news


Krok k etickejšej reklame na Facebooku

Posted by on 13:55 in Nezaradené | 1 comment

Krok k etickejšej reklame na Facebooku

Facebook zareagoval na dlhodobú kritiku a začne regulovať reklamu falošných správ a senzáciechtivých titulkov.[...] viac

read more

Internet nie je taký toxický, ako sa zdá

Posted by on 17:55 in Nezaradené | 0 comments

Internet nie je taký toxický, ako sa zdá

Michal Kosinski, psychológ a vedec Standordskej univerzity, je priekopníkom prístupu digitálnej psychometrie, ktorá zhodnocuje osobnosť človeka na základe dát z internetu. Na základe dlhoročného výskumu zostáva v používaní internetu optimistický. My tiež. Internet nie je ani dobrý ani zlý. A “toxický” je len do takej miery, do ako vidíme toxickú našu spoločnosť. Odráža a umocňuje to, čo sa deje v spoločnosti a v ľuďoch. A to rozhodne nie je čiernobiele.[...]...

read more

Slovenský Charlottesville

Posted by on 12:23 in Nezaradené | 0 comments

Slovenský Charlottesville

Slovenský Charlottesville Smrť tridsaťdvaročnej ženy počas protestov v Charlottesville v americkej Virgínii upriamila pozornosť na otázku, odkiaľ pramení motivácia tohto teroristického činu. Samotný útok je však len logickým vyústením krokov, ktoré tomu predchádzali. Aký to má súvis s našimi podmienkami a kedy môžeme čakať slovenský Charlottesville?[...]...

read more

Oslavujme mladých

Posted by on 10:21 in Nezaradené | 0 comments

Oslavujme mladých

Vedeli ste, že už 17 rokov oslavujeme 12. augusta Medzinárodný deň mládeže? Podľa kritérií OSN pod označením mladí ľudia alebo mládež rozumieme osoby vo veku 15-24 rokov. V roku 1991 sa konalo vo Viedni prvé Svetové fórum mládeže, ktoré organizovala Organizácia spojených národov (OSN). Už vtedy sa uvažovalo o vyhlásení Medzinárodného dňa mládeže. Valné zhromaždenie OSN ho však schválilo až v roku 1999 v rezolúcii č. 54/120 po odporúčaniach Svetovej konferencie ministrov mládeže z  augusta 1998 v Lisabone. Prvýkrát sa teda Medzinárodný deň mládeže slávil 12. augusta...

read more

Ako reagovať na škodlivý obsah na internete

Posted by on 10:57 in Nezaradené | 0 comments

Ako reagovať na škodlivý obsah na internete

Disinhibičný efekt a teda strata zábran v komunikácii na internete, je už relatívne známy jav. Uľahčuje zážitok sebapotvrdenia, zdieľania a nadväzovania vzťahov. Odvrátenou stranou mince však je napríklad plný priepust frustrácií v nenávistných prejavoch. Tieto procesy sú umocnené ilúziou anonymity a nedostihnuteľnosti. Len máloktorý mladý človek by si dovolil nadávať druhému do očí tak, ako to urobia niektorí v komentároch na sicálnych sieťach. Nenávistné komentáre majú tendenciu podnecovať ďalších používateľov podobne plných zlosti (a na čo sa to vlastne tak...

read more