Rodinná digitálna dohoda

Posted on Apr 30, 2018 |


V používaní internetu a digitálnych technolģií sú deti už na základnej škole aktívne a neraz zručnejšie ako ich rodičia. S radosťou objavujú, inštalujú, sťahujú, vytvárajú a zdieľajú obsahy a aplikácie, a to rýchlo, jednoducho bez námahy. Multitaskujú, bez problémov prepnú na autopilota. Označenie “digitálni domorodci” je výstižné, nepriamo ale aj naznačuje, že tí ostatní (hlavne dospelí) sú “out” a len s ťažkosťou ich môžu v tomto smere vzdelávať. “Digitálna šikovnosť” detí však ešte neznamená mediálna gramotnosť, teda schopnosť plne využívať potenciál, ktorý digitálne technológie a internet prinášajú, či kriticky uvažovať pri ich využívaní. Aj tu deti potrebujú dospelých.

Výzvou pre dospelých však zostáva, ako sa detskej šikovnosti detí vyrovnať natoľko, že budú pri učení sa o internete rešpektovaní. Možno je treba zmeniť cieľ a nesnažiť sa lineárne vyrovnať v technickej šikovnosti, ale naopak, rozumne sa dopĺňať a zodpovedne koordinovať vzájomné učenie sa.

Preto prinášame Rodinnú digitálnu dohodu, ktorá je nástrojom a pomôckou pre vzdelávanie a generačné zbližovanie v používaní internetu a digitálnych technológií. Umožňuje deti prizvať do rešpektujúceho dialógu o tom, čo je potrebné pri používaní internetu zohľadňovať a ako sa konkrétne starať o bezpečie a spokojnosť.

Dôležitý je nielen výsledok dohody, ale celý proces spoločného vytvárania pravidiel. Ich dohadovanie pomôže internalizovať hodnoty, lepšie im porozumieť. Pozícia, ktorú v tomto procese rodičia deťom vytvoria, ich skompetentňuje a je v kontraste k bežnému rozloženiu moci v tvorení pravidiel a priameho zakazovania a vyžadovania. Samozrejme, dospelí sú aj tu zodpovední za to, aby pri vytváraní Rodinnej dohody dieťa rozumne viedli. Na to poslúži náš modelový hárok.

Nami pripravená Dohoda je modelovým podnetovým hárkom, povzbudzujeme rodičov, aby sa ňou inšpirovali a spolu v rodine vytvorili vlastú, adaptovanú na vek detí a potreby vzhľadom na jedinečnú kultúru ich rodiny. Má byť autentická.

Užitočné tipy pre prácu s Rodinnou digitálnou dohodou

  • Pravidlá sú tvorené pre všetkých členov, čo symbolizuje: “sme v tom spolu”, digitálny priestor vytvárame všetci a staráme sa o našu rodinu spolu. Je obvykle prínosné, keď sa počet pravidiel pre dieťa a pre rodiča zhoduje. Rovnaký počet pravidiel je spravodlivý. Niektoré môžu byť rovnaké, iné odlišné. Vzhľadom na vek, skúsenosti a schopnosti, sa každý o digitálny a rodinný priestor stará odlišne.
  • Vytvorenie výslednej dohody sa oplatí spojiť s určitým ceremoniálom, rituálom, dať jej nadpis, zarámovať alebo podlepiť výkresom a vystaviť ju na viditeľné miesto niekde, kde sa všetci stretávajú, napríklad v kuchyni.
  • Nie je to jednorazová aktivita, ale odporúčame vracať sa k nej opakovane, v rodinnom dialógu o tom, či bola dohoda stanovená realisticky a užitočne, alebo z nej už deti odrastajú a pod. Môže byť pravidelne prehodnoncovaná a revidovaná a je dobre sa pozerať na proces revízie nie ako na podkopávanie autority, ale ako na opakované stretnutie sa v dialógu o bezpečnom využívaní internetu. Je na rodine, či si stanoví aj určitú pravidelnosť alebo to bude robiť spontánne. Rituály a pravidelnosť vedú nielen k rodinným tradíciám, ale spoločne trávený čas pri takom revidovaní aj buduje vzťahy a hovorí o demokratickom prístupe. Potrebujeme hranice a pri ich tvorení sa môže diskutovat. Keď sa však zmeny prijmu, treba ich dodržiavať. To je zároveň lekciou do života – lekciou o dobrom fungovaní v spoločnosti.
  • Užitočné je zaujímať sa o to, ktoré body dohody je ťažké dodržiavať a prečo; ktoré sú prirodzené takmer vôbec a pri ktorých je nutné sa pristavovať dennodenne a stále stoja kopec vôle a premáhania.
  • Rodičia i deti prácu s Dohodou ľahko rozšíria o rozprávanie sa o trápeniach a radstiach z toho, čo zažívajú online a s používaním digitálnych technológií.

Rodinná digitálna dohoda:

  • vzdeláva o rizikách a bezpečnom používaní internetu;
  • podporuje participatívnosť- konečné formulovanie je robené spoločne s deťmi;
  • cez zážitok učí o vytváraní a fungovaní spoločnosti, podporuje aktívne digitálne občianstvo;
  • napomáha viesť spoločný dialóg o hodnotách a cieľoch v rodine;
  • umožňuje vytvoriť hranice a pravidlá dohodou a to bez nadmernej reštrikcie.