aktivity


Analýza nezákonného obsahu

Zvyšovanie povedomia o ochrane ľudských práv a základných slobôd a o inteligentom používaní internetu so zameraním na cieľovú skupinu detí a mladých.

Spracovávanie nahláseného a proaktívne vyhľadaného nezákonného obsahu na internete (nahlas.to)

Vzdelávanie pre odborníkov

Zvyšovanie povedomia o ľudských právach a základných slobodách a prevencii ich porušovania. Poskytovanie informácií, realizovanie prednášok, konferencií, školiacich programov a iných aktivít zameraných na zvýšenie informovanosti odborníkov o ochrane ľudských práv a základných slobôd a o problematike bezpečného používania internetu deťmi a dospievajúcimi.

Mládežnícki lídri a žiacka participácia

Na dobrovoľníckej báze aktívne zapájame mládež od 13 rokov do dizajnovania a realizácie aktivít pre ich rovesníkov a aj aktivít pre skupiny starších (rodičov, seniorov). Mládežnícki lídri zastupujú Slovensko na okrúhlych stoloch, diskusiách, medzinárodných stretnutiach Youth Panel v Luxemburgu, V Prahe, Bruseli, pod našim vedením i európskym vedením Janice Richardson, poradkyne pre bezpečný internet.

Deň bezpečného internetu

Druhý utorok druhého mesiaca v roku slávia zodpovedné štáty a spoločnosti po celom svete Deň bezpečného internetu. V ten deň organizujeme vzdelávacie podujatia ako bezpečne v online priestore pre odborníkov a mládež na Slovensku.

Prieskum a výskum

Realizovanie prieskumu a výskumu v oblasti ochrany ľudských práv a základných slobôd a v oblasti bezpečného používania internetu deťmi a dospievajúcimi.