novinky


Ako rozoznať čo je na internete blbosť – Pomôžu ti tieto dve otázky!

Posted by on 14:17 in kniznica, Nezaradené | Comments Off on Ako rozoznať čo je na internete blbosť – Pomôžu ti tieto dve otázky!

Ako rozoznať čo je na internete blbosť – Pomôžu ti tieto dve otázky!

Ako rozoznať čo je na internete blbosť – Pomôžu ti tieto dve otázky! Vieš ako na internete rozoznať pravdu od blbosti? Pozri si naše video a budeš o čosi múdrejší/ia....

read more

Digitálne občianstvo z pohľadu mladých

Posted by on 13:03 in Nezaradené, sid | Comments Off on Digitálne občianstvo z pohľadu mladých

Digitálne občianstvo z pohľadu mladých

Už od roku 2004 si vždy v druhý februárový týždeň pripomíname Deň pre bezpečenejší internet. Pri jeho zrode stála aj Janice Richardson, expertka Rady Európy, ktorá spolu s digiQ organizovala konferenciu Digitálne občianstvo z pohľadu mladých ľudí. Konferencia sa konala pod záštitou primátora Bratislavy Matúša Valla....

read more

Pri nahlasovaní nenávistných prejavov na Facebooku sme dopadli lepšie ako Poľsko a Grécko

Posted by on 15:43 in Nezaradené | Comments Off on Pri nahlasovaní nenávistných prejavov na Facebooku sme dopadli lepšie ako Poľsko a Grécko

Pri nahlasovaní nenávistných prejavov na Facebooku sme dopadli lepšie ako Poľsko a Grécko

Ešte v lete sme v spolupráci s organizáciou INACH realizovali monitorovacie cvičenie, ktorého úlohou bolo dohliadnuť na dodržiavanie Kódexu správania sa zo strany sociálnych médií. Ten v roku 2016 podpísali s Európskou komisiou....

read more

Veľké množstvo nenávistných prejavov na internete sa čoskoro môže stať minulosťou

Posted by on 15:10 in Nezaradené | Comments Off on Veľké množstvo nenávistných prejavov na internete sa čoskoro môže stať minulosťou

Veľké množstvo nenávistných prejavov na internete sa čoskoro môže stať minulosťou

Veľké množstvo nenávistných prejavov na internete sa čoskoro môže stať minulosťou viac

read more

Obrátený adventný kalendár 2019

Posted by on 15:33 in Nezaradené | Comments Off on Obrátený adventný kalendár 2019

Obrátený adventný kalendár 2019

Tento rok sme sa rozhodli spestriť si čakanie na Vianoce kyberhygienou. Pridajte sa k nám a každý deň si spolu s okienkom s čokoládkou (alebo namiesto neho) otvorte virtuálne okienko Obráteného adventného kalendáru....

read more

Virtuálne poškodzovanie

Posted by on 12:45 in Nezaradené | Comments Off on Virtuálne poškodzovanie

Virtuálne poškodzovanie

Virtuálne poškodzovanie – teenageri ho nenahlasujú, lebo ho často nevidia ako problém viac

read more

(Ne)bezpečne v sieti

Posted by on 14:58 in Nezaradené | Comments Off on (Ne)bezpečne v sieti

(Ne)bezpečne v sieti

Od 1. marca 2019 pracujeme spolu s Centrom pre podporu neformálneho vzdelávania (CeNef) a Asociáciou pre medzinárodné otázky, z.s. (AMO, Česká republika) na spoločnom projekte, ktorého cieľom je okrem iného aj príprava metodickej príručky pre pracovníkov s mládežou ku kritickému mysleniu a jeho aplikácii na internete. CeNef sa venuje témam ako kritické myslenie a zamedzenie nenávistných prejavov v online prostredí cez neformálne vzdelávanie. AMO vytvára priestor pre realizáciu ideí a myšlienok na poli medzinárodného diania a celospoločenských otázok, napr. prostredníctvom vzdelávacích projektov, medzinárodných konferencií, štúdié a analýz. Toto zoskupenie partnerov s rôznym prístupom, ale podobnými cieľmi, dáva predpoklad na tvorbu kvalitných a inovatívnych výstupov....

read more

“Silná cyber dvojka”

Posted by on 15:47 in Nezaradené | Comments Off on “Silná cyber dvojka”

“Silná cyber dvojka”

DigiQ nadviazalo spoluprácu s KPMG na jeseň 2018, kedy si k sebe našli cestu na konferencii Americkej obchodnej komory. viac

read more

Prispeli sme k tvorbe zásadného dokumentu k regulácii dopadu digitálnych technológií na práva dieťaťa.

Posted by on 12:14 in Nezaradené | Comments Off on Prispeli sme k tvorbe zásadného dokumentu k regulácii dopadu digitálnych technológií na práva dieťaťa.

Prispeli sme k tvorbe zásadného dokumentu k regulácii dopadu digitálnych technológií na práva dieťaťa.

Prispeli sme k tvorbe zásadného dokumentu k regulácii dopadu digitálnych technológií na práva dieťaťa. Úrad vysokého komisára pre ľudské práva zverejnil návrh všeobecnej pripomienky (General Comment) týkajúcej sa práv detí v súvislosti s digitálnym prostredím. Digitálne prostredie je tak pervazívnym prvkom v živote ľudí (vrátane detí), že keby ostalo neregulované, mohlo by spôsobiť oveľa viac škody ako prospechu. Výbor pre práva dieťaťa sa bude snažiť prispôsobiť realizáciu opatrení tak, aby chránila čo najväčšie množstvo detí zo všetkých krajín....

read more

Pripravujeme cvičebnicu k bezpečnému internetu pre deti vo veku 8-12 rokov

Posted by on 12:11 in Nezaradené | Comments Off on Pripravujeme cvičebnicu k bezpečnému internetu pre deti vo veku 8-12 rokov

Pripravujeme cvičebnicu k bezpečnému internetu pre deti vo veku 8-12 rokov

Pripravujeme cvičebnicu k bezpečnému internetu pre deti vo veku 8-12 rokov V digiQ si uvedomujeme, že bezpečný internet je globálnou otázkou a je nevyhnutné zaoberať sa ním na európskej a celosvetovej úrovni. Preto vytvárame príležitosti na to, aby mladí ľudia mohli porovnávať svoje skúsenosti s používaním internetu s ostatnými mládežníkmi na celoeurópskej úrovni. Jednou z takých príležitostí je platforma European Council for Digital Good. Jej cieľom je umožniť mladým ľuďom vyjadriť svoje myšlienky o tom, ako môžeme všetci spolu vytvoriť lepší, bezpečnejší a zdravší internet a ako sa stať proaktívnym digitálnym občanom....

read more