Sociálne siete a čas pred spaním

Posted on Apr 17, 2019 |


Sociálne siete a čas pred spaním.

Napriek tomu, že internet je neoddeliteľnou súčasťou života takmer každého z nás a pomaly si už bez neho ani nevieme predstaviť fungovanie v bežnom svete, z každého rohu sa na nás hrnú upozornenia o škodlivosti nových technológií. Každá ďalšia generácia je kvôli výdobytkom doby údajne viac a viac depresívna, ľudskú evolúciu postihuje digitálna demencia. Jednoducho povedané, sme čím ďalej tým nespokojnejší a hlúpejší. Vidia to takto aj bežní ľudia so “zdravým sedliackym rozumom”, ale aj niektorí výskumníci. Avšak najaktuálnejšie dáta zozbierané na skutočne obrovskom výskumnom súbore mladých ľudí preukazujú len veľmi slabé spojenie medzi časom stráveným pri obrazovke a psychickým zdravím týchto ľudí.

Oxfordskí výskumníci nahromadili informácie od vyše 17 tisícov teenagerov z Veľkej Británie, Írska a USA. Nenašli rozdiel v životnej spokojnosti či mentálnom zdraví medzi adolescentmi, ktorí trávili čas sledovaním digitálnych médií tesne pred tým, ako išli spať a medzi tými, ktorí si pred spaním dali od technológií na chvíľu pauzu. Pod pojmom životná spokojnosť a mentálne zdravie v kontexte tejto štúdie chápeme mieru depresivity, sebavedomia a schopnosť vykonávať každodenné činnosti s bežnou mierou funkcionality. Prvé dva komponenty hodnotili adolescenti sami a ich schopnosť každodenného fungovania posudzovali ich blízki a učitelia.

 

Metódy výskumu boli skutočne prísne a precízne – keďže teenageri vedia, že autority nemajú celkom radosť z množstva času, ktoré strávia za obrazovkami, autori výskumu si uvedomili, že to v nich môže vzbudzovať tendenciu skresliť informáciu o tom, koľko času za nimi skutočne trávia. Preto použili metódu time-use, ktorá pracuje so zaznamenanými údajmi priamo z technologických zariadení účastníkov výskumu. Tieto dáta presne určujú, koľko času mladí ľudia trávia s danou aplikáciou.

Tí adolescenti, ktorí trávia viac času sledujúc média a využívajúc internet, sú v živote skutočne o niečo nespokojnejší, ale rozdiel medzi nimi a ich rovesníkmi nie je veľmi veľký. Táto (aj keď slabá) korelácia nemusí však hneď znamenať, že čím dlhšie sledujeme internet, tým sme menej spokojní. Príčinnosť vzťahu môže byť aj presne opačná – nespokojnejší, osamelejší, či neistejší ľudia majú vyššie predpoklady vyhľadávať zdroje pre riešenie svojej dysharmónie na internete, podobne ako ich niektorí hľadajú v alkohole či v drogách. Na rozdiel od omamných látok sa ale internet dá využiť ich v prospech.

Spracovala: Šárka Šuvadová

Zdroj: https://www.sciencedaily.com/releases/2019/04/190405080922.htm?fbclid=IwAR3Xw8MDclCgKgW7Mz53o7FuCxEonYmtsEyxmaa-QF_OOVi-Hjqllob9IOI