Zmeňme hejt na online konverzáciu

Posted on May 3, 2018 |


Dylan Marron je mladý digitálny tvorca, ktorý pravidelne postuje na internete. Gay, pôvodom z Venezuely, vstúpil do pozornosti verejnosti projektom Every Single Word, ktorý sa zameriaval na nedostatočné zastúpenie hercov rôznych etník a rás v populárnych filmoch. Venuje sa znevýhodneným skupinám a kvalite ich života. Internetová prítomnosť mu priniesla záujem tisícov odberateľov jeho YouTube kanálu, milóny zhliadnutí jeho prác a zároveň aj prílev nenávistných prejav. 
Pozrite si jeho vystúpenie na TED k tomu, ako sa rozhodol popasovať s nenávistnými komentármi, ktoré pravidelne dostáva. 

Priam až ako katarzia pôsobilo na neho, keď mohol rozprávať o nenávisti, ktorú dostával online a mohol sa na nej smiať. Najprv spravil screenshot komentárov, vysmieval sa z gramatických chýb a preklepov, ale čoskoro mal z toho pocit, že sa správa elitársky a v konečnom dôsledku mu to nepomohlo. Tak začal používať inú zvládaciu stratégiu. 
Začal tým, že prezrel profil osoby, ktorá na neho chrlila hejt. Uvidel, čo tá osoba zdieľala, kde bola, čo má rada. Z hejtera sa začal črtať človek. Týmto postupom neospravedlňoval nekorektný čin, ale poskytlo mu to kontext pre porozumenie nenávisti útočníka. 
Začal ich kontaktovať. S jednoduchou otázkou: „Prečo si to  napísal?“ Mnohí z tých, ktorých takto spätne oslovil, ho ignorovali, zablokovali, zrušili rozhovor na poslednú chvíľu alebo ho prerušili po pár minútach. S niektorými sa mu však podarilo viesť konverzáciu. Najprv začal rozhovorom o samotnom hejterovi. Kto je, či študuje, pracuje, niečo o ňom. To pomohlo naštartovať komunikáciu a empatiu voči nemu. Empatia zároveň neznamená podpora tomu, čo šíriteľ nenávisti robí. „Cítiť empatiu k niekomu, s kým hlboko nesúhlasíte, neohrozí vaše postoje a nezačnete zrazu podporovať tie jeho.“ 
Zmeny nedosiahneme, ak si myslíme, že názory, ktoré nám nekonvenujú, umlčíme cez dôsledne vyskladané videá, posty a komentáre. Tie ocenia len tí, ktorí s nami už aj tak súhlasia. Niekedy zmenu dosiahneme tým, že sa budeme s tými, čo s nami nesúhlasia, rozprávať. Nie k nim. Ale s nimi. Konverzácia nás poľudšťuje viac, ako nejaká profilovka alebo status môžu dosiahnuť.