Hrou proti hejtu

Posted on Jan 18, 2019 |


Hrou proti hejtu

Množstvo nenávistných prejavov na internete narastá, dosvedčujú to aj Transparency reports sociálnej siete Facebook pri zverejňovaní počtu odstránených príspevkov. Zároveň s aktivitou sociálnych sietí rastie aj odpoveď občianskej spoločnosti vo zvýšených aktivitách smerom k nahlasovaniu nenávistných prejavov na internete. Denne je na YouTube nahratých 4 milióny nového obsahu, na Facebooku sa každú minútu objaví 510 000 komentárov, 293 000 statusov a 136 000 fotiek. Preto na dosiahnutie zníženie extrémistických prejavov na sociálnych sieťach je nevyhnutné použiť to, čo ich šírenie umožňuje, teda moderné technológie. Umelá inteligencia musí byť v dobe revolúcie 4.0 zapojená do riešenia globálneho spoločenského problému.

Ak dnes sa odhaduje množstvo dát vo výške 2,5 kvintiliónov bajtov, je zrejmé, že extrémizmus na internete nie je možné postihnúť štandardným spôsobom. Je nevyhnutné zapojiť umelú inteligenciu, ktorá dokáže porozumieť prirodzenému jazyku a  rýchlo a jednoducho vyhľadať relevantný obsah v množstve dát. Podľa odborníkov zmení nástup inteligentných počítačových systémov najmä prístup k verejnej bezpečnosti. Keďže už dnes existujú technológie schopné spracovávať obrovské množstvo dát v reálnom čase a zároveň techniky učenia strojov, umelá inteligencia bude môcť hľadať súvislosti a prepojenia, ktoré by človek nebol schopný nájsť. Napriek tomu, že viacerí občianski aktivisti s tým nebudú súhlasiť, na základe našich skúseností z účasti na monitorovacích cvičeniach realizovaných v rámci implementácie kódexu správania týkajúceho sa nezákonných nenávistných prejavov na internete, je možné skonštatovať, že prístup sociálnych sietí k odstraňovaniu nahlásených prípadov sa markantne zlepšil. Kľúčovým však zostáva vyhľadanie extrémistického prejavu, ktoré by sa malo udiať v momente, kedy je publikovaný na internete a následné jeho nahlásenie na odstránenie tak, aby sa vo verejnom priestore online nachádzal čo najkratšiu dobu.

V rámci projektu Umelá inteligencia ako nástroj na eliminovaie prejavov extrémizmu na internete, ktorý podporilo Ministerstvo vnútra SR, sa zameriame okrem monitoringu a nahlasovaniu nenávistných prejavov aj na vývoj hry, ktorá umožní zber dát pre strojové učenie. Ozvite sa nám, ak máte záujem pomôcť s testovaním hry.

 

Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.