktivitami v 130 krajinách sveta. Slávi sa v druhý deň druhého týždňa druhého mesiaca a tohto roku pripadol na 6. február. Rôzne organizácie, štátne orgány, IT firmy a mimovládne organizácie sa venujú témam, ktoré prechádzajú celým spektrom online bezpečnosti, cez kyberšikanovanie, nenávistné prejavy na internete či ochranu osobných dát.

Tento rok pri príležitosti Dňa bezpečného internetu kladieme doraz na ochotu dospelých dôverovať mladým v tom, že vedia využívať internet bezpečne a s rešpektom. Dospelí však majú a musia byt nablízku, aby deťom pomohli vybaviť ich vedomosťami a životnými skúsenosťami tak, aby z detí vyrástla mládež, ktorá je digitálne občiansky zodpovedná, a to tak offline ako aj online.

Našou snahou je podporiť dospelých a relevantné inštitúcie na vytvorenie priestoru a rámca, aby mladí vytvárali a zdieľali lepší internet.

Veríme tomu, že v prevencii nežiaducich javov medzi mladými ľuďmi funguje práve to, keď ich rešpektujúco prizveme do spolupráce na niečom, čo je pre nich dôležité a dospelí to sami bez nich nevedia vyriešiť. Potrebujeme k tomu práve deti a mládež. Veríme tomu, že cestou vzdelávania i prevencie nežiaducich javov je motivovať ich, inšpirovať, zahrnúť.

Našou výzvou je poznatky a výskumy hľadať, zhromažďovať a šíriť, ale aj hovoriť o rizikách. A tak, aby nepodnecovali v spoločnosti paniku, ktorá podporuje skratkovité riešenia a reštrikciu. Naopak snažme sa javy objektivizovať, demaskovať a paniku utíšiť a zároveň rozšíriť sféru riešení a spolupráce.

Veríme v silu jazyka ako nástroja v konštruovaní reality, ktorú zažívame online i offline. Záleží na nás, ktoré diskurzy podporíme viac. Či hovorenie o tom, čo nás rozdeľuje alebo hovorenie o tom, čo nás spája. Práve nástroje internetu nám umožňujú podporiť v spoločnosti to, čo podporiť chceme. Žijeme v rozhodujúcej dobe a je na nás, ako technológie využijeme.

#SID2018  #bezpecneonline

6.2.2018