Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ako dopadol monitoring nenávistných prejavov?

Posledné monitorovacie cvičenie zamerané na nenávistné prejavy na sociálnych sieťach ukázalo, že miera ich odstraňovanie zo strany týchto platforiem klesá. Pozrite sa na prehľad jeho výsledkov.

Monitorovacie cvičenie naprieč Európou

V rámci projektu Code of Conduct, ktorý zastrešuje Európska komisia, vykonáva 36 organizácií 21 členských štátov Európskej únie, monitoring nenávistných prejavov na internete. Monitorovacie cvičenie spočíva v nahlasovaní nenávistných a nelegálnych prejavov sociálnym sieťam, na ktorých sa tento obsah objaví. Následne organizácie, ktoré obsah nahlásili, sledujú, ako naň sociálne siete zareagujú.

Na Slovensku monitoring vykonáva organizácia DigiQ, ktorá sa, okrem mapovania sociálnych sietí, venuje aj vzdelávaniu v oblasti digitálneho občianstva a mediálnej gramotnosti. DigiQ je jedinou slovenskou organizáciou, ktorá má status „dôveryhodný nahlasovateľ“.

Výsledky posledného monitoringu

Posledné medzinárodné monitorovacie cvičenie sa uskutočnilo v mesiacoch marec až máj tohto roka. Z výsledkov, ktoré boli zverejnené koncom novembra, vyplýva, že organizácie naprieč celou Európou v rámci monitorovacieho obdobia nahlásili 3634 nenávistných príspevkov. 2765 príspevkov organizácie nahlásili pomocou bežných nahlasovacích mechanizmov, ktoré má k dispozícii každý používateľ sociálnych sietí a zvyšok nahlásili cez systém, ktorý majú k dispozícii len dôveryhodní nahlasovatelia.

Mnohé organizácie, vrátane nás, nahlasujú nenávistný obsah nielen sociálnym sieťam, ale aj orgánom činným v trestnom konaní. Vo väčšine príspevkov ich autori totiž neporušujú len pravidlá komunity, ktoré každá sociálna sieť má, ale aj zákon. Tento postup sa však organizácie rozhodli použiť len pri 176 príspevkoch.

Najviac nahlásení dostal Facebook

Väčšina nahlásení (1558) smerovala Facebooku, nasledoval Twitter (1097), YouTube (423), Instagram (398) a TikTok (151). Sociálne siete vymazali takmer 64% príspevkov, ktoré im nahlasovatelia poslali. Minulý rok to bolo necelých 63 percent a rok pred tým 71%.

Čo sa týka Slovenska, sociálne siete odstránili 69,5 %. To je síce 25% viac ako počas monitoringu v minulom roku, avšak o 25% menej ako dva roky dozadu. 

Čím rýchlejšie, tým lepšie

Najefektívnejšie je, keď sociálne siete zareagujú na nenávistné prejavy čo najskôr. Necelých 65% nahlásených prejavov odstránili sociálne siete do 24 hodín, takmer 13% odstránili do 48 hodín. Pri takmer 22% to sociálnym sieťam trvalo do týždňa, na zvyšok nahlásení zareagovali až po viac ako týždni. Najrýchlejšie reagoval TikTok a YouTube, najhoršie si počínal Facebook a Instagram.

Voči komu boli nenávistné prejavy mierené?

V každom monitorovacom cvičení sa zameriavame aj na skupiny ľudí, voči ktorým sú nenávistné prejavy namierené. Siedmy monitoring ukázal, že Európania prejavovali nenávisť na sociálnych sieťach najmä voči Rómom, migrantom, ale aj voči ľuďom z LGBTQ+ menšiny. Tieto údaje však nevychádzajú zo všetkých nenávistných prejavov, ktoré sa v online priestore nachádzajú, ale len z tých, ktoré nahlasovatelia sieťam reportovali.

Podrobnejšie výsledky monitoringu v angličtine si môžete pozrieť TU.

NAŠI PARTNERI

digiq.sk © 2024. Všetky práva vyhradené.