aktivity


Analýza nezákonného obsahu

Zvyšovanie povedomia o ochrane ľudských práv a základných slobôd a o inteligentom používaní internetu so zameraním na cieľovú skupinu detí a mladých.

Spracovávanie nahláseného a proaktívne vyhľadaného nezákonného obsahu na internete (nahlas.to)

Vzdelávanie pre odborníkov

Zvyšovanie povedomia o ľudských právach a základných slobodách a prevencii ich porušovania. Poskytovanie informácií, realizovanie prednášok, konferencií, školiacich programov a iných aktivít zameraných na zvýšenie informovanosti odborníkov o ochrane ľudských práv a základných slobôd a o problematike bezpečného používania internetu deťmi a dospievajúcimi.

Prieskum a výskum

Realizovanie prieskumu a výskumu v oblasti ochrany ľudských práv a základných slobôd a v oblasti bezpečného používania internetu deťmi a dospievajúcimi.